Vad är en gåva?

En gåva som juridisk definition är en ägodel som frivilligt ges bort som på något sätt berikar mottagaren. Med andra ord ska givaren ha för avsikt att ge bort gåvan, och gåvan ska ha ett värde. Då sker en så kallad förmögenhetsöverföring.

En gåva skiljer sig mot ett lån på så sätt att givaren inte förväntar sig att få någonting tillbaka av gåvotagaren.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev, även kallat gåvohandling, är ett avtal som upprättas när en person, givaren, ger bort någonting i gåva till någon annan, gåvotagaren. Gåvobrev skrivs till exempel vid gåvor av fastigheter, bostadsrätter, pengar eller värdepapper.

Vid gåvor av bostadsrätter och fastigheter är det ett lagkrav att skriva ett gåvobrev för att överlåtelsen av bostaden ska bli giltig. Gåvobrevet utgör då den så kallade fångeshandlingen. Vid gåvor av lös egendom, som pengar eller prylar, krävs inget gåvobrev. Gåvan har då rent fysiskt bytt ägare när transaktionen utförts.

Varför skriver man gåvobrev?

Man kan säga att ett gåvobrev är ett bevis på att en ägodel har bytt ägare. Oavsett om det krävs enligt lagen eller inte, är det alltid en bra idé att skriva ett gåvobrev vid gåvor av större värde. Det ger en trygghet för både givaren och gåvotagaren, då båda vet vilka villkor som gäller.

Du kan skriva in villkor för gåvan i gåvobrevet

Ett vanligt villkor att ha med i ett gåvobrev är till exempel att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det innebär att gåvan inte ska ingå i en framtida bodelning. På så sätt kan ni undvika eventuella tvister mellan makar vid en skilsmässa eller mellan arvingar vid ett dödsfall.

Du bör även fundera på om eventuell avkastning av gåvan ska utgöra enskild egendom för gåvotagaren. För att den ska göra det måste det framgå i gåvobrevet.

Gåva eller förskott på arv – hur fungerar det?

Om du som förälder vill ge en gåva till något av dina barn, räknas det som ett förskott på arvet. Gåvan ska därför avräknas gåvotagarens kommande arv.

Som huvudregel är det värdet när gåvan ges som ska avräknas. Därför kan det vara bra att låta värdera till exempel en fastighet eller bostadsrätt innan du ger bort gåvan.

Om du inte vill att en gåva till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv ska det tydligt stå i gåvobrevet. Gåva till någon annan än en bröstarvinge räknas inte som förskott på arv.

Gåvobrev för fastigheter och bostadsrätter

Vid överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt krävs enligt lag ett gåvobrev för att överföringen ska vara giltig. Gåvobrevet fungerar då som en fångeshandling som äganderätten överförs med, likt ett köpekontrakt eller överlåtelseavtal. Här går vi igenom de formkrav som gåvobreven måste uppfylla.

Gåvobrev för fastigheter
Gåvobrev för bostadsrätter

Formkrav vid gåvobrev för fastigheter

För att ett gåvobrev för fastigheter ska vara juridiskt bindande behöver det uppfylla dessa formkrav:

  • gåvobrevet ska vara skriftligt
  • det ska innehålla en förklaring om att givaren överlåter fastigheten till gåvotagaren
  • gåvobrevet ska specificera hur stor andel av fastigheten som överlåts till mottagaren, till exempel 100 procent, 50 procent eller annan andel
  • gåvohandlingen ska vara undertecknad av både givaren och mottagaren
  • givarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer
  • är givaren gift krävs det i regel även att maken samtycker till gåvan av fastigheten.

Formkrav vid gåvobrev för bostadsrätter

För att ett gåvobrev för bostadsrätter ska vara juridiskt bindande behöver det uppfylla följande formkrav:

  • gåvobrevet ska vara skriftligt
  • det ska innehålla information om bostaden, som lägenhetsnummer, adress, föreningens namn och organisationsnummer
  • gåvobrevet ska specificera hur stor andel av fastigheten som överlåts till mottagaren, till exempel 100 procent, 50 procent eller annan andel
  • gåvohandlingen ska vara undertecknad av både givaren och mottagaren.

Bostadsrättsföreningen måste godkänna medlemskapet

Ett villkor för att överlåtandet av bostadsrätten ska bli giltigt är att mottagaren av gåvan blir accepterad som medlem i bostadsrättsföreningen. I praktiken är alltså mottagandet av en bostadsrätt som gåva först giltig när mottagen blir godkänd av föreningen.

Hur kan jag få hjälp att upprätta ett gåvobrev?

Är du osäker på vad ett gåvobrev måste innehålla, hur det ska vara utformat och vad som kan vara bra att ha med? Vi rekommenderar att du tar hjälp av en jurist.

Som Nordeakund får du rabatt på familjejuridiska tjänster hos vår samarbetspartner Familjens Jurist. Läs mer om familjejuridik här.

Vanliga frågor om gåvobrev