Utbetalningskort

Har du fått ett utbetalningskort som du behöver lösa in? Här finns information om hur du gör!

Lös in utbetalningskort

Har du fått ett utbetalningskort/värdeavi eller en postväxel? Det finns flera sätt för att lösa in dessa mot kontanter eller sätta in beloppet direkt på ditt konto i Nordea. Du behöver inte längre besöka ett bankkontor.

Lös in utbetalningskort i butik

Utbetalningskort/värdeavi från PlusGirot, Bankgirot eller från Swedbank kan du billigt och enkelt lösa in mot kontanter i många butiker.

Du kan även sätta in beloppet på ditt konto i de butiker som är Kassagirots ombud.Öppnas i nytt fönster

Sätt in utbetalningskort på konto i Nordea

Utbetalningskort/värdeavi från PlusGirot och Bankgirot kan du sätta in på ditt konto i Nordea utan kostnad.

Så här gör du:

  1. Skriv kontonumret tydligt på framsidan av utbetalningskortet/värdeavin.
  2. Skicka in i ett frankerat kuvert till adressen nedan. Du ska inte skriva under utbetalningskortet.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige  
PS30 
105 71 Stockholm

Om du löser in utbetalningskortet på ett Nordeakontor tillkommer en avgift på minst 50 kronor.

Swedbanks utbetalningskort/värdeavi löser du in i de butiker som är Kassagirots ombudÖppnas i nytt fönster eller hos Swedbank/Sparbankerna. 

Sätt in en postväxel utställd av Nordea på konto i Nordea

Du kan sätta in postväxlar utställda av Nordea utan kostnad på ett konto i Nordea. 

Så här gör du:

  1. Sätt två diagonala streck (//) med bläckpenna över postväxelns framsida.
  2. Skriv på baksidan: "För insättning på mitt konto nr ...." och underteckna med namnteckning.
  3. Skicka in postväxeln i ett frankerat kuvert till:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige  
PS30 
105 71 Stockholm

Postväxel utställd i annan bank kan lösas in på alla banker.

Butik för utbetalningskort och värdeavier

Sök Öppnas i nytt fönster