Villkor, förköpsinformation och blanketter

Här hittar du villkor, förköpsinformation och faktablad för alla våra produkter. Vi har också samlat några av de blanketter som du kan ha användning av samt information om behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Nordea Liv & Pension

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Liv & Pension personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de produkter och tjänster som vi har kommit överens om och för andra ändamål som att till exempel följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordea Liv & Pensions dataskyddspolicy eller kontakta Nordea Liv & Pension. 

Dataskyddspolicyn, som är gemensam för företag inom Nordeakoncernen, innehåller information om dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Här hittar du Nordeas dataskyddspolicy. Öppnas i nytt fönster

Personuppgiftsansvarig:
Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm   

Tel: 0771-470 470 
E-post: nordealiv@nordea.com

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508

Dataskyddsombud:
E-post: nlp-dpo@nordea.com

Dataskyddsombudet övervakar att vi följer dataskyddsförordningen, och du kan vända till ombudet om du inte är nöjd med de svar du får eller har ytterligare frågor. 

Nordea Liv & Pension samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Nordea Liv & Pension kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. 

Här hittar ni mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster

Klagomål
Avtalspension
Familjepension, familjeskydd och efterlevandepension
Kapitalförsäkring Placera
Kapitalpension
Lånebetalningsskydd
Tjänstepension
Prisuppgifter

Behandling av personuppgifter

Nordea Liv & Pension

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Liv & Pension personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de produkter och tjänster som vi har kommit överens om och för andra ändamål som att till exempel följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordea Liv & Pensions dataskyddspolicy eller kontakta Nordea Liv & Pension. 

Dataskyddspolicyn, som är gemensam för företag inom Nordeakoncernen, innehåller information om dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Här hittar du Nordeas dataskyddspolicy. Öppnas i nytt fönster

Personuppgiftsansvarig:
Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm   

Tel: 0771-470 470 
E-post: nordealiv@nordea.com

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508

Dataskyddsombud:
E-post: nlp-dpo@nordea.com

Dataskyddsombudet övervakar att vi följer dataskyddsförordningen, och du kan vända till ombudet om du inte är nöjd med de svar du får eller har ytterligare frågor. 

Nordea Liv & Pension samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Nordea Liv & Pension kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. 

Här hittar ni mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster

Om du inte är nöjd

För oss i Nordea är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar ber vi dig att i första hand kontakta ditt kontor för att få hjälp med ditt ärende. 

Om du inte är nöjd med kontorets svar har du möjlighet att vända dig till Kundombudsmannen eller till Klagomålsansvarig hos Nordea Liv & Pension. Hanteringen av klagomål hos Nordea är kostnadsfri för dig.

Kundombudsmannen Nordea Bank Abp, svensk filial, M320, 105 71 Stockholm. 
e-post: .

Klagomålsansvarig Nordea Liv & Pension, M4440, 105 71 Stockholm
e-post: .

Avtalspension

Avtalspension ITP
Avtalspension ITP ålderspension med fondförvaltning
(nytecknas ej)

Villkor (pdf, 285 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension ITP ålderspension med premiegaranti
(nytecknas ej)

Villkor (pdf, 291 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 135 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension PA16 (tidigare PA03)
Avtalspension PA16  
ålderspension med fondförvaltning
(nytecknas inte)
Villkor (pdf, 285 KB)Öppnas i nytt fönster 
 
Avtalspension PA 16 ålderspension med premiegaranti
(nytecknas inte)

Villkor (pdf, 354 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 135 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension PA16 ålderspension med traditionell förvaltning
(nytecknas inte)

Villkor (pdf, 255 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 135 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension KAP-KL
Avtalspension KAP-KL Fond

Villkor (pdf, 181 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 197 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension KAP-KL ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas inte)

Villkor (pdf, 199 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 135 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension SAF-LO
Avtalspension SAF-LO ålderspension med premiegaranti
(nytecknas inte)

Villkor (pdf, 184 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 135 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension SAF-LO FondVillkor (pdf, 202 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 186 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltning
(försäkringar tecknade före 2009, nytecknas inte)
Villkor (pdf, 175 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension traditionell förvaltning
(nytecknas inte)

Villkor (pdf, 149 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 135 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension BTP1/BTPK
Avtalspension BTPK FondVillkor (pdf, 208 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 216 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTPK Garanti
Villkor (pdf, 211 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 268 KB)Öppnas i nytt fönster  
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 135 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP1 Trygg förvaltning Villkor (pdf, 209 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 246 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 135 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP1 FondVillkor (pdf, 198 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 243 KB)Öppnas i nytt fönster

Tjänstepension

Tjänstepension Fond & Tjänstepension Garanti

Villkor (pdf, 172 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation (pdf, 255 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 135 KB)Öppnas i nytt fönster

Tjänstepension, Nordea Pensionsplan (nytecknas ej)

Villkor (pdf, 275 KB)Öppnas i nytt fönster

Tjänstepension, Nordea Pensionsplan (försäkringar tecknade före 1 februari 2015, nytecknas inte)Villkor (pdf, 252 KB)Öppnas i nytt fönster
Tjänstepension, Ramavtal Villkor ramavtal tjänstepension (pdf, 77 KB)Öppnas i nytt fönster

Prisuppgifter

Prisuppgifter för Nordea Liv & Pensions sparprodukter. 

Avtalspension

PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
BTPK: Ålderspension Fond0 %0,20 %85 kr
BTPK: Ålderspension Garanti
(nytecknas ej)
0 %0,65 %149 kr
BTP1: Ålderspension Fond0 %0 %0 kr
BTP1: Trygg förvaltning0 %0,40 %85 kr
ITP: Ålderspension Fond0 %0 %0 kr
ITP: Ålderspension Garanti0 %0,22 %0 kr
KAP-KL: Ålderspension Fond0 %0 %65 kr
KAP-KL: Ålderspension Traditionell förvaltning1 %0,75 %0 kr
SAF-LO: Ålderspension Garanti0 %0 %65 kr
SAF-LO: Ålderspension Garanti0 %0,12 %65 kr
SAF-LO: Ålderspension Fond
(tecknad före 2009, nytecknas ej)
0 %0,65 %0 kr

SAF-LO: Ålderspension Traditionell förvaltning
(nytecknas ej)

1 %0,75 %0 kr
PA16 avd II: Ålderspension Fond0 %0 %91 kr

PA16 avd II: Ålderspension Garanti
(nytecknas ej)

0 %0,12 %91 kr
PA16 avd II: Ålderspension Traditionell förvaltning  
(nytecknas ej)
1 %0,75 %0 kr

Kapitalförsäkringar
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
Framtidskapital0 %0 %0 kr
Framtidskapital företag0 %0,1-0,4 %0 kr
Kapitalförsäkring Placera0 %0,3-0,4 %149 kr
Kapitalförsäkring Private Banking0 %0,1-0,3 %0 kr
Kapitalpension0 %0,5-0,6 %293 kr
Stabil Pension0 %0,9 %0 kr

Privata pensionsförsäkringar
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift

Ålderspension Fond  

0 %0,55 %149 kr

Ålderspension Fond
(gäller för förmånskunder)

0 %0,4 %149 kr
Ålderspension Garanti0 %0,75 %149 kr

Ålderspension Traditionell Förvaltning
(nytecknas ej)

1 %0,75 %0 kr

Tjänstepension
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
Ålderspension Fond0 %0,75 %149 kr
Ålderspension Garanti0 %0,75 %149 kr
Ålderspension Traditionell Förvaltning1 %0,75 %0 kr