Utgiftsskydd

Hjälper dig betala utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

Dina fördelar: 

  • Försäkra upp till 10 000 kr per månad
  • Du kan få ersättning i upp till 36 månader
  • Välj själv vilka boendekostnader du vill försäkra
  • Köp, ändra och avsluta din försäkring direkt i Internetbanken

Om Utgiftsskydd

Klarar du att betala utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös? Utgiftsskydd ger dig en extra ekonomisk trygghet och hjälper dig betala dina boendekostnader om du blir sjukskriven eller arbetslös.  

Det går att köpa ett Utgiftsskydd direkt i Nordeas Internetbank. Du hittar ansökan under fliken Spara och Placera/Trygghetsförsäkring. Vill du få mer hjälp kan du även få rådgivning för att köpa försäkringen.   

Köp Utgiftsskydd direkt i InternetbankenÖppnas i nytt fönster

Om försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. 

Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformade för bankens kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris. 

Ersättningen består av två delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 35 procent av försäkringspremien. Exempel: Om din försäkringspremie uppgår till 70 kronor per månad erhåller alltså Nordea 35 procent av 70 kronor i ersättning.

Den andra delen utgörs av en vinst/förlustandel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust. Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är Financial Insurance Company-Sweden, org nr 516403-3119, under varumärket AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm, tel 08-502 520 84, e-post adress; clp.se.kundservice@partners.axa.

Mer fakta

Vem kan köpa ett Utgiftsskydd?

För att köpa ett Utgiftsskydd behöver du:

  • ha fyllt 18 år, men inte 65 år
  • vara bosatt i Sverige 
  • ha en tillsvidareanställning i Norden om minst 17 timmar i veckan.

Läs mer om Utgiftsskydd i förköpsinformationen (pdf, 155 KB)Öppnas i nytt fönster


Hur köper man ett Utgiftsskydd?

Det går att köpa ett Utgiftsskydd direkt i Nordeas Internetbank. Du hittar ansökan under fliken Spara och Placera/Trygghetsförsäkring/Ansök. Vill du få mer hjälp kan du även få rådgivning för att köpa försäkringen. 

I Internetbanken kan du även ändra försäkringsbelopp, ändra konto som pengarna ska dras ifrån samt avsluta försäkringen.

Logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster och köp Utgiftsskydd. 


Skadeanmälan 

Anmäl skada till AXA härÖppnas i nytt fönster.

Ersättning 

Om du blir sjukskriven (minst 50 %) eller arbetslös får du ersättning för den kostnad du har försäkrat. Ersättningen för sjukskrivning beror på hur stor del du är sjukskriven, blir du sjukskriven 75 % får du 75 % av det försäkrade månadsbeloppet varje månad. Pengarna betalas månadsvis direkt till ditt konto i Nordea, som en buffert för att du ska oroa dig mindre över dina utgifter. Ersättningen beräknas per dag du är sjukskriven eller arbetslös och kan betalas ut i upp till 12 månader i följd. Den sammanlagda ersättningen för flera perioder av sjukskrivning och/eller arbetslöshet kan vara högst 36 månadsutbetalningar.

Villkor
Priser