Fördelar med ett Investeringssparkonto

 • Spara i fonder, aktier och andra värdepapper
 • Inget krångel med deklarationen
 • Det kostar inget att öppna ISK
 • Du slipper fundera på skattekonsekvensen när du gör omplaceringar
 • Pengarna tryggas av insättningsgaranti och investerarskydd.

Vad är ett ISK?

Ett Investeringssparkonto, eller ISK som det ofta kallas, är ett konto där du kan placera dina pengar i både fonder, aktier och andra värdepapper du kan handla på börsen.

Hur fungerar ISK?

Ett ISK är ett smidigt sätt att investera dina pengar, eftersom du inte behöver tänka på att betala skatt varje gång du köper och säljer värdepapper. ISK-kontot är gratis att öppna och dina pengar är aldrig låsta. Du kan alltså när som helst sälja tillgångarna på ditt ISK och föra över pengarna till ditt vanliga bankkonto.

Privatekonomen tipsar

anders-stenkrona-640x360
"För mig är det en självklarhet att ha mina investeringar på ett ISK. Beskattningen blir så mycket enklare och oftast lägre. Det är viktigt bara att kontrollera då och då att alla pengar på mitt ISK är investerade."

Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea

Spara i fonder och aktier på ISK

Hur fungerar skatten på ett ISK?

Ett ISK är ett konto som schablonbeskattas årligen. Det betyder att du, till skillnad från ett vanligt fondkonto, inte behöver skatta varje gång du säljer dina tillgångar med vinst. Istället betalar du en viss procentsats i skatt per år, som baseras på ditt kontos värde.

Du betalar alltså skatt oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat i värde. Därför är det en bra idé att investera de pengar du har på ditt ISK. Annars riskerar du att behöva betala skatt på pengar som inte kan växa.

Det belopp du ska betala i skatt hamnar automatiskt på deklarationen, så du behöver bara kolla igenom och godkänna den precis som vanligt. Läs mer om skatt på ISK.

Detaljerad information om ISK

Spara i fonder på ISK
Handla med aktier och andra värdepapper på ISK
Beskattning av ISK
Priser och villkor
Insättningsgaranti och investerarskydd

Spara i fonder på ISK

Med ett ISK i Nordea har du möjlighet att handla med ett av Sveriges största utbud av fonder. Här samlar du ditt sparande och får en bra överblick i både nätbanken och i vår app. Dessutom slipper du deklarera när du köper och säljer fonder.

Fakta ISK för fondsparande
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud

Handla med aktier och värdepapper på ISK

För att kunna köpa svenska och utländska aktier och andra värdepapper, behöver du logga in i nätbanken och öppna ISK med Värdepapperstjänst Depå.

Fakta ISK med Värdepapperstjänst Depå
Specifikation
Pris0,00 kr kronor per månad
Utbud
 • Nordeas fondsortiment
 • Ett urval av externt förvaltade fonder
 • Svenska värdepapper 
 • OM-derivat (kräver OM-avtal)
 • Nordiska aktier och ETF:er.
 • Ett brett utbud av värdepapper noterade på europeiska och nordamerikanska marknader.

  Se nedan under Aktiehandelstjänst för att få mer specifik information om vilka instrument som är möjliga att handla med. 
Förvar av värdepapperDina värdepapper är förvaltarregistrerade i en depå hos Nordea. Emissionsbevakning ingår.
Analys

Omfattande analysmaterial från Nordea Markets samt Consensus reports i samarbete från Nordea Markets och Thomson Reuters.

Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper via publikationerna: 

 • Morgonrapport
 • Veckobrev Investments
AktiehandelstjänstVärdepapperstjänst Depå
Tillval
 • Handel med OM-derivat
 • Börsmäklartjänsten

Beräkning av schablonintäkt och ISK skatt

Ett Investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform. Skatten på ett ISK-konto baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning, en schablonintäkt, och tas ut oavsett om värdet på kontot ökat eller minskat. På schablonintäkten betalas 30 procent skatt.

För att räkna fram schablonintäkten multipliceras kapitalunderlaget med en ränta bestående av statslåneräntan den 30 november året innan, plus 1 procentenhet med en lägsta total ränta på 1,25 procent.

Kapitalunderlaget är värdet på kontots innehav den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober tillsammans med årets insättningar/överföringar, alltså alla nya pengar som kommit in, delat med fyra.

Ett räkneexempel för ISK

Du sätter in 3 000 kronor i mars och sedan ytterligare 4 000 kronor i juni. I september tar du ut 2 000 kronor. Om vi räknar bort eventuell värdeförändring i tillgångarna får vi följande saldon vid ingången av varje kvartal. Statslåneräntan den 30 november 2022 var 1,94 procent och räntan för beskattningsåret 2023 blir då 2,94 procent (1,94 procent plus en procentenhet).

Räkneexempel ISK
DatumSaldo
1 januari0 kr
1 april3.000 kr
1 juli7.000 kr
1 oktober5.000 kr

Kapitalunderlaget blir då: (0 + 3 000 + 7 000 + 5 000 + 7 000 ) / 4 = 5 500 kronor.  

Schablonintäkten blir: 5 500 * 0,0293 = 162 kronor

På detta betalas 30 procent skatt: 162 kr * 0,3 = 48,5 kronor

Priser för Investeringssparkonto

ISK kostar i sig ingenting. Däremot tas det ut fondförvaltningsavgifter för de fonder du sparar i. Avgiften beror på vilken fond du väljer. Läs mer om förvaltningsavgifterna på sidan med vårt fondutbud.

Ränta för Investeringssparkonto
SpecifikationRänta
Investeringssparkonto0,50 % 

Priser för Värdepapperstjänst Depå

ISK med Värdepapperstjänst Depå i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut kostnader för underliggande produkter, som exempelvis courtage, vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på vilken fond du väljer. Avgifter för fonder, samt fondkurser, hittar du i vår fondlista.

Priser för Värdepapperstjänst Depå
Specifikation Ränta            
ISK Depålikvidkonto0,50 %
ISK Depålikvidkonto med depåkredit0 %
Specifikation Pris 
ISK med Värdepapperstjänst Depå0 kr
Svenska och nordiska värdepapper 0,09 %
Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North0,09 %: min 1 kr, inget maxbelopp
NGM, Nordic SME och Spotlight Stock Market0,09 %: min 19 kr, inget maxbelopp
Utländskt noterade värdepapper 0,09 %
Frankrike, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien, Schweiz, Kanada, USA0,09 %: min 29 kr
Stamp duty / FTT tillkommer vid köp av aktier i Storbritannien, Italien, Spanien och Frankrike

Prislistan för värdepappershandelÖppnas i nytt fönster (från 8 april 2024) gäller när du handlar online. Fullständig prislista för värdepappershandel på nätet och handel med värdepapper via kontor, Kundservice eller Värdepappersdesken.

Insättningsgaranti och investerarskydd

Insättningar i Nordea omfattas av den finska och svenska insättningsgarantin. Om Nordea skulle gå i konkurs har du som kund rätt till ersättning upp till ett värde på 1 050 000 SEK för likvida medel och 250 000 för investeringar. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet.

Läs mer om insättningsgarantin och investerarskydd

Vanliga frågor om ISK

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder och aktier, vill vi ändå påminna om att det alltid innebär en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond eller aktie har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.