Personuppgifter
Klagomål
Avtalspension
Familjepension, familjeskydd och efterlevandepension
Kapitalförsäkring Placera
Kapitalpension
Lånebetalningsskydd
Sjukförsäkring och Premiebefrielse
Tjänstepension
Prisuppgifter

Behandling av personuppgifter

Nordea Liv & Pension

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Liv & Pension personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de produkter och tjänster som vi har kommit överens om och för andra ändamål som att till exempel följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordea Liv & Pensions dataskyddspolicy eller kontakta Nordea Liv & Pension. 

Dataskyddspolicyn, som är gemensam för företag inom Nordeakoncernen, innehåller information om dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Här hittar du Nordeas dataskyddspolicyÖppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsansvarig:
Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm   

Tel: 0771-470 470 
E-post: nordealiv@nordea.com

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508

Dataskyddsombud:
E-post: nlp-dpo@nordea.com

Dataskyddsombudet övervakar att vi följer dataskyddsförordningen, och du kan vända till ombudet om du inte är nöjd med de svar du får eller har ytterligare frågor. 

Nordea Liv & Pension samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Nordea Liv & Pension kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. 

Här hittar du mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter.Öppnas i nytt fönster

Om du inte är nöjd

För oss i Nordea är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar ber vi dig att i första hand kontakta ditt kontor för att få hjälp med ditt ärende. 

Om du inte är nöjd med kontorets svar har du möjlighet att vända dig till Kundombudsmannen eller till Klagomålsansvarig hos Nordea Liv & Pension. Hanteringen av klagomål hos Nordea är kostnadsfri för dig.

Kundombudsmannen Nordea Bank Abp, svensk filial, H4501, 105 71 Stockholm. 
e-post: Öppnas i nytt fönster.

Klagomålsansvarig Nordea Liv & Pension, M4440, 105 71 Stockholm
e-post: Öppnas i nytt fönster.

Avtalspension

Periodisk hållbarhetsrapportering för de sparprodukter Nordea Liv & Pension förvaltar finns här.Öppnas i nytt fönster

Avtalspension ITP  

ITP med fondförvaltning - VillkorÖppnas i nytt fönster

ITP med fondförvaltning - FörköpsinformationÖppnas i nytt fönster

ITP med premiegaranti - VillkorÖppnas i nytt fönster

ITP med premiegaranti - FörköpsinformationÖppnas i nytt fönster


Äldre ITP-produkter som inte nytecknas

ITP med fondförvaltning (nytecknas ej) - VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information ITP entrélösning fondförvaltningÖppnas i nytt fönster 

Hållbarhetsrelaterad information ITP med premiegarantiÖppnas i nytt fönster


Avtalspension PA16 (tidigare PA03)

PA16  med fondförvaltning (nytecknas ej) - VillkorÖppnas i nytt fönster 

Hållbarhetsrelaterad information PA16 entrélösning fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

PA16 med premiegaranti (nytecknas ej) - VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information PA16 med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

PA16 med traditionell förvaltning (nytecknas ej) - VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information PA16 traditionell förvaltningÖppnas i nytt fönster


Avtalspension AKAP-KR/KAP-KL

AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltning - VillkorÖppnas i nytt fönster 

AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltning - FörköpsinformationÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information AKAP-KR/KAP-KL entrélösning fondförsäkringÖppnas i nytt fönster 

KAP-KL med traditionell förvaltning (nytecknas ej) - VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information KAP-KL traditionell förvaltningÖppnas i nytt fönster


Avtalspension SAF-LO

SAF-LO 2014 med fondförvaltning - VillkorÖppnas i nytt fönster 

SAF-LO 2014 med fondförvaltning - FörköpsinformationÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information SAF-LO 2014 entrélösning fondförsäkringÖppnas i nytt fönster  

SAF-LO 2009 med premiegaranti (nytecknas ej) - VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information SAF-LO 2009 med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

SAF-LO med fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009, nytecknas ej) - VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information SAF-LO entrélösning fondförvaltningÖppnas i nytt fönster  

SAF-LO med traditionell förvaltning (nytecknas ej) - VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information SAF-LO traditionell förvaltningÖppnas i nytt fönster


Avtalspension BTP1/BTPK

BTPK med fondförvaltning - VillkorÖppnas i nytt fönster 

BTPK med fondförvaltning - FörköpsinformationÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information BTPK entrélösning fondförsäkringÖppnas i nytt fönster

BTP1 med Trygg förvaltning - VillkorÖppnas i nytt fönster

BTP1 med Trygg förvaltning - FörköpsinformationÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information BTP1 med Trygg förvaltningÖppnas i nytt fönster

BTP1 med fondförvaltning - VillkorÖppnas i nytt fönster 

BTP1 med fondförvaltning - FörköpsinformationÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information BTP1 entrélösning fondförsäkringÖppnas i nytt fönster

BTPK med Garanti - VillkorÖppnas i nytt fönster 

BTPK med Garanti - FörköpsinformationÖppnas i nytt fönster  

Hållbarhetsrelaterad information BTPK med garantiÖppnas i nytt fönster

Tjänstepension

Tjänstepension Fond & Tjänstepension Garanti

VillkorÖppnas i nytt fönster
FörköpsinformationÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad informationÖppnas i nytt fönster för entrélösning i fondförvaltning

Hållbarhetsrelaterad informationÖppnas i nytt fönster för Tjänstepension Garanti

Tjänstepension, Nordea Pensionsplan (nytecknas ej)

VillkorÖppnas i nytt fönster

Tjänstepension, Nordea Pensionsplan (försäkringar tecknade före 1 februari 2015, nytecknas inte)VillkorÖppnas i nytt fönster
Tjänstepension, Ramavtal Villkor ramavtal tjänstepensionÖppnas i nytt fönster
Periodisk hållbarhetsrapportering för de sparprodukter Nordea Liv & Pension förvaltar finns här.Öppnas i nytt fönster

Prisuppgifter

Prisuppgifter för Nordea Liv & Pensions sparprodukter. För mer information om avgifter för handel inom Framtidskapital och Kapitalförsäkring Private Banking hänvisar vi till prislistan för värdepappershandelÖppnas i nytt fönster.

Avtalspension

PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
BTPK med fondförvaltning0 %0,20 %85 kr
BTPK med garanti
0 %0,65 %165 kr
BTP1 med fondförvaltning0 %0 %0 kr
BTP1 Trygg förvaltning0 %0,40 %85 kr
ITP med fondförvaltning0 %0 %0 kr
ITP med premiegaranti0 %0,22 %0 kr
AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltning0 %0 %65 kr
KAP-KL med traditionell förvaltning1 %0,75 %0 kr
SAF-LO 2014 med fondförvaltning0 %0 %65 kr
SAF-LO 2009 med premiegaranti0 %0,12 %65 kr
SAF-LO med fondförvaltning
(tecknad före 2009, nytecknas ej)
0 %0,65 %0 kr

SAF-LO med traditionell förvaltning
(tecknad före 2009, nytecknas ej)

1 %0,75 %0 kr
PA16 avd II med fondförvaltning0 %0 %91 kr

PA16 avd II med premiegaranti
(nytecknas ej)

0 %0,12 %91 kr
PA16 avd II med traditionell förvaltning  
(nytecknas ej)
1 %0,75 %0 kr

Kapitalförsäkringar
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
Framtidskapital0 %0 %0 kr
Framtidskapital företag0 %0,1-0,4 %0 kr
Kapitalförsäkring Placera0 %0,3-0,4 %165 kr
Kapitalförsäkring Private Banking0 %0,1-0,3 %0 kr
Kapitalpension0 %0,5-0,6 %323 kr
Stabil Pension0 %0,9 %0 kr

Privata pensionsförsäkringar
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift

Ålderspension Fond

0 %0 %0 kr

Ålderspension Fond
(tecknad före 1 april 2022)

0 %0,40 - 0,55 %165 kr
Ålderspension Garanti0 %0,75 %165 kr

Ålderspension Traditionell Förvaltning
(nytecknas ej)

1 %0,75 %0 kr

Tjänstepension
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
Tjänstepension Fond0 %0,75 %165 kr
Tjänstepension Garanti0 %0,75 %165 kr
Tjänstepension Traditionell Förvaltning1 %0,75 %0 kr