Vad är aktieutdelning?

Aktieutdelning är när ett bolag delar med sig av sin vinst till sina aktieägare. Vanligtvis sker denna utdelning kontant, där du som aktieägare får en viss summa pengar per ägd aktie utbetald till ditt aktiekonto.

En aktieutdelning kan också ske i andra former än kontanter, till exempel genom fler aktier i bolaget.

Hur stor del av vinsten går till utdelning?

Det är bolagets styrelse och årsstämma som bestämmer hur stor aktieutdelningen blir, men vanligtvis delas cirka 30–50 procent av vinsten ut till aktieägarna. Resten behåller bolaget som reservkapital, eller för att använda till eventuella expansioner och investeringar.

Varför ger bolag aktieutdelning?

Det finns flera anledningar till att ett bolag väljer att ge utdelning. Det sker vanligtvis i samband med att bolaget av någon anledning har fått in mer pengar än vad som krävs för att underhålla den dagliga verksamheten. Vinsten kanske helt enkelt är stor eller så kan bolaget ha fått in extra kapital från en annan affärshändelse, som till exempel en bolagsförsäljning. 

Ger alla bolag utdelning?

Alla bolag ger inte utdelning till sina aktieägare. De bolag som ger aktieutdelning är vanligtvis de som går med vinst, och på så sätt har möjlighet att fördela en del av vinsten till sina aktieägare.

Om bolaget ger utdelning eller inte är alltså ofta kopplat till förra årets resultat. Bara för att ett företag inte ger utdelning ett år, betyder det inte att de inte kommer göra det nästa år.

Utdelningen kan bero på bolagets strategi

Utdelningen kan också baseras på vilken strategi bolaget har. En del bolag väljer att behålla hela vinsten, för att kunna investera pengarna och fortsätta växa verksamheten.

Ofta beror det på hur stort, eller hur nystartat, bolaget är. Nya företag är generellt mindre benägna att ge utdelning jämfört med större, etablerade bolag, eftersom de ofta vill använda kapitalet till att fortsätta växa.

Hur ska jag tänka kring utdelning när jag sätter ihop en aktieportfölj?

Att äga aktier med utdelning är en av många olika strategier inom aktiesparande, men inte nödvändigtvis den som genererar maximal avkastning.

I teorin spelar det ingen roll om du säljer av aktier eller får utdelningar. Men det kan kännas bekvämt att få utdelningar regelbundet utan att behöva sälja någonting.

Sätt ihop en utdelningsportfölj för regelbundna intäkter

En strategi är att sätta ihop en så kallad utdelningsportfölj. Det innebär att du enbart, eller till störst del, investerar i bolag som har bra utdelning på sina aktier. På så sätt får du en stadig intäkt som du antingen kan återinvestera, eller använda till annat.

Utdelningar i svenska aktier sker i de allra flesta fall på årlig basis under mars och april. Internationellt är det dock möjligt att investera i aktier som ger utdelning halvårsvis eller kvartalsvis, och under olika delar av året. Det går alltså att sätta ihop en internationell aktieportfölj som ger utdelningar varje månad.

Här kan du läsa mer hur du ska tänka när du bygger en aktieportfölj.

När och hur ofta får man aktieutdelning?

Aktieutdelningen sker när ett bolag har räknat ihop vinsten från föregående år, och upprättat en årsredovisning. Baserat på den lägger styrelsen fram ett förslag om hur vinsten ska användas, där ett av alternativen är att ge utdelning till sina aktieägare. Beslutet fattas sedan av årsstämman. 

Utdelningen för svenska aktier sker ofta en eller möjligtvis två gånger per år. Vissa branscher tenderar att dela ut fyra gånger per år. Preferensaktier och D-aktier delar alltid ut fyra gånger per år. I andra länder kan det dock vara standard med fyra gånger per år.

Läs mer om några viktiga dagar kring en aktieutdelning som är bra att ha koll på

Hur betalas aktieutdelningen ut?

Utdelningen betalas oftast ut i kontanter, men den kan även ske genom aktier i bolaget, aktier i ett annat bolag eller så kallade inlösenaktier. Du får då in inlösenaktier på ditt konto som ofta handlas under en kort tid på börsen.

Om du inte säljer inlösenaktierna kommer de efter ett par veckor att slutligen lösas in automatiskt till ett förutbestämt pris. Bolag som har många utländska investerare delar ofta ut i form av inlösenaktier, men som svensk investerare innebär det ingen större skillnad jämfört med en vanlig kontant utdelning.

Vanliga frågor om aktieutdelningar