Försäkringar för hus och hem

En hemförsäkring skyddar inte bara ditt hem och dina saker, du får också bland annat ett omfattande reseskydd, hjälp vid rättstvister och id-kapning.

Hitta rätt försäkring för ditt hem

Försäkringar för dina fordon

Ett trafikregistrerat fordon behöver alltid en trafikförsäkring. Men det kan vara värt att utöka försäkringen för att kunna få ersättning vid stöld, brand eller annan skadegörelse.

Vilken fordonsförsäkring behöver du?

Försäkringar för dig och din familj

Från graviditeten och genom hela livet – en person­försäkring är ett viktigt skydd och en ekonomisk trygghet om något skulle hända dig eller någon i din familj.

Hitta rätt försäkring till dig och familjen

Försäkringar för dina husdjur

Veterinärkostnader kan snabbt skjuta i höjden. Med en djurförsäkring får du hjälp att finansiera vården om din fyrfota vän skulle bli sjuk eller skadad.

Försäkra din hund, katt eller häst

Nordea samarbetar med If för dig som privatkund

Att vi samarbetar med If Skadeförsäkringar är något som är positivt för dig. I och med samarbetet har vi tagit fram flera bra försäkringserbjudanden. If kan också hjälpa dig med en försäkringsrådgivning så att du blir rätt försäkrad.

Det lönar sig att ha fler försäkringar
Fler förmåner för dig med If-försäkringar
Bra skadereglering
Om försäkringsdistribution

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 procent rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 procent på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Rabatterna är återkommande år efter år. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Ifs förmånsprogram
FörsäkringRabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring*10 %
När du har tecknat en av försäkringarna ovan + ytterligare en försäkring15 %

*Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Läs mer om Ifs förmånsprogram på Ifs hemsidaÖppnas i nytt fönster

Fler förmåner för dig som har If-försäkringar

Vi vill att du ska känna dig trygg och nöjd som kund hos If, därför får du flera värdefulla förmåner. 

 • If ser till att du är rätt försäkrad utifrån din livssituation och hjälper dig om något händer.
 • Anmäl skada dygnet runt årets alla dagar.
 • Huskollen – en hälsocheck av ditt hus ingår i Stor Villaförsäkring. 
 • Byggrådgivning – kostnadsfri hjälp av byggrådgivare för ditt hemmaprojekt i ditt hus.
 • Hyr bilbarnstol – paket med alla bilbarnstolar ditt barn behöver fram till 10 års ålder. Stolarna byts ut varefter barnet växer. 
 • Djurens vårdguide – Sjukvårdsrådgivning om din hund eller katt är sjuk eller skadad, som 1177 fast för djur. Ingår i hund- och kattförsäkring. 
 • Egen kundservice för Nordeakunder på 0770 – 78 00 00.
 • 20 % rabatt i Ifs Säkerhetsbutik. 

Bra skadehantering

När det tråkiga händer, då är det viktigt att bli väl omhändertagen. If är kända för sin goda skadehantering. Det kan kännas tryggt att veta. Hantering av skador kan du läsa mer om på Ifs hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Försäkringsdistribution

Nordea är försäkringsdistributör av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsdistributör hos den finska Finansinspektionen avseende försäkrings­produkterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För distributionen av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknads­föring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljnings­provision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som betalas ut av If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premie­belopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkrings­avtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkrings­distributionen uppfyller de i lagen om försäkrings­distribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkrings­förmedlar­registret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhanda­håller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkrings­distribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Klagomål på försäkringsdistribution

Det är viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Har du ett klagomål på distributionen av din försäkring ber vi dig ta kontakt med din rådgivare eller ditt kontor för utredning och svar i ditt ärende. Det går också bra att skicka in ett klagomål via e-post. Det är kostnads­fritt att framföra klagomål. Är du inte nöjd med det beslut du har fått gällande ditt klagomål eller känner du att du vill ta frågan vidare, kan du även kostnadsfritt vända dig till Nordeas Kundom­budsman, som är klagomålsansvarig i Nordea. Kontaktuppgifter till kontor och Nordeas Kundombudsman hittar du på www.nordea.se/kundombudsmannen

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till:

 • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som ger upplysningar och vägledning om finansiella tjänster
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor
 • Konsumentvägledningen i din kommun

Du kan också vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett försäkringsärende

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

 • Ifs kundombudsman
  Är du fortfarande inte nöjd kan du inom ett år från Ifs beslut vända dig till kundombuds­mannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.
 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor.
 • Personförsäkringsnämnden (PFN)
  Du kan även vända dig till Personförsäkrings­nämnden som är en bransch­gemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver medicinsk bedömning.
 • Domstol
  Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.