Vad är köpeskilling?

Köpeskillingen är det slutgiltiga belopp som köpare och säljare kommer överens om vid en bostads- eller fastighetsförsäljning. Det är med andra ord ett annat sätt att säga försäljningspris.

Köpeskillingen står alltid med i köpekontraktet. Det behöver inte stå ett exakt belopp, men det ska framgå hur köpeskillingen ska räknas fram. Mäklarens provision, som betalas av säljaren, och handpenningen, som betalas av köparen, räknas oftast fram efter att köpeskillingen är fastställd.

Varför är köpeskillingen viktig när jag ansöker om lånelöfte?

Innan du ger dig in i en budgivning för en bostad behöver du ansöka om ett lånelöfte. Hur stort lånelöfte du kan få beviljat beror bland annat på hur stort lån du söker i förhållande till bostadens värde. Därför är bostadens förväntade slutpris – alltså köpeskillingen – viktig att känna till.

I Sverige har vi ett så kallat bolånetak som innebär att du som mest får låna upp till 85 procent av bostadens värde. Om köpeskillingen för den bostad du köper är 1 000 000 kronor kan du alltså som mest få ett bolån på 850 000 kronor. Resten måste du betala med en kontantinsats.

Tänk på att ett lånelöfte endast är ett förhandsbesked på hur mycket du kan låna. När du har vunnit en budgivning behöver du meddela oss och lämna uppgifter om nya bostaden. Då säkerställer vi att du har råd att låna till den bostad du ska köpa, innan vi godkänner att du får ett bolån hos oss.

Hur är köpeskillingen kopplad till pantbrev?

När du ska ta ett bolån för att köpa ett hus behöver du även ansöka om pantbrev, om det inte redan finns pantbrev uttagna i fastigheten. Pantbrevet fungerar som bankens säkerhet för det lånade beloppet. Storleken på pantbrevet är oftast lika stort som ditt bolån.

Ett pantbrev är alltid knutet till en specifik fastighet och tas därför över av den nya ägaren när huset säljs. Om de pantbrev som finns i fastigheten är mindre än det belopp du vill låna, behöver du ansöka om inteckning, för att få ut ytterligare pantbrev.

Att ta ut ett pantbrev kostar 2 procent av summan av pantbrevet. Det är därför en fördel för dig om de pantbrev som redan finns i fastigheten täcker det belopp du vill låna.

När pantbreven är högre än köpeskillingen

Höga pantbrev är alltså bra, och påverkar inte köpeskillingen. Men om pantbreven är högre än köpeskillingen kan det innebära att säljarens lån är större än köpeskillingen. I så fall är det viktigt att säkerställa att säljarens bank släpper lånen, även om banken inte får tillbaka hela det lånade beloppet. Säljaren måste nämligen lämna över fastigheten obelånad till köparen på tillträdesdagen.

Vanliga frågor om köpeskilling