Vad kostar det att köpa ett hus?

När du köper ett hus betalar du inte enbart beloppet budgivningen landar på. Förutom kontantinsats och själva huslånet (boränta och eventuell amortering) tillkommer även andra kostnader. Se därför till att ta reda på vilka de är så din totalbudget går ihop, både idag och i framtiden. 

Här sammanfattar vi de vanligaste kostnaderna och avgifterna som tillkommer vid ett husköp. 

Sätt en budget innan du börjar leta 

Innan du börjar leta efter ditt nya hem är det bra att ha förberett några saker. Börja med att räkna på hur mycket du kan låna i vår kalkyl, så att du vet vilken prisklass du kan titta i.

Dessutom behöver du ha ett lånelöfte för att kunna vara med i en budgivning. Skaffa ett lånelöfte i god tid, så är du redo när rätt bostad dyker upp.

Kostnader inför husköpet

Besiktning

Besiktning

Som köpare av ett hus har du så kallad undersökningsplikt. Det innebär att det är ditt ansvar att hitta fel och brister med huset innan du skriver på köpekontraktet. Ofta gör säljaren en överlåtelsebesiktning som du får ta del av, men det friar dig inte från undersökningsplikten. Det är därför klokt att anlita en egen besiktningsman som går igenom ditt tilltänkta hus.

Uppskattad kostnad 

Att besiktiga ett hus kostar vanligtvis mellan 7 000 och 15 000 kronor. En onödig kostnad om huset redan är besiktigat tänker du kanske? Tänk då på att det i de allra flesta fall är småpengar jämfört med vad ett eventuellt fel som inte upptäckts i tid skulle kunna kosta. Hittar besiktningsmannen ett stort fel kan du som köpare antingen kräva att det åtgärdas innan du flyttar in, förhandla ner priset eller dra tillbaka ditt bud. 

Tips: missa inte att kontrollera vad som ingår, och inte ingår, i husbesiktningen eftersom det kan variera mellan olika besiktningsföretag.

Kostnader i samband med husköpet

Lagfart
Pantbrev
Bolåneränta och amortering

Lagfart

När du köpt ett hus behöver du registrera köpet hos Lantmäteriet genom att ansöka om en så kallad lagfart. En lagfart är beviset på att det är du som äger fastigheten. För lagfarten betalar du en stämpelskatt som är 1,5 procent av priset på fastigheten. Du betalar också en expeditionsavgift till Lantmäteriet på 825 kronor, samt en administrativ avgift på 750 kronor till banken.

Uppskattad kostnad

Ett hus som kostar 2,5 miljoner kronor får en lagfartsavgift på 2 500 000 kronor x 1,5 procent + 825 kronor = 39 075 kronor. 

Vi hjälper dig med ansökan

Lånar du pengar till husköpet hos oss hjälper vi dig med ansökan hos Lantmäteriet. En lagfart är digital och finns registrerad i Lantmäteriets fastighetsregister.  

Pantbrev

Om du lånar till ditt hus med huset som säkerhet behöver det finnas pantbrev som täcker hela lånesumman. Ett pantbrev är bankens säkerhet för att låna ut pengar till dig och för pantbrevet betalar du 2 procent av inteckningsbeloppet. Du betalar också en expeditionsavgift till Lantmäteriet på 375 kronor, samt en administrativ avgift på 750 kronor till banken.

Tips: tidigare ägare kan redan ha tagit ut pantbrev på huset. I så fall kan du använda dem och behöver bara ta ut nya för den överstigande summan. För dig som köpare är det alltså bra om totalbeloppen på pantbreven är så höga som möjligt. Pantbrevsbeloppen brukar vara angivna i bostadsannonsen, annars kan du kolla med mäklaren hur det ligger till i ditt specifika fall. 

Uppskattad kostnad

Huset du köper kostar 2,5 miljoner kronor. Tidigare ägare har redan tagit ut pantbrev på 1 miljon kronor. Du lägger in 15 procent i kontantinsats (375 000 kronor) och behöver därmed ta ut nya lån (pantbrev) på totalt 1 125 000 kronor. Kostnaden för pantbrev är 2 procent av beloppet + 375 kronor per brev + 750 kronor till banken = 23 625 kronor.

Vi hjälper dig med ansökan 

Vi hjälper dig att ta ut de pantbrev som behövs för dina lån.

Bolåneränta och amortering

Bolåneränta 

När du tar ett nytt, eller lägger om ett, bolån behöver du bestämma dig för om du vill ha rörlig eller bunden ränta. Vad du ska välja beror beror på hur din ekonomi och livssituation ser ut. Ofta är det bra att ha en kombination av både fast och rörlig ränta för att sprida riskerna.

Amortering och amorteringskrav 

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Amorteringen betalas tillsammans med räntan enligt den plan du har satt upp, månadsvis eller kvartalsvis.

Enligt amorteringskravet måste du amortera om du lånar 50 procent eller mer av din bostads marknadsvärde. Eller om dina bolån är 4,5 gånger större än din årliga bruttoinkomst.

Kostnader efter husköpet

Flyttkostnader
Driftskostnader
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Utgiftsskydd
Livförsäkring
Villaförsäkring
Reparation- och renoveringskostnader
Övriga kostnader

Flyttkostnader

Det är vanligt att det uppkommer kostnader i samband med den fysiska flytten till ditt nya hus. Några exempel är flyttstädning av ditt gamla boende, anlitande av flyttfirma eller hyra av släp. 

Driftskostnad

Driftkostnaden är den sammanlagda kostnaden för att bo i en bostad, eller alla de kostnader som behövs för att driva runt huset. Det vill säga kostnader för el, värme, vatten/avlopp och sophämtning. Amortering och ränta ingår inte i driftskostnaden.

Uppskattad kostnad

Hur höga dina driftskostnader är beror på en mängd olika faktorer, exempelvis hur hög förbrukning du har, antal familjemedlemmar och var i landet du bor. En normalstor villa på cirka 150 kvadratmeter med en familj på fyra personer kan vanligtvis variera mellan 30 000 och 70 000 kronor per år.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Om du äger ett färdigbyggt småhus (t.ex. villa, radhus eller fritidshus) betalar du en fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Underlaget för avgiften eller skatten är förifylld i din inkomstdeklaration. Du behöver alltså inte betala in avgiften eller skatten separat, utan den ingår i din slutliga skatteberäkning.

Uppskattad kostnad

Fastighetsavgiften räknas fram med hjälp av taxeringsvärdet men blir aldrig högre än ett visst takbelopp som följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet. För inkomståret 2022 (deklarationen som lämnas under 2023) är takbeloppet 8 874 kronor per bostadsbyggnad.

Utgiftsskydd

Utgiftsskydd är en försäkring som hjälper dig att betala dina boendekostnader om du skulle bli sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös.

Uppskattad kostnad

Vi har alla olika behov och när du ska välja hur stort belopp du behöver försäkra är det viktigt att ditt Utgiftskydd matchar din livssituation. När du väljer storlek på ditt försäkringsbelopp finns det alltså flera saker att ta hänsyn till – hur dina boendekostnader ser ut, om du har barn eller bonusbarn, om du lever ensam, eller om du och din partner tjänar olika mycket är några av de vanligaste exemplen.

Ta reda på mer och teckna Utgiftsskydd  

Livförsäkring

En livförsäkring är en trygghet för dig och din familj. Med en livförsäkring drabbas inte familjen lika hårt ekonomisk om en av hushållets inkomster skulle försvinna. Dina anhöriga kan då ha möjlighet att bo kvar, och betala räkningar, lån och hyra, den närmaste tiden efter att du har gått bort.

Uppskattad kostnad

Du som är mellan 16 och 65 år kan teckna en livförsäkring. Är du 16–59 år kan du välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 99 prisbasbelopp. Det är viktigt att din livförsäkring matchar din familjs livssituation och behov.

När du väljer storlek på ditt försäkringsbelopp finns det alltså flera saker att ta hänsyn till. Om du har lån, om du har barn, om du har bonusbarn, om ni tjänar olika mycket är några av de vanligaste exemplen.

Ta reda på mer och teckna en livförsäkring

Villaförsäkring

Som husägare kan du råka ut för olika saker. Det kan vara allt ifrån inbrott, en brand- eller vattenskada eller att värmepannan går sönder. Se därför till att trygga upp din tillvaro genom att teckna en villaförsäkring.

Villaförsäkringen gäller för bostadshuset och tomten, övriga angivna byggnader, dig själv, de du bor med och dina saker.

10 % rabatt på försäkring via If 

Som Nordeakund har du 10 procents rabatt på villaförsäkring utöver Ifs förmånsprogram. 

Teckna villaförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster

Uppskattad kostnad

Priset för en villaförsäkring sätts individuellt där många faktorer påverkar premien. Vanliga faktorer är byggnadstyp, storlek, adress, ålder på de boende och vald omfattning.

Du bör åtminstone kalkylera med 500 kronor i månaden, men variation kan vara stor med både lägre och högre pris beroende på ditt hus och din situation. 

Tips: tänk på att du har möjlighet att precisera kostnaden genom att be om en offert på villaförsäkring innan du slår till på huset.

Reparation- och renoveringskostnader

Som husägare måste man alltid vara beredd på att saker kan gå sönder eller behöver renoveras. Tvättmaskinen kan sluta fungera eller så måste ni byta tak på grund av dåligt skick och ålder. Att renovera allt ifrån ytskikt till kök och badrum är inte heller ovanligt bland personer som flyttar till nytt boende.

Det är viktigt att läsa besiktningsprotokollet för att skaffa sig en bild över vad som behöver göras men det är också möjligt att vissa saker kommer som en överraskning. För dessa behov behöver du ha tillgång till en buffert. 

Se till att du har en buffert 

En buffert är något alla bör ha på sparkontot, för att kunna känna sig trygg om några oförutsedda kostnader skulle uppstå. Börja med att sätta upp en akutbuffert på ett separat sparkonto. Med en sådan på plats kan du exempelvis köpa en ny spis om du skulle behöva. En buffert på 10 000 till 30 000 kronor brukar räcka för de flesta akuta situationer. 

Bygg upp en buffert på ett sparkonto 

Reparations- och renoveringskonto

Som husägare är det också smart att sätta av pengar till ett separat reparations- och renoveringskonto. Hur mycket man bör spara varje månad är förknippat med husets skick och vad ni vill/behöver genomföra framåt. För att planera underhållsbehovet är det bra att utgå från besiktningsprotokollet.

Bygg upp ett separat reparations- och renoveringskonto  

Övriga kostnader

När man flyttar till hus är det vanligt att det även tillkommer kostnader som man kanske inte tänkte på från början. Ett större boende kräver troligtvis nya möbler.

En trädgård kräver också utrustning. Beroende på årstid är gräsklippare och snöskyffel två exempel på saker som säkert behöver införskaffas. Larm och bredband är två andra exempel på kostnader som kan tillkomma.