Att spara i fonder innebär en risk.

Så hittar du fonder med hållbart fokus

 • 1. Välj fokus

  Vad vill du att bolagen du investerar i ska fokusera på – miljö, etik eller sociala frågor? Fundera på vad som är viktigt för dig.

 • 2. Hitta fonder

  Leta upp fonder med hållbarhetsfokus i vårt fondutbud. Sortera med kategorin "Nordeas hållbara urval". Du hittar även hållbara fonder i vår app.

 • checkmark

  3. Välj risknivå

  Välj fonder med den risknivå du känner dig bekväm med. Här kan du läsa mer om hur du ska tänka kring risk när du sparar i fonder.

Behöver du hjälp att komma igång?

Läs om några fonder som har hållbarhet som fokus

Nordea Global Impact Fund

Fonden för dig som vill investera i företag som kan bidra till att lösa två av världens mest akuta problem: den globala uppvärmningen och sociala utmaningar.

Mer om Nordea Global Impact Fund

Nordea Global Social Empowerment Fund

Fonden för dig som vill investera i företag som bidrar till förbättrade sociala förutsättningar i världen, till exempel tillgång till utbildning, sjukvård och mat.

Mer om Nordea Global Social Empowerment Fund

Starsfonderna

Starsfonderna investerar i handplockade företag som vi anser har potential både ur ett finansiellt perspektiv, men som samtidigt arbetar med frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Mer om Starsfonderna

Vad innebär det att spara hållbart?
Spara inom Nordeas hållbara urval
Så väljer du fonder

Vad innebär det att spara hållbart?

Precis som du som konsument har makten att påverka vilka produkter din lokala butik köper in, har du även makten att påverka med ditt sparande.

Genom att investera i företag som antingen producerar hållbara produkter eller tjänster, eller har en mer hållbar produktion, kan många investerare tillsammans påverka efterfrågan på mer hållbara företag och göra det lättare för verksamheten att växa.

Du som fondsparare kan påverka bolagets riktning

När du sparar i en fond kan dina pengar också bidra till att göra företag mer hållbara om förvaltaren utövar aktivt ägande. Det innebär att fonden använder den samlade kraften hos alla sina fondsparares pengar för att påverka bolaget i rätt riktning.

Hållbart sparande handlar också om riskminimering

Att spara hållbart handlar inte bara om sparandets påverkan på miljö och samhälle, eller att ditt sparande ligger i linje med dina värderingar kring hållbarhet. Det handlar också om att hantera risker.

Vi tror att företag med bättre hållbarhetsstandarder är bättre lämpade för framtiden. De bolag med mindre fokus på hållbarhet riskerar att möta avgifter och nya regler som gör det svårare för dem att driva sin verksamhet.

Nordeas hållbara urval – för dig som vill spara med fokus på hållbarhetsfrågor

Att veta hur man sparar med fokus på hållbarhet är inte alltid lätt. Bara för att något är stämplat som ”hållbart” betyder det inte automatiskt att det är bra.

Därför har vi skapat konceptet Nordeas hållbara urval, som en kvalitetsstämpel för sparandelösningar som vi bedömer håller en bra nivå ur ett hållbarhetsperspektiv, samtidigt som de inte kompromissar med risk och avkastning.

Det finns fler än ett sätt att spara hållbart

Att spara hållbart kan göras på olika sätt – det finns inte bara en rätt väg att gå. Därför inkluderar Nordeas hållbara urval både produkter med generellt högre fokus på hållbarhet, och produkter som är inriktade på specifika hållbarhetsområden som främjar förändring som klimat, vatten och jämställdhet.

Välj bland våra egna eller externa fonder

Nordeas hållbara urval inkluderar både externa fonder och Nordeas egna fonder och andra investeringsprodukter. Vi förlitar oss inte bara på andras betyg. Istället gör vi vår egen utvärdering av till exempel hur väl hållbarhetsfaktorer (ESG) beaktas, och i vilken grad aktivt ägande utnyttjas.

Se hela listan av fonder i vår Fondinformationstjänst som ingår i Nordeas hållbara urval.

Läs mer om hur Nordea integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten och hanterar dess negativa effekter (SFDR).

Så väljer du fonder med hållbarhetsfokus

Fonder med hållbarhetsprofil har alla sina egna hållbarhetsstrategier. Dessa fonder kan antingen välja att investera i mer hållbara bolag, eller välja bort bolag som är längst ifrån på hållbarhetsskalan. Ofta tillämpas en kombination av dessa strategier. Vårt koncept Nordeas hållbara urval innebär en kvalitetsstämpel på att strategierna utnyttjas på ett mångsidigt och omfattande sätt.

Fonder delas upp som ljusgröna och mörkgröna

Enligt en EU-lagstiftning som infördes 2021 går det att kategorisera fonder med hållbarhetsprofil som ljusgröna och mörkgröna. Ljusgröna fonder strävar efter att främja hållbarhetsfaktorer, medan mörkgröna fonder har hållbarhet som överordnat mål för sina investeringar. Notera att detta är en relativt grov klassificering som görs av fondbolagen själva.

Fundera på vad som är viktigt för dig när du väljer fonder

När du väljer vilken fond du investerar i är det viktigt att ställa dig frågan vilket område som ligger dig varmast om hjärtat.

Fonder med hållbarhetsprofil kan ha olika inriktningar, både tematiska och geografiska. Är du intresserad av att investera med fokus på ett särskilt tema, som klimat eller sociala förutsättningar? Då rekommenderar vi våra fonder Global Impact Fund eller Global Social Empowerment Fund.

Vill du hellre investera i en bredare fond, som fångar upp hållbarhet mer generellt på olika geografiska marknader? Då kan Starsfonderna vara ett bra alternativ för dig.

Välj den risknivå som passar dig

Risknivån hos fonder med hållbarhetsprofil kan variera, bland annat beroende på andelen aktier och räntor. Vissa investerar endast i aktier och andra endast i räntor. Fonder med högre andel aktier innebär oftast en större chans till avkastning, men därmed också en större risk. För räntefonder är det generellt tvärtom. Fundera därför på hur stor risk du känner dig bekväm med att ta.

Vill du hitta en medelväg kan du kolla in våra blandfonder med hållbarhetsprofil: Nordea Hållbarhetsfond Försiktig, Balanserad, Tillväxt och Avkastning. De erbjuder ett mer hållbart sparande som matchar din riskprofil. Du hittar alla fonderna genom att söka på dem i vårt fondutbud.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer och prospekt samt hel- och halvårsrapporter finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.