Miljö och sociala frågor i fokus

Fonden är en impactfond som innebär att den ska investera i företag vars affärsidé går ut på att lösa samhällsproblem. Det rör sig varken om filantropi, eller traditionella investeringar, utan snarare en slags hybrid däremellan.

Fonden placerar i mellan 40-60 olika bolag världen över inom kategorierna;

  • Koldioxidsnål ekonomi, som t.ex. grönt byggande och smart industri
  • Hållbar livsstil, som t.ex. cirkulär ekonomi och vatten
  • Hälsa och välbefinnande, som t.ex. biovetenskap och hälsovård
  • Inkludering och möjligheter, som t.ex. utbildning och bostäder

Det läggs stor vikt vid engagemang och påverkan i förvaltningen av fonden och investeringarna är anpassade till FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

Investera i företag som löser hållbarhetsproblem

"Vi tror på att investera i företag med produkter och tjänster som syftar till att lösa hållbarhetsproblem och som har betydelse för övergången till en inkluderande grön ekonomi. Vi anser dessutom att marknaden underskattar kassaflödet som dessa företag kan generera, och den här ineffektiviteten på marknaden innebär en möjlighet till värdeskapande på lång sikt." 

Förvaltarteamet

Förvaltare Henning och Thomas

Henning Padberg och Thomas Sörensen, förvaltare av Nordea Global Impact Fund

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Spara i Nordea Global Impact Fund

Sök på "Impact" i fondlistan

Börja spara Öppnas i nytt fönster