Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Börja pensionsspara

Ett privat pensionssparande är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och till din tjänstepension. Börja pensionsspara på egen hand redan idag, så att du får det liv du önskar när du blir äldre.

Varför pensionsspara hos oss?

  • Var så aktiv du vill – sköt sparandet själv eller luta dig tillbaka och låt oss hjälpa dig.
  • Få ett pensionssparande som anpassar sig efter hur lång tid just du har kvar till pensionen.
  • Spara hållbart – hela vårt pensionserbjudande tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och affärsetik.
  • Vi finns alltid där det passar dig bäst – online, via telefon eller på kontor.

Så kommer du igång med ditt pensionssparande

1. Välj sparbelopp

Börja med att fundera på hur mycket du vill spara. Vi rekommenderar att du sätter upp ett månadssparande, så att du ger dina pengar chansen att växa över tid.

Det viktigaste är inte hur mycket du sparar, utan att du kommer igång. Alla har olika förutsättningar, men en bra tumregel är att spara fem procent av din bruttolön till pensionen varje månad.

2. Välj sparform

Välj hur du vill spara till din pension. Vi har två olika alternativ, beroende på om du vill ha hjälp av oss eller om du hellre sköter sparandet själv. 

Hjälp mig med sparandet

Stabil Pension är ett bekvämt sparande för dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter placeringarna åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

Läs mer om Stabil Pension

Jag vill sköta allt själv

Kapitalförsäkringen Framtidskapital är ett flexibelt sätt att spara till pension. Den passar dig som vill vara aktiv i ditt sparande eftersom du själv väljer vilka fonder och värdepapper du vill placera dina pengar i.

Läs mer om Framtidskapital

Så kan ditt pensionssparande växa

Med vår sparkalkylator kan du räkna ut hur mycket ditt pensionssparande kan växa över tid. Här är tre exempel* om du sparar 1 000 kronor i månaden fram till 65 års ålder:

  • 20-åringen får 1 959 933 kronor extra i pension.
  • 30-åringen får 1 108 463 kronor extra i pension.
  • 40-åringen får 585 735 kronor extra i pension.

*Exemplen är räknat på en avkastning på 5 procent. Vi har inte tagit hänsyn till eventuella kostnader för sparandet, skatter eller inflation.

Pensionen är ditt största sparande – låt den arbeta för en hållbar framtid

Hur du sparar till din pension kan ha stor effekt på hur vår framtida värld kommer att se ut. Så tänk klimatsmart även för ditt pensionssparande.

I våra pensionsportföljer gör vi investeringar i de företag som vi ser har störst potential att generera en bra avkastning, och vi tror att det är företag som är duktiga på att integrera hållbarhet i sin verksamhet som kommer att lyckas bäst. 

När vi väljer ut bolag att investera i gör vi en grundlig analys och undersöker bolagens potential. Vi bedömer bolagen utifrån kvalitativa aspekter kopplade till miljö, arbetsförhållanden och affärsetik (ESG*) och utvärderar deras uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolagen att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. 

Utifrån behovet av att ändra vårt sätt att nyttja jordens resurser är det också viktigt att sponsra nya tankar och idéer. Det kan vi göra genom bland annat så kallade impactinvesteringar i våra pensionsportföljer. Impactinvesteringar är investeringar som förutom finansiell avkastning också ska generera positiv, mätbar social och miljömässig nytta.

Det är ett långsiktigt arbete att förvalta pensionspengar, och det samlade pensionskapitalet spelar en mycket stor roll i den klimatomställning som måste göras. Alla pensionsförvaltare, inte bara vi, har ett uppdrag att driva investeringsinriktningen mot hållbara lösningar för framtiden. Därför ligger hållbarhet högst även på vår agenda.

*ESG står för Environmental, Social and Governance och är en beteckning som används för att beskriva ett bolags kvalitativa aspekter kopplade till miljö, arbetsförhållanden och affärsetik.

Varför ska jag ha ett privat pensionssparande?

Varför ska jag ha ett privat pensionssparande?

För de allra flesta blir pensionen från staten och jobbet endast 50–60 procent av lönen. Därför är det viktigt att komplettera med ett privat pensionssparande, och ju tidigare du börjar spara desto bättre blir din pension. Genom att pensionsspara privat ger du dig själv en extra trygghet. 

Vi lever också allt längre och därmed ska pensionskapitalet räcka fler år. Så länge avsättningarna till allmän pension och tjänstepensionen inte höjs, kommer därmed pensionen att bli lägre.

Ett privat sparande till pension påverkas inte av ändrade regler inom den allmänna- eller inom tjänstepensionsområdet. Du påverkar det helt själv.

Hur mycket bör jag spara varje månad?
När ska jag börja pensionsspara?