Vad är en aktieportfölj?

En aktieportfölj är det man brukar kalla den samling aktier som man just nu investerar i. Äger du aktier i tio olika bolag ingår alltså dessa bolag i din aktieportfölj. En portfölj kan även bestå av andra värdepapper, som till exempel räntor eller obligationer.

Hur bygger jag bäst ihop min aktieportfölj?

En aktieportfölj går att likna med tallriksmodellen när du äter mat. Protein i en del, kolhydrater i en annan och sallad och grönsaker i en tredje. Precis som med vår kost behöver vi en varierad portfölj för att nå bäst resultat.

1. Välj aktieslag
2. Välj specifika aktier
3. Förvalta din portfölj

1. Välj vilka typer av aktier du vill investera i

Först behöver du besluta hur du vill fördela dina pengar mellan olika aktieslag. Till exempel mellan olika branscher, regioner, fastighetsaktier eller råvaruaktier. Den här mixen avgör hur din portfölj beter sig i olika marknadsklimat.

En bra blandning av aktier minskar risken

Som investerare vill du gärna kombinera aktieslag med olika egenskaper. Då kan du minska risken mer än du minskar den potentiella avkastningen.

Aktieslag som går starkt i en uppåtgående marknad tenderar även att gå ner kraftigt i en dalande marknad. Därför är dessa bra att kombinera med defensiva aktieslag som ger stabilitet i portföljen.

2. Välj specifika aktier

När du valt vilka aktieslag du vill investera i, och vilken mix du vill ha i din portfölj, tittar du på specifika aktier inom de olika aktieslagen.

När du väljer att köpa aktier i ett bolag är det viktigt att förstå vad företaget gör. Kolla till exempel på hur bolaget tjänar pengar, om det är lönsamt och om det är ett hållbart företag.

Men kom ihåg att ett bra företag kan vara högt värderat, vilket kan minska möjligheten till avkastning. Utmaningen är att hitta en aktie som har hög förväntad avkastning till en rimlig risk och till ett rimligt pris.

Hur många aktier ska jag ha?

Aktier på börsen delas upp i elva olika sektorer, enligt den globala industri klassifikationsstandarden (GICS). För att få en bred spridning på din aktieportfölj är det en bra idé att ha exponering mot alla elva sektorer.

Två–tre aktier i varje sektor är lagom för att minska både den företagsspecifika risken och koncentrationsrisken mot någon enskild sektor. Det innebär att en väldiversifierad portfölj gärna kan ha 20–30 olika aktier. Typiskt sett anses marknadsindex kunna representera en bred aktiemarknadsexponering. 

GICS består av följande elva sektorer:

 1. energi (olja, gas, kol och utrustning för sektorn)
 2. material (kemi, trä, papper, metaller etc.)
 3. industrivaror och -tjänster (flyg, försvar, bygg, maskiner, lastbilar, fartyg, tjänster som flygbolag, rederier etc.)
 4. sällanköpsvaror och -tjänster (mot konsument: bilar, vitvaror, kläder, media etc.)
 5. dagligvaror (mot konsument: mat, dryck, tvättmedel, skönhetsmedel etc.)
 6. hälsovård (sjukvård, bioteknik etc.)
 7. finans (banker, försäkringsbolag)
 8. informationsteknik (datorer, mjukvara, kontorsutrustning etc.)
 9. teleoperatörer (telefon/internetoperatörer)
 10. kraftförsörjning (el etc.)
 11. fastigheter.

3. Förvalta din portfölj

När du väl har din aktieportfölj på plats, är det bra att se över dina innehav med jämna mellanrum. När marknader utvecklas kan vissa sektorer eller aktier utvecklas starkare än andra. Därför är det viktigt att se till att du bibehåller den risknivå du ville ha från början.

Behåll balansen i din portfölj så att risknivån är densamma 

När marknaden utvecklas kan det vara frestande att sälja det som utvecklats sämre, och köpa mer av de aktier som gått bäst. Men då ändras dynamiken och riskprofilen på din portfölj. 

Det är i regel bättre att återskapa den mix du ursprungligen ville ha. Det kan innebära att du säljer av de aktier som gått extra bra och ökar exponeringen mot andra delar av portföljen. Då kommer du sannolikt vara bättre rustad mot en nedgång.

Ett alternativt sätt: börja med favoritaktierna

Ett alternativt sätt att bygga en portfölj är att börja med vilka aktier du anser har störst avkastningspotential, och skapa en portfölj med favoriter. 

När du valt aktierna du vill investera i kan det visa sig att du har valt många inom en viss sektor eller region utan att tänka på det. Det kan leda till så kallad koncentrationsrisk. För att minska den risken kan du behöva välja bort vissa favoriter för att skapa en välbalanserad portfölj. 

Med en välbalanserad portfölj, som förväntas ha en bra riskjusterad avkastning, blir du inte lika nervös när marknaden skakar.

Påverka vår omvärld med dina investeringar

Utvecklingen i en aktieportfölj brukar utvärderas i termer av risk och avkastning. Men en annan dimension som blivit allt mer uppmärksammad är hur dina investeringar påverkar miljön och samhället. Allt fler företag rapporterar hur de hanterar hållbarhetsfrågor. 

Du kan indirekt påverka hur företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor genom att investera i de företag som hanterar dessa frågor bäst.

Få regelbundna utbetalningar med en utdelningsportfölj

Om du vill ha regelbundna utbetalningar från dina aktieinvesteringar, utan att sälja av några aktier, kan du bygga en så kallad utdelningsportfölj. Det innebär att du investerar i bolag som har bra utdelning på sina aktier.

I teorin spelar det ingen roll om du säljer av aktier eller får utdelningar. Men det kan kännas bekvämt att få utdelningar regelbundet utan att behöva sälja någonting. 

Utdelningar i svenska aktier sker i de allra flesta fall på årlig basis under mars och april. Internationellt är det dock möjligt att investera i aktier som ger utdelning halvårsvis eller kvartalsvis, och under olika delar av året. Det går alltså att sätta ihop en internationell aktieportfölj som ger utdelningar varje månad.