Vad är en likvidavräkning?

Likvidavräkning är ett dokument som köpare och säljare, tillsammans med mäklaren, går igenom på tillträdesdagen. Oftast är det inte den köpeskilling som budgivningen slutade på som betalas på själva tillträdesdagen. Vanligtvis har till exempel handpenningen redan betalats.

För att den slutgiltiga köpeskillingen ska bli korrekt görs därför likvidavräkningen, så att köparens bank kan föra över rätt summa pengar till säljarens bank.

Hur upprättar man en likvidavräkning?

En likvidavräkning består oftast av olika delar, som antingen enbart gäller köparen, säljaren eller båda parter.

Köparen har till exempel redan betalat handpenningen för bostaden, en kort tid efter kontraktsskrivningen. Därför är det en punkt som finns med i likvidavräkningen. Dessutom kan säljaren ha betalat vissa avgifter som de vill ha tillbaka, till exempel en fastighetsavgift.

Likvidavräkningen kan även skilja sig en del beroende på om det gäller en bostadsrätt eller en fastighet, alltså hus eller villa.

Likvidavräkning för bostadsrätt

För bostadsrätter sker ofta tillträdesdagen vid ett månadsskifte. Om tillträdesdagen är vid ett annat tillfälle kan säljaren redan ha hunnit betala vissa avgifter, som till exempel månadsavgiften till bostadsrättsföreningen.

Om du som köpare då får tillträde i mitten av månaden, behöver du betala tillbaka halva månadsavgiften till säljaren, och då ska det tas med i likvidavräkningen.

Det kan dock vara en fördel att välja ett datum mitt i månaden, då trycket hos banken är lägre. Då är det enklare att boka en tillträdestid och tillträdet går oftast snabbare.

Likvidavräkning för fastighet

I en likvidavräkning för fastigheter är det oftast delar av fastighetsavgiften som behöver regleras. Fastighetsavgiften betalas årsvis, så om tillträdet sker vid en annan tidpunkt än vid ett årsskifte, behöver köparen betala tillbaka delar av avgiften till säljaren.

Vad är skillnaden mellan likvidavräkning och köpebrev?

När du köper ett hus upprättas, utöver likvidavräkningen, ofta även ett så kallat köpebrev. Köpebrevet fungerar som ett kvitto på att fastighetsköpet har fullbordats. För att det ska vara giltigt ska det undertecknas av både köpare och säljare.

Ett köpebrev upprättas inte vid bostadsrättsaffärer. Det genomförs däremot alltid en likvidavräkning så att banken vet hur mycket pengar de ska föra över mellan köpare och säljare.

Vid bostadsrättsaffärer skickar banken, istället för ett köpebrev, ett kvitto på att transaktionen har blivit genomförd, oftast via e-post.

Mall för likvidavräkning

På tillträdesdagen hjälper i de allra flesta fall mäklaren till med att genomföra likvidavräkningen. Du som köpare eller säljare behöver därför inte vara en expert på hela processen, men det kan ändå vara skönt att ha lite koll innan du går in i mötet. En likvidavräkning innehåller oftast

  • köparens och säljarens namn, adress och personuppgifter – är det fler än en köpare eller säljare framgår även deras andel i köpet
  • information om bostadsrätten eller huset
  • den totala köpeskillingen
  • den summa som ska räknas av, i form av t ex kontantinsats och eventuella avgifter
  • datum och ort för när likvidavräkningen upprättades
  • köparens och säljarens namnunderskrifter.