Arvslagstiftningen speglar inte dagens familjer

Senast det skedde en större översyn av arvslagstiftningen i Sverige var 1988 och mycket har hänt med våra familjeförhållanden sedan dess. Idag har vi kärnfamiljer, regnbågsfamiljer, samboförhållanden och gifta med både gemensamma och särkullbarn (bonusbarn), och lagstiftningen har inte riktigt hängt med.  

Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea, råder därför alla att sätta sig in i vad som gäller för just den egna familjesituationen. 

– Diskutera arvsfrågor öppet och när ni kommit fram till vad ni vill ska gälla, upprätta de dokument som behövs för att det ska bli så som ni önskar. På så sätt vet alla vad som gäller och ni har möjlighet att undvika eventuella framtida konflikter, osäkerhet och oro, säger hon.  

Att inte ha koll på vem som ärver dig kan få stora konsekvenser, och därför är det viktigt att se över sin egen situation och planera.  

– Att skriva ett testamente är viktigt. Vi är många som önskar skydda både våra livspartners och våra barn och lagen ger inte alltid det skydd som du själv kanske önskar. Att ta hjälp av en erfaren familjerättsjurist är en bra investering för familjen, säger Caroline Törnquist.  

Familjerättsjurist Caroline Törnquist

Caroline Törnquist 640X360

Caroline Törnquist är vår talesperson i familjejuridiska frågor. Hon är expert på familjerätt och ger här råd om vad du bör tänka på för att undvika konflikter om arvet.

Har du koll på vem som ärver dig?

Här listar vi exempel på olika familjekonstellationer och vem som ärver vem enligt svensk lag. 

Om du är gift

Ni har endast gemensamma barn
Ni har gemensamma barn. Du har barn sen tidigare
Ni har gemensamma barn. Din make/maka har barn sen tidigare
Inga egna barn. Din make/maka har barn sen tidigare
Ni har inga gemensamma barn. Båda har barn sen tidigare
Ni har inga barn

Ni har endast gemensamma barn

Som makar ärver ni varandra fullt ut (även enskild egendom) med fri förfoganderätt. Det innebär att din efterlevande make/maka får använda tillgångarna som hen vill. Hen kan sälja, spendera och ge bort arvet men får inte testamentera om det hen ärvt. 

Era gemensamma barn kan alltså inte kräva att få sitt arv när du avlider utan måste vänta tills ni båda gått bort. 

Så kan du påverka arvet 

Om du vill att ditt/dina barn ska ärva dig, helt eller delvis före din make/maka kan du skriva ett testamente som anger det. Du kan också skriva in att arvet efter dig ska utgöra dina barns enskilda egendom. 

Ni har gemensamma barn. Du har barn från tidigare förhållande

En vanlig missuppfattning är att man alltid ärver varandra om man är gift. Det är fel. Har du barn från en tidigare relation (särkullbarn) är det ditt/dina barn som ärver dig och inte din make/maka. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet på en gång medan gemensamma barn får vänta tills båda föräldrarna avlidit. 

Om du avlider först så har ditt barn från tidigare förhållande (särkullbarn) rätt att få ut hela sitt arv direkt. Resterande del av din kvarlåtenskap ärvs av din make/maka med fri förfoganderätt. Era gemensamma barn får ut sitt arv först när ni båda är avlidna. 

Om din make/maka går bort först 

Skulle din make/maka gå bort först ärver du hen fullt ut (även enskild egendom) med fri förfoganderätt. Era gemensamma barn får ut sitt arv först när ni båda har avlidit. Ditt särkullbarn får också ut sitt arv då, men endast ur din del av kvarlåtenskapen. 

Så kan du påverka arvet 

Många tror att man som makar har rätt att bo kvar i "orubbat bo” när ena maken/makan avlider, men det stämmer inte. Om du avlider först kan din make/maka i värsta fall behöva sälja er bostad, sommarstuga, båt, bil med mera för att ha möjlighet att ge ditt särkullsbarn (sitt bonusbarn) sin arvslott. Vill ni skydda varandra vid ett dödsfall och ärva varandra måste ni:  

 • Upprätta ett testamente 
 • Teckna livförsäkringar på det belopp ni beräknar skulle behövas om den av er som har barn går bort
 • Ni kan också aktivt välja förmånstagare på till exempel pensionsförsäkringar

Ni har gemensamma barn. Din make/maka har barn från tidigare förhållande

En vanlig missuppfattning är att man alltid ärver varandra om man är gift. Det är fel. Har din make/maka barn från en tidigare relation (särkullbarn) är det barnet/barnen som ärver hen och inte du. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet på en gång medan gemensamma får vänta tills båda föräldrarna avlidit. 

Om din make/maka avlider först har hens barn från tidigare förhållande (särkullbarn) rätt att få ut hela sitt arv direkt. Du ärver resterande del av hens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Era gemensamma barn får ut sitt arv först när ni båda är avlidna. 

Så kan du påverka arvet 

Många tror att man som makar har rätt att bo kvar i "orubbat bo” när ena maken/makan avlider, men det stämmer inte. Om din make/maka avlider först kan din du i värsta fall behöva sälja er bostad, sommarstuga, båt, bil med mera för att ha möjlighet att lösa ut ditt särkullsbarn (ditt bonusbarn). Vill ni skydda varandra vid ett dödsfall och ärva varandra måste ni:  

 • Upprätta ett testamente 
 • Teckna livförsäkringar på det belopp ni beräknar skulle behövas om den av er som har barn går bort
 • Ni kan också aktivt välja förmånstagare på till exempel pensionsförsäkringar

Inga egna barn. Din make/maka har barn från tidigare förhållande

Om du avlider först så ärver din make/maka all din kvarlåtenskap (även enskild egendom) med fri förfoganderätt. Det som eventuellt finns kvar när maken/makan avlider (efterarvet), ska fördelas enligt laga arvsordning. 

Om din make/maka går bort först 

Om din make/maka går bort före dig har hens barn från tidigare förhållande (särkullbarnen) rätt att få ut hela sitt arv direkt. För att du ska ärva din make/maka måste ni ha ett testamente då särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. 

Så kan du påverka arvet 

Många tror att man som makar har rätt att bo kvar i "orubbat bo” när ena maken avlider, men det stämmer inte. Om din make/maka avlider först kan din du i värsta fall behöva sälja er bostad, sommarstuga, båt, bil med mera för att ha möjlighet att lösa ut ditt särkullsbarn (ditt bonusbarn). Vill ni skydda varandra vid ett dödsfall och ärva varandra måste ni:  

 • Upprätta ett testamente 
 • Teckna livförsäkringar på det belopp ni beräknar skulle behövas om den av er som har barn går bort
 • Ni kan också aktivt välja förmånstagare på till exempel pensionsförsäkringar

Ni har inga gemensamma barn. Båda har barn från tidigare förhållanden

Makar med särkullbarn ärver inte varandra, utan det gör era respektive barn (särkullbarn). Som särkullbarn har man rätt att få ut hela sitt arv direkt när ens förälder går bort.  

Så kan du påverka arvet 

Om din make/maka avlider först kan din du i värsta fall behöva sälja er bostad, sommarstuga, båt, bil med mera för att ha möjlighet att lösa ut ditt särkullsbarn (ditt bonusbarn). Vill ni skydda varandra vid ett dödsfall och ärva varandra måste ni:  

 • Upprätta ett testamente 
 • Teckna livförsäkringar på det belopp ni beräknar skulle behövas om den av er som har barn går bort
 • Ni kan också aktivt välja förmånstagare på till exempel pensionsförsäkringar

Ni har inga barn

Makar utan barn ärver varandra fullt ut (även enskild egendom), med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken fritt förfogar över arvet, och får använda tillgångarna som hen vill. Hen kan sälja, spendera och ge bort arvet men får inte testamentera om det hen ärvt. 

När ni båda är avlidna är det respektive persons laga arvingar (föräldrar, syskon, syskonbarn) som ärver. 

Så kan du påverka arvet 

Om din make/maka skulle gå bort innan dig och du inte vill att dina dina syskon eller andra laga arvingar ska ärva dig kan du ange det i ett testamente. Kanske har du nära vänner du vill ska ärva? Andra alternativ kan vara att skänka arvet till forskning eller andra välgörande ändamål.

Om du är sambo

Ni har gemensamma barn och var sitt barn sen tidigare
Ni har inga barn

Ni har gemensamma barn och var sitt barn från tidigare förhållanden

Sambor ärver aldrig varandra. Det har  ingen betydelse hur länge ni har bott tillsammans, om ni har gemensamma barn eller om barnen är omyndiga. Har ni barn, gemensamma eller inte, är det barnen som ärver er. 

Så kan du påverka arvet

Om ni är sambo och vill att den ef­ter­le­van­de sambon ska ärva måste ni skriva ett tes­ta­men­te. Finns det inget testamente är det den laga arvs­ord­ning­en som gäller (barn, föräldrar, syskon). 

Oavsett om ni skriver ett testamente eller inte är det viktigt att vara medveten om att barn (gemensamma och särkull) har rätt att få ut minst sin laglott (laglott är hälften av arvslotten) och kan kräva att få ut sitt arv direkt. Det är dock möjligt att önska att barnen ska vänta med att ta ut sin lag­lott tills dess att även den ef­ter­le­van­de sambon av­li­dit.

Ni kan också välja att gifta er  

Om ni har gemensamma barn och gifter er kommer ni att ärva varandra. Era gemensamma barn får då  sitt arv först när ni båda har gått bort. Barn från tidigare förhållanden (särkullbarn) har rätt till arv efter sin förälder, vilket innebär att ni även som gifta bör ha ett testamente för att skydda varandra vid dödsfall.

Ni har inga barn

Sambor ärver aldrig varandra. Det har  ingen betydelse hur länge ni har bott tillsammans. När du går bort är det dina föräldrar som ärver dig i första hand. Skulle de redan vara avlidna ärver syskon eller syskonbarn i deras ställe. 

Så kan du påverka arvet

Om du vill att din sambo ska ärva måste ni skriva ett tes­ta­men­te. 

Om du är ensamstående

Du har barn
Du har inga barn

Du har barn

Dina barn ärver all din kvarlåtenskap. Med ett testamente kan du villkora att arvet till ditt/dina barn blir deras enskilda egendom. 

Du har inga barn

Så kan du påverka arvet 

Som ensamstående väljer du själv vem eller vilka du vill testamentera dina tillgångar till. Skriver du inget testamente gäller den så kallade laga arvsordningen. Det betyder att det i första hand är dina föräldrar som ärver dig med hälften var. Skulle de, eller en av dem, vara avlidna är det dina syskon och halvsyskon på respektive sida som ärver, och i avlidna syskons ställe ärver syskonbarn. Även mor- och farföräldrar ingår i den laga arvingekretsen. Däremot är det stopp vid kusiner, vilka alltså inte ärver enligt svensk lag.  

Behöver du hjälp av en familjerättsjurist?

Som Nordeakund kan du få hjälp med dina familjejuridiska frågor och behov genom vår samarbetspartner Familjens Jurist.Öppnas i nytt fönster De erbjuder möjligheten att kostnadsfritt gå igenom din situation med en jurist och teckna de vanligaste avtalen online till ett rabatterat pris.