Allmän pension – pension från staten

Den allmänna pensionen kommer från staten och grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Förutom lön får du även pension för inkomster i form av arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning samt föräldrapenning.

Vad är allmän pension?

Allmän pension är den delen av din pension som du får från staten. Den administreras av Pensionsmyndigheten och betalas livet ut, till alla som arbetat och betalat skatt i Sverige. Den allmänna pensionen delas upp i två delar: inkomstpension och premiepension.

Inkomstpension

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. Varje år sätts det av 16 procent av din pensionsgrundande inkomst till inkomstpension. Du kan inte påverka hur inkomstpensionen placeras, utan det sköter staten.

Premiepension

Den mindre delen av din allmänna pension, 2,5 procent, kallas för premiepension. Till skillnad från inkomstpensionen kan du välja att placera din premiepension i ett stort urval av fonder. Du väljer samtidigt vilken risk, och därmed möjlighet till avkastning, du vill ta.

Att välja fonder kostar ingenting och du kan byta fonder när du vill. Det gör du enkelt på Pensionsmyndighetens hemsidaÖppnas i nytt fönster eller via deras app.

Gör du inga egna fondval sköter staten förvaltningen åt dig och pengarna hamnar då i generationsfonden AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ). Fonden är anpassad efter ålder, med hög risk när du är långt ifrån pensionen och lägre risk ju närmare pensionsålder du kommer.

Garantipension – för dig som inte jobbat

De personer som inte yrkesarbetat, eller av annan anledning haft en låg eller ingen inkomst alls, kan få garantipension från staten. För att få en maximal garantipension måste du ha bott 40 år av ditt vuxna liv i Sverige. Garantipensionen betalas tidigast ut från 65 års ålder.

Som mest kan garantipensionen bli 8 779 kronor för ensamstående och 7 853 kronor i månaden för gifta.

Alla inkomster räknas

Alla inkomster du betalar skatt för ligger till grund för den allmänna pensionen. Du får alltså pension även om du varit sjukskriven, föräldraledig eller arbetslös och fått a-kassa. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, upp till 7,5 inkomstbasbelopp, till din allmänna pension.

Det finns ingen lägsta eller övre ålder för när du börjar eller slutar tjäna in till din allmänna pension. All inkomst du får under hela livet ligger till grund för din pension.

Det orange kuvertet – årsbesked för din allmänna pension

Pensionsmyndigheten skickar varje år ut ett årsbesked, mer känt som det orange kuvertet, till alla som börjat tjäna in till den allmänna pension.

Där kan du bland annat se hur mycket du tjänat ihop till din allmänna pension hittills, vilka fonder du har och hur de gått under det senaste året. Numera kan man även få det orange kuvertet digitalt.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea