Fördelar med Utgiftsskydd

 • Få ersättning upp till 12 månader i följd.
 • Försäkra ett belopp upp till 10 000 kronor per månad.
 • Skyddet gäller vid ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning vid sjukdom, olycksfall och även psykisk ohälsa.

Vad kostar Utgiftsskydd?

Priset på försäkringen beror på din ålder och är en procentsats av ditt försäkringsbelopp. Se hela prislistan här.

Så tecknar du Utgiftsskydd

Vem kan köpa Utgiftsskydd?

För att teckna ett Utgiftsskydd behöver du:

 • ha fyllt 18 år, men inte 67 år
 • vara bosatt i Sverige
 • ha ett beviljat lån eller kreditkort hos Nordea
 • ha en tillsvidareanställning i Norden om minst 17 timmar i veckan
 • vara egenföretagare sedan minst 12 månader tillbaka.

Är du provanställd eller projektanställd kan du inte ansöka om Utgiftsskydd.

Hur stort belopp behöver jag försäkra?

Vi har alla olika behov och när du ska välja hur stort belopp du behöver försäkra är det viktigt att det matchar din livssituation. Det finns med andra ord flera saker att ta hänsyn till när du väljer storlek på ditt försäkringsbelopp. Här nedan får du några exempel.

Om du bor i hyresrätt
Om du bor i bostadsrätt
Om du bor i villa
Om du lever ensam
Om du har en sjukförsäkring via jobbet
Om du är med i a-kassan

Om du bor i hyresrätt

Stine är 22 år och har fått sitt första boende. Hon lever ensam i lägenheten och jobbar i den lokala mataffären. Stine tjänar 22 000 kr i månaden och har ett privatlån på 100 000 kr hos Nordea.

Stine har följande fasta kostnader varje månad:

 • Hyra: 4 000 kr
 • El/tv/bredband: 1 000 kr
 • Bilförsäkring och hemförsäkring: 1 000 kr
 • Lån: 1 500 kr

Sammanlagda fasta kostnader: 7 500 kr.

Stine behöver ett Utgiftsskydd på ca 3 000 kr, vilket motsvarar vad hon kommer att förlora i arbetsinkomst om hon skulle bli sjukskriven en längre tid.

Om du bor i bostadsrätt

Petter är 35 år och har nyligen köpt en bostadsrätt tillsammans med sin sambo Ava som är 32 år. Ava pluggar till socionom och har bara CSN som inkomst. Petter jobbar som snickare och tjänar 33 000 kr i månaden.

De har följande fasta kostnader varje månad:

 • Bostadsrättsavgift: 2 800 kr
 • Ränta och amortering: 5 000 kr
 • El/tv/bredband: 1 200 kr
 • Hemförsäkring, bilförsäkring och Avas olycksfallsförsäkring: 1 800 kr.

Sammanlagda fasta kostnader: 10 800 kr.

Eftersom Ava pluggar står Petter för större delen av de fasta kostnaderna. Därför behöver Petter ett Utgiftsskydd på ca 5 000 kr. Det täcker hans inkomstbortfall om han skulle blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös.

Om du bor i villa

Emelie 45 år och hennes fru Filippa 42 år äger en villa gemensamt. De har två barn tillsammans som är 12 respektive 8 år och som åker slalom och rider på fritiden. Emelie jobbar som polis och tjänar 34 000 kr i månaden och Filippa är sjuksköterska och har en månadslön på 33 000 kr.

Filippa och Emelie har följande fasta kostnader varje månad:

 • Ränta och amortering: 6 000 kr
 • El/tv/bredband: 2 500 kr
 • Sophämtning/vatten/värme: 1 500 kr
 • Försäkringar för bil, lägenhet och försäkringar för barnen: 2 500 kr
 • Barnens aktiviteter: ca 4 000 kr i månaden

Totalt har de fasta kostnader på ca 12 500 kr, plus 4 000 kr för barnens aktiviteter.

Emelie och Filippa behöver ett Utgiftsskydd vardera på 6 500 kr. Då kan de betala de fasta kostnaderna, men också barnens aktiviteter, om någon av dem skulle bli sjukskriven en längre tid, eller bli ofrivilligt arbetslös.

Om du lever ensam

Elham är 50 år och lever ensam i en bostadsrätt. Han jobbar som systemutvecklare och tjänar 56 000 kr i månaden.

Elham har följande fasta kostnader varje månad:

 • Bostadsrättsavgift: 4 000 kr
 • Räntor och amortering: 8 000 kr
 • El/tv/Bredband: 1 500 kr
 • MC-försäkring och hemförsäkring: 2 000 kr

Sammanlagda fasta kostnader: 15 500 kr.

Elham behöver ett Utgiftsskydd på 10 000 kr, vilket är det högsta belopp han kan teckna. Det täcker hans inkomstbortfall till viss del vid en eventuell sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet.

Om du har en sjukförsäkring via jobbet

Om du har en sjukförsäkring via din arbetsgivare kompletterar den ersättningen du får från Försäkringskassan. Du får då upp till 90 procent av din inkomst om du skulle bli sjukskriven en längre tid. Utgiftsskydd kan täcka resterande 10 procent, dock som mest 10 000 kr per månad.

Med ett Utgiftsskydd kan du bibehålla din levnadsstandard, och fortsätta med till exempel pensionssparande, övrigt sparande och andra typer av aktiviteter även om du skulle bli sjukskriven. 

Om du är med i a-kassan

Om du skulle bli ofrivilligt arbetslös, och är med i a-kassan, kan du få upp till 80 procent av din lön. Det som betalas ut via a-kassan kan däremot variera beroende på hur lång tid du varit arbetslös och det finns även maxbelopp. Ju högre lön du har, desto större inkomstbortfall får du.

Med Utgiftsskydd kan du täcka upp för detta inkomstbortfall genom att försäkra upp till 10 000 kr i månaden.

Ansök om ersättning
Villkor och förköpsinformation
Pris för Utgiftsskydd

Ansök om ersättning

Om du har ett Utgiftsskydd och blir sjukskriven eller arbetslös ska du anmälda det direkt till AXAÖppnas i nytt fönster.

Ersättning 

Om du blir sjukskriven (minst 50 procent) eller ofrivilligt arbetslös kan du få ersättning för den belopp du har försäkrat.

Ersättningen vid sjukskrivning beror på hur stor del du är sjukskriven. Blir du till exempel sjukskriven 75 procent kan du få 75 procent av det försäkrade månadsbeloppet varje månad.

Pengarna betalas ut direkt till ditt konto i Nordea. Ersättningen beräknas per dag du är sjukskriven eller arbetslös och kan betalas ut i upp till 12 månader i följd. Sammanlagt kan försäkringen lämna ersättning i maximalt 36 månader för flera perioder av sjukskrivning och arbetslöshet.