Köpekontrakt och köpebrev – så fungerar det

En bostadsaffär är inte klar förrän kontraktet är påskrivet. På den här sidan kan du läsa om hur ett köpekontrakt fungerar, vad det ska innehålla och när man ska upprätta ett köpebrev.

Vad är ett köpekontrakt?

Vad är ett köpekontrakt?

Ett köpekontrakt, som även kallas köpeavtal, är det avtal som skrivs mellan köpare och säljare vid en bostadsaffär. Även om du har vunnit en budgivning är affären inte klar förrän köpekontraktet är påskrivet. Innan dess är varken köparen eller säljaren bundna till det bud som lagts, och kan när som helst dra sig ur affären.

Av den anledningen brukar båda parter vilja skriva på kontraktet så fort som möjligt efter att budgivningen är klar, så att hela affären kan avslutas. Har du vunnit en budgivning är det dock viktigt att du meddelar oss innan du skrivit på kontraktet. Vi behöver säkerställa att du har råd att låna till den bostad du ska köpa, innan vi kan godkänna att du får ett bolån hos oss. 

Vad ska ett köpekontrakt innehålla?

För att ett köpekontrakt ska vara juridiskt bindande ska det vara skriftligt och undertecknat av både köpare och säljare. Dessutom behöver det innehålla följande punkter:

Utöver dessa obligatoriska delar finns det ofta även flera andra punkter som är bra att ha med i köpeavtalet. Exempel på sådant som ofta är med i kontraktet är kontaktuppgifter till köpare och säljare, datum för tillträde till bostaden och hur stor handpenning som ska betalas.

Finns det eventuella svävarvillkor ska dessa också framgå tydligt. 

Vad är ett köpebrev?

Vad är skillnaden mellan köpekontrakt och överlåtelseavtal?

Beroende på om du köper ett hus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt kallas den typ av avtal du använder ofta för olika saker.

Köper du ett hus eller en ägarlägenhet benämns det ofta som ett köpekontrakt eller köpeavtal. Vid bostadsrättsaffärer refereras avtalet ofta istället till som ett överlåtelseavtal.

Båda avtalen kan förekomma vid båda affärer

Även om avtalen ofta benämns på olika sätt vid specifika affärer, kan båda avtalen förekomma oavsett vilket typ av objekt du köper. Det kan alltså hända att ett avtal vid en fastighetsaffär kallas för överlåtelseavtal, och att köpekontrakt kan förekomma vid bostadsrättsaffärer.

Avtalens innehåll kan skilja sig beroende på objektet du köper

Det som kan skilja avtalen åt är vad de innehåller, beroende på om du köper en fastighet eller bostadsrätt. Köpekontrakt vid fastighetsaffärer innehåller till exempel fastighetsbeteckningen, medan avtal vid bostadsrättsaffärer ofta innehåller information om lägenheten och föreningen.

Första gången en bostadsrätt säljs, till exempel vid bildande av nyproduktioner, används ett upplåtelseavtal.

Vanliga frågor om köpekontrakt och köpebrev