Skatt på ISK – så räknar du ut din schablonskatt

Ett Investeringssparkonto (ISK) är ett konto där du inte behöver betala skatt varje gång du säljer en fond eller aktie med vinst. Istället betalar du en årlig schablonskatt. Här går vi igenom hur du räknar ut skatten på ditt ISK.

Hur beskattas ett investeringssparkonto?

När du sparar på ett investeringssparkonto betalar du en så kallad schablonskatt. Det gör att du kan handla fonder och aktier utan att behöva skatta vid varje affär.

Pengarna är skattade och klara när du tar ut dem, och du behöver heller inte tänka på att ta upp dina affärer i deklarationen – det löser vi åt dig.

Hur räknar jag ut schablonskatten på mitt ISK?

Schablonskatten baseras på ditt innehavs värde. Det genomsnittliga värdet på ditt ISK under året multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus 1 procentenhet.

När du räknat ut det får du fram din schablonintäkt, som sen ska beskattas med 30 procent.

Låter det krångligt? Vi tar det ett steg i taget.

1. Genomsnittligt värde på ditt ISK 

För att räkna ut det genomsnittliga värdet av ditt ISK under året, summerar du värdet på ditt ISK i början av varje kvartal, adderar alla insättningar under året och delar summan med fyra. 

Räkneexempel

  • Värdet på ditt ISK 1 januari: 30 000 kr
  • Värdet på ditt ISK 1 april: 50 000 kr
  • Värdet på ditt ISK 1 juli: 200 000 kr
  • Värdet på ditt ISK 1 oktober: 250 000 kr
  • Insättningar under året: 190 000 kr

30 000 + 50 000 + 200 000 + 250 000 + 190 000 = 720 000 kr.

720 000 / 4 = 180 000 kr.

2. Schablonintäkt

Schablonintäkten som beskattas är det genomsnittliga värdet på ditt ISK och multipliceras med statslåneräntan den 30 november föregående år, plus 1 procentenhet. Om statslåneräntan var under 0,25 % multipliceras det genomsnittliga värdet på ditt ISK ändå med lägst 1,25 %.

Om du ska deklarera för 2020 använder du alltså statslåneräntan från 30 november 2019. 2019 var statslåneräntan -0,09 %. 2020 ska du därför multiplicera ditt genomsnittliga värde med 1,25 % för att få fram schablonintäkten.

Räkneexempel

I exemplet i punkt 1 var ditt genomsnittliga värde 180 000 kr. 180 000 kr multiplicerat med 1,25 % = 2 250 kr.

3. Skatt

Schablonintäkten beskattas med 30 % precis som andra kapitalvinster.

30 % av 2 250 kr = 675 kr. Skatten på ditt ISK-innehav blir 675 kronor.

Vi rekommenderar att du inte har pengar på ditt ISK som du inte har investerat, eftersom även de pengarna beskattas.

Så blir skatten på ISK 2022

Statslåneräntan per den 30 november 2021 är fastställd till 0,23 %. 

Detta innebär att skatten på ISK även nästa år ligger på lägstanivån. Eftersom statslåneräntan är under golvet på 0,25 %, multipliceras den ändå med 1,25 %. Schablonintäkten ska sedan beskattas med 30 %. 30 % av 1,25 % = 0,375. 

Skatten på ISK 2022 blir alltså 0,375 %, precis som för 2021.

Vanliga frågor om skatt på ISK

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.