Få inblick i ditt barns ekonomi

För att skaffa tjänsten behöver du som förälder teckna ett avtal. Vid gemensam vårdnad behöver båda föräldrarna godkänna avtalet.

Skaffa förmyndaravtal via telefon

  1. Ring Kundservice 0771-22 44 88 för att ansöka om förmyndaravtal.
  2. Fullmaktsgivare/förmyndare signerar avtalet med Mobilt BankID i sin mobil- eller nätbank. 

När du skaffat tjänsten gör du så här:

  1. Logga in i din egen mobilbank eller nätbank med eget personnummer och säkerhetslösning.
  2. Klicka på ”Byt avtal” under din profil/ditt profilnamn och välj barnets avtal.
  3. Nu kan du se ditt barns konton.

När barnet fyllt 18 år tas avtalet bort med automatik.