Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Därför ställer banken frågor

Vi ställer en rad frågor när du blir kund i Nordea, och vi fortsätter att ställa frågor också därefter – vid rådgivning, på bankkontoren, via telefon eller via Internetbanken. Vi vet att majoriteten av våra kunder är ärliga, men för att upptäcka det fåtal som inte är det behöver vi ställa frågor till alla, utan undantag. När du svarar på våra frågor hjälper du till att förhindra brottslig verksamhet.

Lagkrav och samhällsansvar

Alla banker måste enligt lag ha uppgifter om sina kunder och veta hur kunderna använder vissa banktjänster. Som en av Europas största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera. 

I personliga samtal med våra kunder, via brev och efter inloggning i Internetbanken och Mobilbanken ställer vi därför löpande frågor om våra kunders bankaffärer. Alla kunder får inte frågorna samtidigt och frågorna kan variera.

Att vi ställer dessa frågor är alltså ett lagstadgat krav och en del av bankernas samhällsansvar för att motverka brottslig verksamhet och vi hoppas på din förståelse.

Har din internetbank och mobilbank blivit blockerad?

För kunder som fått frågor vid upprepade tillfällen utan att svara måste vi tillfälligt blockera Internetbanken eller Mobilbanken, eftersom vi enligt lag inte får tillhandahålla banktjänster till kunder vi inte känner. Blockeringen hävs när kunden har svarat på våra frågor. 

Var på din vakt

Tyvärr är det vanligt  att brottslingar försöker utnyttja bankkunder. Men det finns saker du kan göra för att bidra till att bekämpa brottslighet. Låt aldrig någon annan använda ditt bankkonto. Se till att din dator är ordentligt skyddad, och var på din vakt när du får mejl från okända avsändare eller uppmanas att klicka på länkar. Läs mer om säkerhet och bedrägeri.

Vilka frågor ställer vi?

Exempel på information vi behöver veta är om ni har regelbundna insättningar på ditt eller företagets konton och varifrån pengarna kommer. Om du är företagskund behöver vi också veta i vilka länder ni har verksamhet och hur företagets ägarstruktur ser ut.

Allt du berättar är konfidentiellt, i enlighet med reglerna för banksekretess.

Om du har fått ett brev från oss och ombeds gå in på www.nordea.se och logga in på ”Mina sidor – kundinformation” (för privatkunder) eller gå in på www.nordea.se/kycÖppnas i nytt fönster (för företagskunder) kan du också se att sidan är säker via säkerhetslåset uppe i adressfältet. 

Läs mer om säkerhet och bedrägeri.

Utan information får vi inte hjälpa dig 

I de sällsynta fall där vi inte får tillräckligt med information från dig som kund får vi inte utföra vissa banktjänster åt dig. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt.

Identitet och legitimering 

I vissa fall kan vi komma att behöva dokument som bekräftar din identitet och adress, till exempel ditt pass, körkort eller annat officiellt id-kort med foto. Om det behövs frågar vi också efter dokumentation av registreringen av ditt företag och kontrollerar att du har rätt att företräda företaget.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Frågor och svar till dig som privat- och företagskund

Dessa frågor och svar gäller dig som är: 

  • Privatkund i Nordea och har blivit ombedd att svara på frågor när du loggat in i din internet- eller mobilbank, alternativt fått ett brev hem där vi ber dig gå in på www.nordea.se, klicka på ”Logga in” och därefter välja ”Mina sidor – kundinformation” för att besvara frågor.
  • Företagskund i Nordea och har blivit ombedd att svara på frågor när du loggat in i din internetbank alternativt fått ett brev hem där vi ber dig gå till sidan www.nordea.se/kycÖppnas i nytt fönster .

Frågor om hur formuläret ska fyllas i

Jag är osäker på om jag är en känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP). Vad innebär det att vara en känd medarbetare?

Med känd medarbetare menas du som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och du som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Jag förstår inte svenska. Finns formuläret på engelska?

En engelsk version finns högst upp till höger på formulärets startsida.

Jag gjorde några misstag som jag skulle vilja rätta till. Hur gör jag det?

Kontakta oss via telefon på nummer 0771-22 44 88.

Jag har fått aktieutdelning. Hur ska detta tas upp under frågan om pengarnas ursprung?

Det ska redovisas som lön/placeringar. Du kan markera flera alternativ.

Jag har fått ett brev med kod men är inte så bra på datorer/jag har ingen dator. Kan ni hjälpa mig att fylla i formuläret om jag ringer till er?

Kanske finns det någon i din familj som har dator och kan hjälpa dig? Många kommuner har bibliotek med datorer som man kan använda sig av. Kontakta oss via telefon på nummer 0771-22 44 88.

Jag har hyresinkomster från en hyresfastighet. Hur ska detta tas upp under frågan om pengarnas ursprung?

Det ska redovisas som lön.

Jag har svarat på liknande frågor för Nordea Liv (försäkringsbolag). Varför måste jag svara här också?

Nordea Liv och Nordea Bank är två separata bolag, och båda är skyldiga att samla in den här informationen om sina kunder. De strikta reglerna för utbyte av kundinformation mellan banken och livförsäkringsbolaget innebär att kunderna måste svara på frågorna för båda bolagen.

Jag hyr ut min lägenhet till turister (t ex airbnb) – räknas det som en överföring från utlandet?

Ja, det räknas som en överföring från utlandet. Är detta någonting som du kommer att göra regelbundet eller är det en engångsföreteelse? Om det är regelbundet anger du Ja.

Jag ska hyra en semesterbostad utomlands i sommar. Räknas det som utlandsöverföring?

Är det en ren överföring eller betalar du mot faktura? Om det är en ren överföring måste den rapporteras.

Jag skulle vilja ha en kopia av frågorna och mina svar. Kan ni skicka det till mig? Jag kan inte skriva ut själv.

Du kan själv enkelt kopiera frågorna och dina svar (print screen) till ett separat dokument, men tyvärr har vi inte möjlighet att skicka dig en utskrift.

Jag vet inte om jag kommer att överföra pengar till utlandet i framtiden. Hur ska jag svara?

Se till att du verkligen förstår vilken typ av överföringar det kan röra sig om, till exempel utlandsöverföring i samband med hyra eller köp av en semesterbostad, eller överföring av pengar till familjemedlemmar eller vänner i utlandet som födelsedagspresent eller gåva, med mera.

Tänk om jag inte vet svaret på vissa av frågorna. Vad gör jag då?

Kontakta oss via telefon på nummer 0771-22 44 88.

Vad är skillnaden mellan att vara bosatt och ha sin skattehemvist i ett land?

Skattehemvist: innebär att du betalar skatt i det land där du bor.
Bosatt: innebär att du bor i landet, men inte betalar skatt där.

Varför behöver ni ha mitt telefonnummer?

Vi behöver ha ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig. Det kan handla om förändringar i vår verksamhet, som nu till exempel när vi måste uppdatera kundinformationen, eller om vi behöver fråga dig om någonting. Vi måste också kunna kontakta dig om vi upptäcker något misstänkt, så att vi kan skydda dina ekonomiska intressen.

Varför frågar ni om jag kommer att ta ut pengar (kontanter)?

Anledningen till att vi vill veta hur du tänker använda dig av banken i framtiden är att vi vill förbereda oss och höra med dig hur mycket du kommer att använda dig av uttagsautomater och butiker som erbjuder kontantuttag. Vårt huvudsakliga mål är att tillvarata dina ekonomiska intressen, bland annat genom att skydda dig mot identitetsstöld, bedrägerier och andra typer av ekonomisk brottslighet. Beroende på dina svar behöver vi eventuellt be dig om ytterligare information. Om vi skulle upptäcka avvikelser kan vi kontakta dig för att bekräfta att informationen som du lämnat är korrekt.

Varför frågar ni om jag överför pengar till utlandet?

Det är en tjänst som måste aktiveras, och banken behöver den informationen för att kunna göra det.

Vårt huvudsakliga mål är att tillvarata dina ekonomiska intressen, bland annat genom att skydda dig mot identitetsstöld, bedrägeriförsök och andra typer av ekonomisk brottslighet.

Beroende på dina svar behöver vi eventuellt be dig om ytterligare information. Om vi skulle upptäcka avvikelser kan vi kontakta dig för att bekräfta att informationen som du lämnat är korrekt.

Varför måste ni känna till mitt födelseland när jag ändå är svensk medborgare?

Det är något som myndigheterna kräver. Som bank måste vi veta detta om våra kunder.

Varför måste ni veta hur mycket pengar jag tar ut/sätter in? Kan ni inte se det på mitt konto?

Anledningen till att vi vill veta hur du tänker använda dig av banken i framtiden är att vi vill förbereda oss och höra med dig hur mycket du tror att du kommer att använda uttags-/insättningsautomater.

Vårt huvudsakliga mål är att tillvarata dina ekonomiska intressen, bland annat genom att skydda dig mot identitetsstöld, bedrägeriförsök och andra typer av ekonomisk brottslighet.

Beroende på dina svar behöver vi eventuellt be dig om ytterligare information. Om vi skulle upptäcka avvikelser kan vi kontakta dig för att bekräfta att informationen som du lämnat är korrekt.

Allmänna frågor

Jag har varit kund i Nordea i mer än 10/20/30 år. Varför måste jag svara på de här frågorna nu?

Myndigheterna kräver att alla svenska banker uppdaterar sin kundinformation eftersom alla banker i Sverige, enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt, är skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Vi ställer de här frågorna till alla våra kunder, både nya och befintliga, oavsett hur länge de har varit kunder hos oss. Det är vårt ansvar som bank och ingår i vårt samhällsansvar. När du svarar på frågorna hjälper du oss att ta vårt ansvar och förhindra brottslig verksamhet.

Jag känner att vissa frågor passerar gränsen för mitt privatliv. Får ni verkligen ställa de här frågorna?

Det är vårt ansvar att ha den här kännedomen om våra kunder. För att slå vakt om det förtroende vi har som samhällsaktör måste vi sköta det här uppdraget. Alla banker i Sverige är, enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt, skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Myndigheterna kräver alltså att vi samlar in den här informationen om våra kunder, och när du svarar på frågorna hjälper du oss att ta vårt ansvar och förhindra brottslig verksamhet. Vi vet att nästan alla kunder är ärliga, men för att upptäcka det fåtal som inte är det så ställer vi frågor till alla, utan undantag. Du ska veta att vi inte ställer de här frågorna för att vi på något sätt har misstankar gentemot just dig.

Kan jag svara på frågorna senare?

Ja, det kan du göra. Om du har fått ett brev hem med en personlig kod, så ser du längst ned i brevet hur länge koden är giltig. Du kan besvara frågorna under kodens giltighetstid. Du kommer att få en påminnelse om du inte svarar på frågorna.  

Måste jag besvara de här frågorna?

Ja, alla kunder måste svara på de här frågorna. Det är vår skyldighet som bank och som ansvarstagande samhällsaktör att ställa de här frågorna till alla våra kunder. Alla banker i Sverige är, enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt, skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Tänk på att spara på varje sida. Då finns uppgifterna kvar om du inte skulle besvara alla frågorna under den första inloggningen. Påminnelser om att fylla i formuläret kommer att skickas ut om du inte besvarat alla frågorna.

Ni har redan ställt de här frågorna till mig för xx veckor/månader sedan. Varför ställer ni frågorna igen?

Vi behöver ställa de här frågorna till dig regelbundet, eftersom myndigheterna kräver att alla svenska banker uppdaterar sin kundinformation. Vårt huvudsyfte är att tillvarata dina ekonomiska intressen och skydda dig mot brottslig verksamhet såsom identitetsstöld, bedrägeri och så kallad phishing (informationsfiske). Samtidigt som vi enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt, är skyldiga att ha god kunskap om våra kunder. Vi ställer de här frågorna till alla våra kunder, både nya och befintliga, oavsett hur länge de har varit kunder hos oss. Om du nyligen har svarat på liknande frågor ber vi om ursäkt, men vill ändå att du svarar. Om du vet alla svaren borde det inte ta mer än några minuter.

Ställer alla banker den här typen av frågor?

Ja, alla banker i Sverige är, enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt, skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Därför kräver myndigheterna att alla banker ställer de här frågorna till sina kunder, men hur man gör det och när man gör det kan vara lite olika. Kraven från myndigheternas sida är emellertid desamma för alla banker.

Det är upp till bankerna själva att bestämma hur de samlar in de här uppgifterna. Mer information om varför Nordea och andra banker ställer frågor hittar du på Svenska Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Vad använder ni informationen till?

Vi använder informationen till att lära känna och förstå våra kunder för att kunna tillvarata deras ekonomiska intressen och upptäcka eventuell brottslig verksamhet. Vi gör det för att skydda dig som kund och samhället i stort. Vi vet att de allra flesta av våra kunder är ärliga. Alla banker i Sverige är, enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt, skyldiga att ha god kunskap om sina kunder. Informationen används för att uppdatera våra kundsystem för att uppnå kraven på god kundkännedom. Det underlättar även vårt arbete med att följa upp kontroller mot sanktionslistor, dvs. listor på personer och företag som omfattas av sanktioner beslutade av bl.a. EU.

Vad händer om jag inte svarar på frågorna?

Om du inte svarar på alla frågorna kan det till slut bli så att vi inte får erbjuda dig alla våra tjänster eller att vi inte kan ge dig det stöd du behöver. Tänk på att spara på varje sida. Då finns uppgifterna kvar om du inte skulle besvara alla frågorna under den första inloggningen. Påminnelser om att fylla i formuläret kommer att skickas ut om du inte besvarat alla frågorna. Mer information om varför Nordea och andra banker ställer frågor hittar du på Svenska Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Vem kan se mina svar?

De uppgifter som du lämnar är konfidentiella, i enlighet med reglerna för banksekretess. Vi följer också personuppgiftslagen.