Bolån och ränta

Läs mer om handpenning, kreditbedömning, olika räntetyper för ditt bolån och om hur du betalar tillbaka ditt lån.

Först betalar du en handpenning

Ganska snart efter att kontraktet är påskrivet behöver du betala in en handpenning. Den är oftast 10 procent av det slutgiltiga priset. Det finns möjlighet att låna till handpenningen, prata med oss så hjälper vi dig.

Handpenningen betalas till mäklarfirmans konto och finns kvar där tills villkoren i köpeavtalet är uppfyllda. Då ordnar mäklaren och banken med alla överföringar av pengar.

Du kan bli återbetalningsskyldig om du drar dig ur köpet

Om du skulle hoppa av köpet efter att kontraktet är påskrivet kan du bli skyldig att betala för kostnader som säljaren får på grund av detta. Om säljaren exempelvis redan köpt ett nytt boende och nu får betala för två bostäder kan du alltså bli skyldig att betala för det. Handpenningen kan täcka sådana kostnader, men du kan bli skyldig att betala mer än handpenningen.  

För dig som både köper och säljer boende och temporärt betalar för två bostäder rekommenderar vi ett brygglån. Våra brygglån har inga avbetalningar utan betalas av direkt när du fått pengarna från din försäljning.

Du kan låna till kontantinsatsen om du behöver

När du köper en bostad behöver du betala 15 procent av bostadens pris i en så kallad kontantinsats. I de flesta fall är det bästa att betala kontantinsatsen med egna pengar, så att du inte blir för högt belånad.

Men om du inte har haft möjlighet att spara ihop till hela kontantinsatsen, kan du ansöka om att låna till delar av den med ett Kontantinsatslån. Du kan som mest få ett Kontantinsatslån på 10 procent av bostadens värde.

Kostnad för lagfart tillkommer

Lagfart är beviset på att det är du som äger fastigheten. Enligt lagen måste du söka lagfart när du har köpt, eller på annat sätt blivit ny ägare av, en fastighet. För lagfarten betalar du en stämpelskatt som är 1,5 procent av priset på fastigheten. Du betalar också en expeditionsavgift till Lantmäteriet på 825 kronor, samt en administrativ avgift på 750 kronor till oss.

Du behöver ingen lagfart om du köper en bostadsrätt. Lånar du hos oss hjälper vi dig med ansökan hos Lantmäteriet. 

Kostnad för pantbrev tillkommer

Om du lånar till ditt hus med huset som säkerhet behöver det finnas pantbrev som täcker hela lånesumman. Pantbrev kostar 2 procent av lånesumman. Du betalar också en expeditionsavgift till Lantmäteriet på 375 kronor, samt en administrativ avgift på 750 kronor till oss.

Om den tidigare ägaren tagit ut pantbrev kan du använda dem och behöver bara ta ut nya ifall beloppet inte räcker till. Prata med mäklaren om vilka pantbrev som finns. Vi hjälper dig att ta ut de pantbrev som behövs för dina lån.

Kreditbedömning

När du ansöker om bolån hos oss gör vi alltid en kreditbedömning där vi räknar ut om du kan få lån eller inte. Är ni flera som söker lån tillsammans tittar vi på allas ekonomi. Alla banker och kreditinstitut måste göra en kreditbedömning innan de beviljar ett lån. Vi kan inte bevilja lånet om din ekonomi inte klarar av de nya kostnaderna.

I samband med kreditbedömningen kan vi behöva ställa frågor om din ekonomi och du kan behöva komplettera med vissa uppgifter. Vi hör av oss till dig om vi behöver någon mer information. 

Regelbunden inkomst

För att vara säkra på att du har råd med lånet behöver vi veta att du har en regelbunden inkomst. Är du tillsvidareanställd brukar det räcka med en kopia på ditt anställningsavtal. Har du eget företag kan vi behöva se företagets årsredovisningar för de senaste åren för att kunna göra en bedömning. 

Om du har betalningsanmärkningar

Om du har betalningsanmärkningar eller hamnat hos Kronofogden kan det påverka dina möjligheter att få lån. En betalningsanmärkning får man om man har en skuld som inte är betald eller inte har betalats i tid. Den finns kvar i tre år och gör det svårare för dig att få nya lån under den perioden. 

Välj räntealternativ för ditt bolån

Många väljer att dela upp sitt bolån i flera delar. Fördelen med det är att du kan välja olika typer av räntebindningar för de olika delarna. Det ger dig en större flexibilitet. Du kan välja mellan rörlig eller bunden ränta. Beroende på din ekonomi och vad du känner dig trygg med kan olika kombinationer passa bra. Prata gärna med oss så hjälper vi till. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Rörlig ränta

Rörlig ränta - graf


När du väljer rörlig ränta kopplas kostnaden till utvecklingen på 3-månadersräntan. När räntan stiger ökar din räntekostnad, och när den faller minskar kostnaden. Har du valt rörlig ränta kan du när som helst kontakta oss för att byta till bunden ränta. 

Har du små marginaler i din ekonomi bör du fundera över hur högre räntekostnader skulle påverka din ekonomiska situation.

Bunden ränta

Graf - Bunden ränta


När du väljer bunden ränta har du samma räntekostnad varje månad, under den tid räntan är bunden, oavsett hur marknadsräntorna utvecklas. Vi erbjuder bundna räntebindningstider på 1, 2, 3, 4, 5 och 8 år. 

Om du vill extraamortera ditt bundna lån gör du det kostnadsfritt på villkorsändringsdagen. Vill du göra det under räntebindningstiden kan du få betala en så kallad ränteskillnadsersättning.

Priset för lånet

Bolåneräntan är priset på ditt bolån. Räntan är en procentsats så ju mer du lånat desto mer får du betala. Om räntan ändras påverkas din kostnad för lånet. 

Titta alltid på den effektiva räntan

Den effektiva räntan är det faktiska priset du betalar för ett lån, alltså räntan som ska betalas plus de olika avgifter som banken tar ut för lånet. Den effektiva räntan anges som årsränta i procent. Titta alltid på den effektiva räntan för alla typer av lån och krediter när du jämför olika bankers erbjudanden. 

Rabatt på räntan

Om du får erbjudanden om räntor på bolån från olika banker kan det vara en bra idé att räkna ut vad rabatten innebär i faktiska kronor. Titta sedan på andra priser hos banken. Vad kostar exempelvis ditt kort och din internetbank? Får du några andra fördelar och rabatter? 

Rabatt på lån med tre månaders bunden ränta gäller i ett års tid hos oss. För lån med längre bindningstid gäller rabatten tills bindningstiden går ut.

Se alla våra bolåneräntor här

Amortera – att betala tillbaka bolånet

Att betala tillbaka lån kallas för att amortera. När du betalar tillbaka minskar lånet och därmed också din räntekostnad per månad. 

Amorteringskravet som gäller bestämmer hur mycket du ska amortera när du tar ett nytt bolån. Hur stort amorteringsbeloppet blir beror på bolånets storlek i förhållande till bostadens värde (din belåningsgrad), samt på hushållets inkomst (din skuldkvot).

  • Bolån över 70 procent av bostadens värde ska du amortera med 2 procent av den totala skulden per år.
  • Bolån på 50–70 procent av bostadens värde ska du amortera med 1 procent av den totala skulden per år.
  • Bolån under 50 procent av bostadens värde behöver inte alltid amorteras.

I de fall du lånar mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst (totala inkomst före skatt) ska du amortera ytterligare 1 procentenhet på hela bolånet. Då inkluderas även bolån under 50 procents belåning av bostadens värde.

Läs mer om amortering och amorteringskravet

Betala tillbaka mer när räntan är låg

När räntan är låg kan du passa på att betala av mer på ditt lån om du har rörlig ränta. Ett bra tips är att spara ett belopp som motsvarar den ränta du betalar på ditt bolån varje månad. Använd sedan det som en buffert eller gör en extra inbetalning på ditt bolån en till två gånger om året.

Då minskar du på lånet fortare och är dessutom van att sätta undan ett större belopp, och får inga problem att klara av att betala om räntan skulle stiga till den dubbla nivån.