Vad är fastighetsskatt och fastighetsavgift?

Beroende på vilken typ av fastighet du äger kan du behöver betala antingen en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt – eller i vissa fall både och. Här går vi igenom skillnaden mellan de båda avgifterna.

Fastighetsavgift
Fastighetsskatt

Vad är fastighetsavgift och när ska jag betala den?

Fastighetsavgift är en kommunal avgift för bostäder i Sverige. Fastighetsavgiften infördes 2008, då den ersatte den statliga fastighetsskatt som tidigare fanns för bostäder. Fastighetsavgift ska betalas för följande fastigheter:

  • hyreshus
  • småhus (villor, radhus och fritidshus)
  • ägarlägenheter
  • lantbruk med hus och tomtmark.

Hur mycket ska jag betala i fastighetsavgift?

Hur stor fastighetsavgift du ska betala baseras på din fastighets taxeringsvärde. Om du äger ett färdigbyggt småhus eller en ägarlägenhet är fastighetsavgiften 0,75 procent av taxeringsvärdet, men kan aldrig bli högre än det så kallade takbeloppet. För inkomståret 2021 (deklarationen 2022) är takbeloppet 8 524 kronor.

Om ditt färdigbyggda småhus eller ägarlägenhets taxeringsvärde för 2021 är 1 000 000 kronor ska du alltså betala 7 500 kronor i fastighetsavgift. Om taxeringsvärdet är 2 000 000 kronor ska du betala det maximala takbeloppet 8 524 kronor.

Avgiften skiljer sig något mellan de olika boendeformerna. På Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster kan du hitta mer information.

Vem betalar fastighetsavgiften för hyreshus och bostadsrätter?

För hyreshus är det hyresvärden – alltså den som äger hyreshuset – som betalar fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Hyr du en hyresrätt behöver du därför själv inte betala någon avgift eller skatt.

Du behöver heller inte betala någon fastighetsavgift eller fastighetsskatt om du bor i bostadsrätt, den betalas då av bostadsrättsföreningen.

För ägarlägenheter och småhus betalar du själv fastighetsavgift.

Vad är fastighetsskatt och när ska jag betala den?

Den statliga fastighetsskatten på bostäder i Sverige avskaffades 2008, och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift.

Du behöver dock fortfarande betala fastighetsskatt om du äger en fastighet utan bostäder och som vi fastighetstaxeringen betecknas som någon av följande enheter:

  • småhusenhet
  • ägarlägenhetsenhet
  • lantbruksenhet med obebyggd tomtmark
  • hyreshusenhet
  • industrienheter
  • elproduktionsenheter.

Hur mycket ska jag betala i fastighetsskatt?

Fastighetsskatten för småhus och ägarlägenheter under uppbyggnad är 1 procent av fastighetens taxeringsvärde. Till skillnad från för fastighetsavgiften finns inget takbelopp för fastighetsskatten.

Om din fastighets taxeringsvärde för 2021 är 1 000 000 kronor ska du alltså betala 10 000 kronor i fastighetsskatt för inkomståret 2021.

Avgiften skiljer sig något mellan de olika fastighetstyperna. På Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster ser du vilken skatt som gäller för dig.

Vem betalar fastighetsskatt för hyreshus och bostadsrätter?

Du som äger ett hyreshus behöver betala både fastighetsskatt och fastighetsavgift. Fastighetsskatt betalar du för till exempel lokaler och obebyggd tomtmark, och fastighetsavgiften betalar du för bostäderna i hyreshuset. Hyr du en hyresrätt behöver du inte betala varken skatt eller avgift.

För bostadsrättshus gäller liknande regler, men där är det föreningen som betalar fastighetsskatt och fastighetsavgift. Du som äger en bostadsrätt behöver alltså inte betala någon skatt eller avgift.

Vanliga frågor om fastighetsskatt/fastighetsavgift