Hemförsäkringen – ett smart skydd för mer än bara ditt hem och dina saker

Oavsett hur du bor är det en trygghet att ha rätt försäkring om olyckan skulle vara framme. Och det är inte bara dina saker som skyddas. Med Ifs hemförsäkringar får du även ett omfattande reseskydd, hjälp vid id-stöld och rättskydd, bland många andra saker.

Här kan du läsa varför du bör ha en hemförsäkring.

Hemförsäkring
Villaförsäkring
Fritidshusförsäkring
Om försäkringsdistribution

Hemförsäkring

Din hemförsäkring skyddar inte bara dig själv och dina saker. Även de du bor med ingår i försäkringen och du får bland annat:

 • Försäkring för dina saker upp till 1,5 miljoner kronor.
 • Reseskydd i hela världen i 45 dagar.
 • Hjälp vid id-stöld.

Du kan välja mellan tre olika nivåer av hemförsäkring, där Stor Hem är den mest omfattande.

Som Nordeakund har du alltid minst 10 % rabatt på hemförsäkringen hos If. Du blir dessutom förmånskund hos If och får ytterligare minst 10 % rabatt på dina försäkringar.

Förköpsinformation och villkor för hemförsäkring

Hemförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Hemförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Hemförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Villaförsäkring

En villaförsäkring gäller inte bara för dig, de du bor med och dina saker. Den gäller också för huset och andra byggnader på tomten. Du kan välja mellan omfattningar som hjälper dig med både praktiska saker och ersättning för skador på din egendom. Beroende på vilken omfattning du väljer kan du få:

 • fri skadedjurssanering
 • kostnadsfri byggrådgivning
 • hälsocheck av huset.

Du kan välja mellan tre olika nivåer av hemförsäkring, där Stor Villa är den mest omfattande. Som Nordeakund har du alltid minst 10 % rabatt på villaförsäkringen hos If. Du blir dessutom förmånskund hos If och får ytterligare minst 10 % rabatt på dina försäkringar.

Förköpsinformation och villkor för villaförsäkring

Villaförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Villaförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Villaförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Fritidshusförsäkring

Oavsett om du nyttjar ditt fritidshus på sommaren, vintern eller året om, är en försäkring en trygghet. Framför allt för tiden då du inte är där och har möjlighet att tidigt upptäcka en vattenläcka, inbrott eller angrepp av skadedjur. Du väljer själv om du bara vill försäkra byggnaden eller även sakerna du har i huset.

Med fritidshusförsäkring hos If kan du bland annat få hjälp med och av:

 • skadedjurssanering
 • skydd vid takläckage (gäller Stor fritidshusförsäkring)
 • skadejour som hjälper dygnet runt.

Förköpsinformation och villkor för fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring förköpsinformationÖppnas i nytt fönster
Fritidshusförsäkring villkorÖppnas i nytt fönster
Fritidshusförsäkring faktabladÖppnas i nytt fönster

Försäkringsdistribution

Nordea är försäkringsdistributör av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsdistributör hos den finska Finansinspektionen avseende försäkrings­produkterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För distributionen av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknads­föring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljnings­provision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som betalas ut av If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premie­belopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkrings­avtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkrings­distributionen uppfyller de i lagen om försäkrings­distribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkrings­förmedlar­registret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhanda­håller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkrings­distribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Klagomål på försäkringsdistribution

Det är viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Har du ett klagomål på distributionen av din försäkring ber vi dig ta kontakt med din rådgivare eller ditt kontor för utredning och svar i ditt ärende. Det går också bra att skicka in ett klagomål via e-post. Det är kostnads­fritt att framföra klagomål. Är du inte nöjd med det beslut du har fått gällande ditt klagomål eller känner du att du vill ta frågan vidare, kan du även kostnadsfritt vända dig till Nordeas Kundom­budsman, som är klagomålsansvarig i Nordea. Kontaktuppgifter till kontor och Nordeas Kundombudsman hittar du på www.nordea.se/kundombudsmannen

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till:

 • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som ger upplysningar och vägledning om finansiella tjänster
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor
 • Konsumentvägledningen i din kommun

Du kan också vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett försäkringsärende

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

 • Ifs kundombudsman
  Är du fortfarande inte nöjd kan du inom ett år från Ifs beslut vända dig till kundombuds­mannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.
 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor.
 • Personförsäkringsnämnden (PFN)
  Du kan även vända dig till Personförsäkrings­nämnden som är en bransch­gemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver medicinsk bedömning.
 • Domstol
  Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.