Vad är phishing/nätfiske?

Phishing, även känt som nätfiske, är en typ av bedrägeri som utförs online. Det är en manipulativ metod, där bedragare försöker lura användare att avslöja sina personliga uppgifter. Till exempel lösenord, kreditkortsnummer eller annan känslig data.

Bedragarna utger sig för att vara från välkända företag

Dessa bedragare utger sig ofta för att vara från välkända företag, organisationer eller till och med nära bekanta. De försöker locka sina offer att dela information, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser som identitetsstöld, ekonomiska förluster och dataintrång.

Deras mål är att utnyttja vår tillit

Phishingattacker kan ta olika former. De har dock alla ett gemensamt mål: att utnyttja den mänskliga tilliten och de brister som finns i cybersäkerheten. Det är viktigt att förstå och vara medveten om dessa hot för att kunna skydda dig själv och dina personuppgifter online.

Lär dig hur du skyddar du dig mot phishing

Hur fungerar phishing?
Hur skyddar jag mig mot phishing?

Hur fungerar phishing?

Phishing fungerar genom att bedragare använder sig av olika metoder för att lura oskyldiga användare, och få dem att avslöja sina privata uppgifter.

När en användare faller för phishingfällan och lämnar ut sina uppgifter, kan bedragarna använda informationen för att komma åt konton. I värsta fall kan de stjäla identiteten hos sina offer.

Vanliga metoder för phishing

Phishing kan komma i många olika former. Här är några vanliga exempel:

Falska avsändare som känns äkta

Bedragare använder sig ofta av mejl, sms, eller meddelanden på sociala medier för att nå sina mål. De utger sig för att vara från kända företag, myndigheter eller tjänsteleverantörer. Detta gör att det ofta känns äkta, och spelar på folks benägenhet att lita på auktoriteter.

Lockande budskap eller hot

Phishingmeddelanden innehåller ofta lockande erbjudanden, hot om förlorade konton, eller andra knep för att väcka användarens nyfikenhet eller rädsla. Det kan vara allt från att påstå att du har vunnit ett pris till att varna för en påstådd säkerhetsrisk på ditt konto.

Falska webbsidor

Bedragarna skapar falska webbsidor som liknar de äkta sidorna för populära tjänster eller företag. Dessa sidor är utformade för att lura användare att tro att de är på den riktiga sidan, och därigenom dela sina inloggningsuppgifter eller sin personliga information.

Social ingenjörskonst (social engineering)

I vissa fall använder bedragare så kallad social ingenjörskonst, eller social engineering som det ofta kallas, för att manipulera folk att avslöja information. De kan utnyttja känslomässiga knep, som att spela på rädsla, medkänsla eller nyfikenhet för att få människor att agera utan att tänka efter.

Hur skyddar jag mig mot phishing?

För att skydda dig mot phishing krävs att du är uppmärksam och medveten om de olika hoten som finns online. Nätfiskare är ofta skickliga på att dölja sin verkliga identitet. Men ibland kan det finnas små skillnader i stavningen eller användning av specialtecken som avslöjar att det är bedrägeri.

Andra vanliga kännetecken för phishing är en brådskande ton, eller erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna. Här är några bra tips för att minska risken att bli ett offer för phishing:

  • Var skeptisk och ifrågasätt alla oväntade meddelanden. Särskilt om de ber om personlig information eller verkar för bra för att vara sanna. Tänk alltid efter innan du agerar.
  • Verifiera avsändarens identitet innan du klickar på länkar eller svarar på mejl eller sms. Kontrollera mejladresser eller telefonnummer noggrant för eventuella avvikelser.
  • Använd unika och starka lösenord för varje onlinekonto. Undvik att använda samma lösenord på flera platser. Då blir det lättare för bedragare att komma åt flera av dina konton om de får tag på ett lösenord.
  • Aktivera tvåfaktorsautentisering när det är möjligt. Detta lägger till ett extra lager av säkerhet, genom att kräva ytterligare verifiering vid inloggning.
  • Var försiktig med länkar och bilagor. Hovra över länkar med muspekaren innan du klickar på dem för att inspektera webbadressen. Öppna aldrig bilagor från misstänkta källor, särskilt om du inte förväntade dig att få dem.
  • Håll ditt operativsystem, webbläsare och säkerhetsprogram uppdaterade. Uppdateringar innehåller ofta säkerhetsförbättringar som skyddar mot kända hot.
  • Utbilda dig själv och andra. Sprid medvetenhet om phishing och dess faror till dina nära och kära. Ju mer informerade människor är, desto bättre kan vi skydda oss mot dessa hot tillsammans.

Har du blivit utsatt för phishing?

Om du har blivit utsatt för phishing – eller någon annan form av bedrägeri – ska du alltid anmäla det både till oss och till polisen.

Rapportera även misstänkta phishingförsök till din e-postleverantör, telefonoperatör eller den berörda organisationen. Genom att rapportera bedrägeriförsök hjälper du till att skydda andra användare från liknande hot.