Så sparar du med extra fokus på hållbarhet

Att se över sitt sparande är ett enkelt sätt att göra ett hållbart val. Vi erbjuder många fonder som tar extra stor hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin förvaltning. Du kan på så vis få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som exempelvis miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning. Se vilka olika sätt du kan börja fondspara med fokus på hållbarhet.

Vad innebär det att spara med hållbarhetsfokus?

Att se över sitt sparande är ett enkelt sätt att göra ett hållbart val. Du kan på så vis få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som exempelvis miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning. Vi erbjuder många fonder som tar extra stor hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin förvaltning.

Börja spara själv i fonder med särskilda hållbarhetskriterier

För dig som vill fördjupa dig i vårt utbud, och till exempel jämföra de olika sätt produkterna tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Eller om du redan vet vilka fonder du vill ha. Se vårt utbud av fonder med särskilda hållbarhetskriterier genom att klicka på Hållbart Val.

Hållbart Val – ett erbjudande till dig som vill spara med fokus på hållbarhetsfrågor

Vi erbjuder många produkter som tar särskild hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin förvaltning. Miljö är en aspekt, men vi tänker också på arbetsvillkor, hur ett företag hanterar sina underleverantörer eller hur de arbetar med risken för korruption. Allt det här kan påverka ett företag och dess aktiekurs och, i förlängningen, avkastningen i den fond du sparar i.  

Du kan på så vis få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som exempelvis miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning (ESG). Vi erbjuder också produkter som exkluderar innehav i kontroversiella sektorer. Alla våra fonder inom Hållbart Val tillämpar exempelvis även Nordeas policy för fossila bränslen. Det innebär att fonderna utesluter bolag inom branschen fossila bränslen, som inte har en tydlig strategi för att ställa om till fossilfri energi i linje med klimatmålen i FN:s Parisavtal.

Se hela listan av fonder i vår Fondinformationstjänst som ingår i Hållbart Val.

Läs mer om hur Nordea integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten och hanterar dess negativa effekter (SFDR).

Läs om några fonder som ingår i Hållbart Val

Starsfonderna

Det här är fonder för dig som vill få dina pengar att växa i företag som tar ansvar. Fonderna investerar i handplockade företag som vi anser har potential både ur ett finansiellt perspektiv men som samtidigt arbetar med frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). I förvaltningen ingår en stor portion engagemang i de företag som fonderna investerar i. Även om företagen har kommit en bra bit i sitt ESG-arbete är vår ambition att driva dem ytterligare i en hållbar riktning.

Mer om Starsfonderna

Nordea Global Climate and Social Impact Fund

Det här är fonden för dig som vill investera i företag som kan bidra till att lösa två av världens mest akuta problem: den globala uppvärmningen och sociala utmaningar. Det kan exempelvis vara företag som skapar energismarta sätt att bygga hus eller som tillverkar livsmedel som värnar om både planeten och hälsan. Det här är ett sätt att både få avkastning och bidra till positiva förändringar för samhälle och miljö. Fonden är en mörkgrön fond (artikel 9-fond enligt det nya EU regelverket SFDR) och har som mål att göra hållbara investeringar.

Mer om Nordea Global Climate and Social Impact Fund

Nordea Global Social Empowerment Fund

Det här är fonden för dig som vill investera i företag som bidrar till förbättrade sociala förutsättningar i världen, till exempel tillgång till utbildning, sjukvård och mat. Fonden investerar exempelvis i företag som skapar inspirerande undervisning för barn eller i företag som kan bygga billigare bostäder så att fler har råd att bo. Det här är ett sätt att både få avkastning och att skapa positiva förändringar inom viktiga sociala frågor. Fonden är en mörkgrön fond (artikel 9-fond enligt det nya EU regelverket SFDR) och har som mål att göra hållbara investeringar.

Mer om Nordea Global Social Empowerment Fund

Hållbarhetsavtrycket

Att förstå sambandet mellan sparande och avtryck på miljön kan vara svårt. Därför har vi på Nordea, tillsammans med Nasdaq, utvecklat en översikt som vi kallar Hållbarhetsavtrycket. Den är baserad på en investering på 1 miljon kronor och visar avtrycket i jämförelse mot ett index på motsvarande marknader för två viktiga miljöparametrar:

  • Koldioxidutsläpp
  • Vattenanvändning

Hållbarhetsavtrycket ger även ett exempel på hur Nordeas kapitalförvaltning agerar som en aktiv ägare och engagerar sig i bolag för att förbättra deras hållbarhetsarbete.

Översikten finns tillgängligt för våra blandfonder och strategiska fondportföljer med särskilda hållbarhetskriterier. Du kan ta del av den när du träffar en av våra rådgivare online eller på kontor.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.