Skatt på ISK – så räknar du ut din schablonskatt

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto där du inte behöver betala skatt varje gång du säljer en fond eller aktie med vinst. Istället betalar du en årlig schablonskatt. Här går vi igenom hur du räknar ut skatten på ditt ISK.

Så blir skatten på ISK 2023

Statslåneräntan per den 30 november 2022 är fastställd till 1,94 %. 

Schablonräntan är statslåneräntan plus 1 procentenhet, alltså 2,94 %.  Schablonintäkten ska sedan beskattas med 30 %. 30 % av 2,94 % = 0,882. 

Skatten på ISK 2023 blir då 0,882 %, jämfört med 0,375 % förra året.

Hur beskattas ett investeringssparkonto?

När du sparar på ett investeringssparkonto betalar du en så kallad schablonskatt. Det gör att du kan handla fonder och aktier utan att behöva skatta vid varje affär.

Pengarna är skattade och klara när du tar ut dem, och du behöver heller inte tänka på att ta upp dina affärer i deklarationen – det löser vi åt dig.

Hur räknar jag ut schablonskatten på mitt ISK?

Schablonskatten baseras på ditt innehavs värde. Det genomsnittliga värdet på ditt ISK under året multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus 1 procentenhet.

När du räknat ut det får du fram din schablonintäkt, som sen ska beskattas med 30 procent.

Låter det krångligt? Vi tar det ett steg i taget.

1. Genomsnittligt värde på ditt ISK 

För att räkna ut det genomsnittliga värdet av ditt ISK under året, summerar du värdet på ditt ISK i början av varje kvartal, adderar alla insättningar under året och delar summan med fyra. 

Räkneexempel

  • Värdet på ditt ISK 1 januari: 30 000 kr
  • Värdet på ditt ISK 1 april: 50 000 kr
  • Värdet på ditt ISK 1 juli: 200 000 kr
  • Värdet på ditt ISK 1 oktober: 250 000 kr
  • Insättningar under året: 190 000 kr

30 000 + 50 000 + 200 000 + 250 000 + 190 000 = 720 000 kr.

720 000 / 4 = 180 000 kr.

2. Schablonintäkt

Schablonintäkten är det genomsnittliga värdet på ditt ISK, multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående år, plus 1 procentenhet. Om statslåneräntan var under 0,25 % multipliceras det genomsnittliga värdet på ditt ISK ändå med lägst 1,25 %.

Om du ska deklarera för 2023 använder du alltså statslåneräntan per den 30 november 2022 som blev 1,94% plus 1 procentenhet. Detta blir schablonräntan.

Räkneexempel

I exemplet i punkt 1 var ditt genomsnittliga värde 180 000 kr. Du multiplicerar alltså 180 000 kr med 2,94 % (statslåneräntan plus 1 procentenhet) = 5 292 kr.

3. Skatt på ISK

Schablonintäkten beskattas med 30 % precis som andra kapitalvinster.

30 % av 5 292 kr = 1 588 kr. Skatten på ditt ISK-innehav blir 1 588 kronor.

Vi rekommenderar att du inte har pengar på ditt ISK som du inte har investerat, eftersom även de pengarna beskattas.

Vad är skillnaderna när det gäller skatt på ISK och Värdepapperstjänst Depå?

Med ett ISK betalar du en schablonskatt varje år, oavsett om ditt kapital har ökat eller minskat under året. Handlar du via ett ISK behöver du inte skatta vid varje försäljning, utan istället dras skatten en gång per år i samband med deklarationen. Det gör att det blir enklare att deklarera, eftersom allt oftast står förtryckt i deklarationsblanketten.

Handlar du istället i en så kallad Värdepapperstjänst Depå, behöver du betala 30 procent i skatt varje gång du säljer med vinst, samt 30 procent på aktieutdelningar. I slutet på varje år måste du deklarera dina affärer och i samband med deklarationen kan du kvitta vinst mot förlust. 

Vanliga frågor om skatt på ISK

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.