Varför ska man ha en hemförsäkring?

En hemförsäkring skyddar dig, dina saker och din bostad. Hemförsäkringen skapades en gång i tiden som ett katastrofskydd. Ett skydd för dig om det värsta skulle hända. Till exempel att din bostad brann, att du blev stämd på ett högt belopp eller att du blev sjuk på en resa.

– En hemförsäkring ger ett skydd för kostnader som majoriteten av oss inte har möjlighet att hantera utan att ekonomin äventyras, säger Jenny Rudslätt, ansvarig för egendomsskador på If.

– Utöver det ekonomiska skyddet ingår dessutom ofta stöd som kristerapi. Försäkringsbolaget kan även ge råd kring hur du bör hantera vissa situationer, som till exempel ID-stöld, och svara på bygg- och hälsofrågor, fortsätter Jenny.

Att inte ha en hemförsäkring kan bli dyrt om något händer

Om något skulle hända kan det kosta dig dyrt att inte vara försäkrad. Det är lätt att tänka att värdet av de prylar man har hemma inte nödvändigtvis är så högt, men det totala värdet av ens egendom är ofta högre än man tror.

– Skulle du få inbrott, eller att ditt hus brinner ner, kan det bli dyrt att ersätta allt om du inte är försäkrad. Likaså om du blir sjuk när du reser, då kan sjukvård och ambulansflyg kosta mycket pengar, säger Jenny Rudslätt.

– Får ditt hem en vattenskada kan det i vissa fall kosta flera hundra tusen, och du behöver kanske dessutom ett ersättningsboende under tiden. En hemförsäkring är helt enkelt ett billigt skydd sett till risken för kostnader som kan slå omkull din ekonomi, säger Jenny.

Jenny Rudslätt på If

Jenny Rudslätt If

Jenny Rudslätt är ansvarig för egendomsskador på If. Här berättar hon om vikten av att ha en hemförsäkring och hur du bör tänka när du väljer ditt försäkringsskydd.

Vad ingår i en hemförsäkring?

Grundskyddet i en hemförsäkring kan vanligtvis delas upp i tre delar:

  • ditt hem, som bland annat skyddas mot brand och vattenskador
  • dig själv, som bland annat skyddas mot sjukdom eller skada när du reser, överfall eller om du hamnar i en rättstvist
  • dina saker, som skyddas vid stöld, inbrott, brand eller vattenskador.

Utöver det finns det ofta mer omfattande försäkringspaket att välja, där det ingår bland annat allriskförsäkring (så kallad drulle) och ett utökat reseskydd.

Hur vet jag vilken typ av hemförsäkring jag ska ha?

Vilken typ av hemförsäkring du behöver baseras bland annat på hur du bor och vilken livsstil du har.

Du som bor i en bostadsrätt behöver komplettera din hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg, om det inte ingår i föreningsavgiften. Bostadsrättstillägget gäller för bostadens fasta egendom. Till fast egendom räknas till exempel väggar, golv, badrum och vitvaror.

Bor du i villa behöver du istället komplettera med en villaförsäkring, som täcker själva huset och tomten. För fritidshus tecknar du en fritidshusförsäkring.

Välj rätt försäkring baserat på din livsstil

– Vi vill att du är rätt försäkrad, varken under- eller överförsäkrad, säger Jenny Rudslätt.

– Din livsstil och dina behov kan spela roll när du väljer försäkring. Reser du mycket är det till exempel bra att ha ett mer omfattande reseskydd. Har du mycket prylar, eller barn som har sönder saker, är ett otursskydd väldigt eftertraktat, avslutar Jenny.

Expertens generella tips

Jenny Rudslätt delar med sig av sina bästa tips för hur du kan förbereda dig för om något skulle hända:

  • Be en granne ha koll på din bostad när du är ute och reser.
  • Ha koll på hur stort belopp försäkringen täcker för dina prylar. Äger du till exempel en dyr klocka kan du behöva försäkra den separat.
  • Har du ett fritidshus? Tänk då på att stänga av vattnet när du stänger för vintern så att inte rören fryser.
  • Att fota sina prylar och spara kvitton är en bra idé. Inte för att du står utan ersättning om du inte gjort så, men det underlättar styrkandet.
  • Om något ändras i din familjesituation, till exempel att du skaffar barn eller flyttar, bör du kontakta ditt försäkringsbolag för en försäkringsgenomgång.

Har du frågor om hemförsäkringar?

Boka ett rådgivningsmöte med vår samarbetspartner If.

Boka rådgivning med If Öppnas i nytt fönster
Försäkringsdistribution

Försäkringsdistribution

Nordea är försäkringsdistributör av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsdistributör hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För distributionen av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Distributionen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655.