Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) är ett konto där du enkelt kan investera i fonder, aktier och andra värdepapper. Du behöver inte tänka på att deklarera vid vinst och förlust eftersom kontot schablonbeskattas.

Fördelar med ett Investeringssparkonto

 • Spara i fonder, aktier och andra värdepapper. 
 • Inget krångel med deklarationen.
 • Det kostar inget att öppna ISK.
 • Du slipper fundera på skattekonsekvensen när du gör omplaceringar.

Vad är ett ISK?

Ett Investeringssparkonto, eller ISK som det ofta kallas, är ett konto där du kan placera dina pengar i både fonder, aktier och andra värdepapper du kan handla på börsen.

Hur fungerar ISK?

Ett ISK är ett smidigt sätt att investera dina pengar, eftersom du inte behöver tänka på att betala skatt varje gång du köper och säljer värdepapper. ISK-kontot är gratis att öppna och dina pengar är aldrig låsta. Du kan alltså när som helst sälja tillgångarna på ditt ISK och föra över pengarna till ditt vanliga bankkonto.

Sparexperten tipsar

anders-stenkrona-640x360
"För mig är det en självklarhet att ha mina investeringar på ett ISK. Beskattningen blir så mycket enklare och oftast lägre. Det är viktigt bara att kontrollera då och då att alla pengar på mitt ISK är investerade."

– Anders Stenkrona, sparekonom på Nordea

Spara i fonder och aktier på ISK

Hur fungerar skatten på ett ISK?

Ett ISK är ett konto som schablonbeskattas årligen. Det betyder att du, till skillnad från ett vanligt fondkonto, inte behöver skatta varje gång du säljer dina tillgångar med vinst. Istället betalar du en viss procentsats i skatt per år, som baseras på ditt kontos värde.

Du betalar alltså skatt oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat i värde. Därför är det en bra idé att investera de pengar du har på ditt ISK. Annars riskerar du att behöva betala skatt på pengar som inte kan växa.

Det belopp du ska betala i skatt hamnar automatiskt på deklarationen, så du behöver bara kolla igenom och godkänna den precis som vanligt. Läs mer om skatt på ISK.

Detaljerad information om ISK

Spara i fonder på ISK

Spara i fonder på ISK

Med ett ISK i Nordea har du möjlighet att handla med ett av Sveriges största utbud av fonder. Här samlar du ditt sparande och får en bra överblick i både nätbanken och i vår app. Dessutom slipper du deklarera när du köper och säljer fonder.

Fakta ISK för fondsparande
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud
Handla med aktier och andra värdepapper på ISK
Beskattning av ISK
Priser och villkor
Finska insättningsgarantin

Spara i fonder på ISK

Med ett ISK i Nordea har du möjlighet att handla med ett av Sveriges största utbud av fonder. Här samlar du ditt sparande och får en bra överblick i både nätbanken och i vår app. Dessutom slipper du deklarera när du köper och säljer fonder.

Fakta ISK för fondsparande
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud

Handla med aktier och värdepapper på ISK

För att kunna köpa svenska och utländska aktier och andra värdepapper, behöver du logga in i nätbanken och öppna ISK med Värdepapperstjänst Depå.

Fakta ISK med Värdepapperstjänst Depå
Specifikation
Pris0,00 kr kronor per månad
Utbud
 • Nordeas fondsortiment
 • Ett urval av externt förvaltade fonder
 • Svenska värdepapper 
 • OM-derivat (kräver OM-avtal)
 • Nordiska aktier och ETF:er.
 • Ett brett utbud av värdepapper noterade på europeiska och nordamerikanska marknader.

  Se nedan under Aktiehandelstjänst för att få mer specifik information om vilka instrument som är möjliga att handla med. 
Förvar av värdepapperDina värdepapper är förvaltarregistrerade i en depå hos Nordea. Emissionsbevakning ingår.
Analys

Omfattande analysmaterial från Nordea Markets samt Consensus reports i samarbete från Nordea Markets och Thomson Reuters.

Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper via publikationerna: 

 • Morgonrapport
 • Veckobrev Investments
AktiehandelstjänstVärdepapperstjänst Depå
Tillval
 • Handel med OM-derivat
 • Börsmäklartjänsten

Beräkning av schablonintäkt och ISK skatt

Ett Investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform. Skatten på ett ISK-konto baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning, en schablonintäkt, och tas ut oavsett om värdet på kontot ökat eller minskat. På schablonintäkten betalas 30 procent skatt.

För att räkna fram schablonintäkten multipliceras kapitalunderlaget med en ränta bestående av statslåneräntan den 30 november året innan, plus 1 procentenhet med en lägsta total ränta på 1,25 procent.

Kapitalunderlaget är värdet på kontots innehav den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober tillsammans med årets insättningar/överföringar, alltså alla nya pengar som kommit in, delat med fyra.

Ett räkneexempel för ISK

Du sätter in 3 000 kronor i mars och sedan ytterligare 4 000 kronor i juni. I september tar du ut 2 000 kronor. Om vi räknar bort eventuell värdeförändring i tillgångarna får vi följande saldon vid ingången av varje kvartal. Statslåneräntan den 30 november 2022 var 1,94 procent och räntan för beskattningsåret 2023 blir då 2,94 procent (1,94 procent plus en procentenhet).

DatumSaldo
1 januari0 kr
1 april3.000 kr
1 juli7.000 kr
1 oktober5.000 kr

Kapitalunderlaget blir då: (0 + 3 000 + 7 000 + 5 000 + 7 000 ) / 4 = 5 500 kronor.  

Schablonintäkten blir: 5 500 * 0,0293 = 162 kronor

På detta betalas 30 procent skatt: 162 kr * 0,3 = 48,5 kronor

Priser för Investeringssparkonto

ISK kostar i sig ingenting. Däremot tas det ut fondförvaltningsavgifter för de fonder du sparar i. Avgiften beror på vilken fond du väljer. Läs mer om förvaltningsavgifterna på sidan med vårt fondutbud.

Ränta

SpecifikationRänta
Investeringssparkonto0,50 % 

Priser för Värdepapperstjänst Depå

ISK med Värdepapperstjänst Depå i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut kostnader för underliggande produkter, som exempelvis courtage, vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på vilken fond du väljer. Avgifter för fonder, samt fondkurser, hittar du i vår fondlista.

Värdepapperstjänst Depå
Specifikation Ränta            
Depålikvidkonto0,50 %
Specifikation Pris 
ISK med Värdepapperstjänst Depå0 kr
Svenska och nordiska värdepapper 0,09 %
Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North0,09 %: min 1 kr, max 199 kr
NGM, Nordic SME och Spotlight Stock Market0,09 %: min 19 kr, inget maxbelopp
Utländskt noterade värdepapper 0,09 %
Frankrike, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien, Schweiz, Kanada, USA0,09 %: min 29 kr
Stamp duty / FTT tillkommer vid köp av aktier i Storbritannien, Italien, Spanien och Frankrike

Den här prislistan gäller när du handlar online. För fullständig prislista för värdepappershandel på nätet och handel med värdepapper via kontor, kundservice eller Värdepappersdesken, se prislistan för värdepappershandel (pdf, 181 KB)Öppnas i nytt fönster

Den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet

Läs mer om insättningsgarantin här

Vanliga frågor om ISK