Om KuvertGiro

Med KuvertGiro samlar du dina räkningar i ett kuvert och skickar till oss, så sköter vi resten. KuvertGiro fungerar för betalningar till såväl PlusGirokonton som bankgironummer och Personkonton i Nordea. 

Dina fördelar:

  • Du spar tid eftersom du slipper gå till banken.
  • Du ser redovisningen på ditt kontoutdrag.
  • KuvertGiro är billigare än att betala räkningar på ett bankkontor.

Skicka dina räkningar med posten

När du använder KuvertGiro skickar du in dina räkningar i det portofria kuvertet. Pengarna dras från ditt personkonto och dina räkningar blir betalda.

Betalningarna bokförs normalt på mottagarens konto bankdagen efter att vi har tagit emot ditt kuvert. Vid mycket hög belastning kan det hända att betalningarna bokförs två bankdagar efter ankomstdagen. Bankgirouppdrag bokförs i regel en bankdag senare än PlusGirouppdrag.

Redovisningen får du på ditt ordinarie kontoutdrag. På kontoutdraget specificeras varje enskild betalning med mottagarens namn, gironummer och belopp.

Olika priser

Nedan följer olika priser för KuvertGiro baserat på olika kunder. Om du är förvaltare eller god man gäller de priser som den person du företräder har.

Pris för KuvertGiro

SpecifikationPris

Månadsbetalning
(Inkl. 16 betalningsblanketter per kalenderår)

Ordinarie pris
Premiumkund och Förmånskund
Pensionär över 65 år


28 kr
14 kr
21 kr

Årsbetalning
(Inkl. 16 betalningsblanketter per kalenderår)

Ordinarie pris
Premiumkund och Förmånskund
Pensionär över 65 år336 kr
168 kr
252 kr

Betalningsblanketter
(utöver de inkluderade 16 per kalenderår)
15 kr
Utbetalningskort, PlusGirots- och Bankgirots, för insättning på konto
0 kr