Extra inbetalning och betalning från utlandet

Du har alltid upp till 55 räntefria dagar men du kan när du vill, göra en extra inbetalning på ditt Nordea Premium/Nordea Gold eller Nordea Credit.

Vill du betala innan kortfakturan kommer?

Gör en extra inbetalning på nedanstående kontonummer.

KortPlusgiro
Nordea Premium417 33 00-7
Nordea Gold418 76 00-4
Nordea Credit480 86 02-9

Ange kortnumret därefter 83 i slutet som referens exempel: 123412341234123483

Vid positivt saldo gottgörs ingen ränta. Extrainbetalning aviseras inte särskilt, utan insättningen framgår av nästa kontoutdrag.

Är du i utlandet och vill göra en betalning till ditt kreditkort?

Gör betalningen på nedanstående kontonummer. Som OCR-nummer ange ditt kortnumret och därefter 83. Exempel: 123412341234123483.

KORT
SWIFTIBAN
Nordea PremiumNDEASESSSE45 9500 0099 6034 4173 3007
Nordea GoldNDEASESSSE45 9500 0099 6034 4187 6004
Nordea Credit NDEASESSSE78 9500 0099 6034 4808 6029