Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder. Dödsboet bildas samma dag som personen dör. Det upphör sedan när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna. Dödsboet är en självständig juridisk person.

Du som efterlevande behöver oftast inte göra något för att meddela dödsfallet till olika myndigheter och banker. Det sker automatiskt via folkbokföringen. Däremot kan det vara bra att informera företag och föreningar dödsboet hade en relation till.

Vad ingår i ett dödsbo?

Exempel på tillgångar som kan ingå i ett dödsbo är pengar, fastigheter, värdepapper, möbler och personliga ägodelar. Dessa delas upp mellan arvingarna i ett arvskifte.

Ett dödsbo kan även ha skulder, till exempel i form av lån, obetalda räkningar eller andra krediter. Dessa skulder ska betalas med hjälp av dödsboets tillgångar.

Som efterlevande kan du inte ärva någon annans skulder. Däremot kan det bli så att det arv du trodde att du skulle få, istället går till att betala av den avlidnes skulder.

Vem är dödsbodelägare?

De som äger dödsboet kallas för dödsbodelägare. Dödsbodelägare är alla som har arvsrätt efter den avlidne.

Den legala arvsrätten varierar beroende på om den avlidne var gift, sambo eller ogift, och om det finns barn eller andra släktingar som har rätt till arv enligt lag. Vilka som har rätt att ärva kan även regleras av ett testamente. Läs mer om arvsrätt här.

Vem företräder dödsboet?

Dödsboet företräds av alla dödsbodelägare tillsammans. Alla måste vara överens om vad som ska ske, vad majoriteten av delägarna tycker har ingen betydelse.

Innan bouppteckningen är klar hjälper vi till att betala de flesta av dödsboet löpande kostnader.

Dödsbodelägarna tar hand om dödsboet tillsammans

Som dödsbodelägare är ni skyldiga att ta hand om dödsboet, fatta gemensamma beslut och representera dödsboets intressen på bästa sätt. Det innebär till exempel att se till att arvskiftet blir utfört, så att dödsboet kan avslutas.

Finns det bara en dödsbodelägare behövs inget arvskifte. Då upphör istället dödsboet när bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Du måste dock alltid lämna ett uppdrag till oss för att avsluta dödsboet tillgångar.

Utse en ansvarig representant för dödsboet

Är det flera dödsbodelägare kan det vara praktiskt att låta någon av dem representera dödsboet. Den personen behöver en skriftlig fullmaktÖppnas i nytt fönster från övriga dödsbodelägare.

Den som sköter dödsboet behöver ta hand om dödsboets post, då många viktiga dokument skickas till dödsboets adress. Vill du att den ska skickas till en annan adress måste du kontakta Svensk AdressändringÖppnas i nytt fönster för att eftersända posten och SkatteverketÖppnas i nytt fönster för att anmäla den nya adressen.

Om delägarna inte kan komma överens kan en boutredningsman utses av tingsrätten. Denne förvaltar och företräder då dödsboet ensam.

Vanliga frågor om dödsbo