Utgiftsskydd

Utgiftsskydd är en inkomstförsäkring som hjälper dig att betala dina boendekostnader om du blir sjukskriven eller arbetslös.

Trygghet vid sjukskrivning och arbetslöshet

Nordeas Utgiftsskydd är en inkomstförsäkring som kan hjälpa dig i de lägen som du behöver det som mest, om du skulle bli sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös. Med utgiftsskyddet kan du få ersättning som täcker en del av dina månadskostnader.  

Dina fördelar med Utgiftsskydd

  • Försäkra dig upp till 10 000 kronor per månad mot ofrivillig arbetslöshet och sjukskrivning
  • Välj själv vilka boendekostnader du vill försäkra
  • Köp, ändra och avsluta din försäkring direkt i Internetbanken
  • Gäller även för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa eller stressrelaterade sjukdomar

Så köper du Utgiftsskydd

Utgiftsskydd köper du direkt i Nordeas internetbank. Du hittar ansökan under fliken Spara och Placera/Trygghetsförsäkring/Ansök. Där kan du även få hjälp att hitta rätt belopp för just dig.

Köp Utgiftsskydd direkt i internetbankenÖppnas i nytt fönster

I internetbanken kan du även ändra försäkringsbelopp, ändra konto som pengarna ska dras ifrån samt avsluta försäkringen.

Se dina försäkringar i internetbanken

Allt är samlat i internetbanken. 

Här finns en enkel guide vart du hittar information om dina försäkringar och årsbesked i internetbanken.

Mer fakta om Utgiftsskydd

Vem kan köpa ett Utgiftsskydd?

För att köpa ett Utgiftsskydd behöver du:

  • ha fyllt 18 år, men inte 65 år
  • vara bosatt i Sverige 
  • ha en tillsvidareanställning i Norden om minst 17 timmar i veckan.

Läs mer om Utgiftsskydd i IPID-förköpsinformation (pdf, 361 KB)Öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

För dig som har ett Utgiftsskydd och råkar ut för sjukskrivning eller arbetslöshet ska du anmäla det direkt till AXAÖppnas i nytt fönster.

Ersättning 

Om du blir sjukskriven (minst 50 procent) eller ofrivilligt arbetslös kan du få ersättning för den kostnad du har försäkrat.

Ersättningen för sjukskrivning beror på hur stor del du är sjukskriven. Blir du till exempel sjukskriven 75 procent kan du få 75 procent av det försäkrade månadsbeloppet varje månad.

Pengarna betalas ut snabbt och smidigt direkt till ditt konto i Nordea. Du kan se det som en buffert så att du kan oroa dig mindre över dina utgifter. Ersättningen beräknas per dag du är sjukskriven eller arbetslös och kan betalas ut i upp till 12 månader i följd. Sammanlagt kan försäkringen lämna ersättning i maximalt 36 månader för flera perioder av sjukskrivning och arbetslöshet.

Villkor
Priser
Försäkringsförmedling

Skadeanmälan

För dig som har ett Utgiftsskydd och råkar ut för sjukskrivning eller arbetslöshet ska du anmäla det direkt till AXAÖppnas i nytt fönster.

Ersättning 

Om du blir sjukskriven (minst 50 procent) eller ofrivilligt arbetslös kan du få ersättning för den kostnad du har försäkrat.

Ersättningen för sjukskrivning beror på hur stor del du är sjukskriven. Blir du till exempel sjukskriven 75 procent kan du få 75 procent av det försäkrade månadsbeloppet varje månad.

Pengarna betalas ut snabbt och smidigt direkt till ditt konto i Nordea. Du kan se det som en buffert så att du kan oroa dig mindre över dina utgifter. Ersättningen beräknas per dag du är sjukskriven eller arbetslös och kan betalas ut i upp till 12 månader i följd. Sammanlagt kan försäkringen lämna ersättning i maximalt 36 månader för flera perioder av sjukskrivning och arbetslöshet.

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. 

Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformade för bankens kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris. 

Ersättningen består av två delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 35 procent av försäkringspremien. Exempel: Om din försäkringspremie uppgår till 70 kronor per månad erhåller alltså Nordea 35 procent av 70 kronor i ersättning.

Den andra delen utgörs av en vinst/förlustandel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust. Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är AXA France IARD Sweden filial (516411-5072). AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm, tel 08-502 520 84, e-postadress; clp.se.kundservice@partners.axa.