Få in din lön till ditt konto

Om din arbetsgivare eller pensionsutbetalare gör utbetalning via Nordea, behöver du anmäla ditt konto till Nordeas kontoregister för att få pengarna dit. Detta bör du göra senast sex bankdagar innan utbetalningen sker för att få in pengarna direkt till kontot.

  • Även du som inte har ett bankkonto hos oss på Nordea, ska du anmäla ditt konto för att få in lönen på det konto du har som lönekonto.
  • Om du inte har anmält ditt konto när utbetalningen görs skickar vi ett Plusgiroutbetalningskort som du får lösa in. Så här löser du in ett utbetalningskort.

Om du regelbundet får utbetalningskort som rör annat än lön eller pension, behöver du själv kontakta det företag som skickat utbetalningskorten och meddela ditt kontonummer. Då får du in pengarna direkt på ditt konto i fortsättningen. 

Registrera ditt lönekonto i förväg

Du behöver registrera ditt kontonummer senast sex bankdagar innan utbetalningen av din lön, pension eller annan arbetsgivarersättning görs. För att pengarna ska sättas in på ditt lönekonto. 

Om ditt konto inte är registrerat hos oss när utbetalningen görs, skickar vi ett utbetalningskort som du kan lösa in på din bank. 

För att kunna anmäla ditt konto behöver du identifiera dig med BankID. Saknar du ett kan du skaffa ett Mobilt BankID till din telefon.

Registrera ditt konto

Här anmäler du ditt kontonummer till Nordeas kontoregister.

Anmäl konto Öppnas i nytt fönster