Villkor, förköpsinformation och blanketter

Här hittar du villkor, förköpsinformation och faktablad för alla våra produkter. Vi har också samlat några av de blanketter som du kan ha användning av samt information om behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Nordea Liv & Pension

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Liv & Pension personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de produkter och tjänster som vi har kommit överens om och för andra ändamål som att till exempel följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordea Liv & Pensions dataskyddspolicy eller kontakta Nordea Liv & Pension. 

Dataskyddspolicyn, som är gemensam för företag inom Nordeakoncernen, innehåller information om dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Här hittar du Nordeas dataskyddspolicyÖppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsansvarig:
Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm   

Tel: 0771-470 470 
E-post: nordealiv@nordea.com

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508

Dataskyddsombud:
E-post: nlp-dpo@nordea.com

Dataskyddsombudet övervakar att vi följer dataskyddsförordningen, och du kan vända till ombudet om du inte är nöjd med de svar du får eller har ytterligare frågor. 

Nordea Liv & Pension samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Nordea Liv & Pension kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. 

Här hittar du mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter.Öppnas i nytt fönster

Klagomål
Avtalspension
Familjepension, familjeskydd och efterlevandepension
Kapitalförsäkring Placera
Kapitalpension
Lånebetalningsskydd
Prisuppgifter

Behandling av personuppgifter

Nordea Liv & Pension

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Liv & Pension personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de produkter och tjänster som vi har kommit överens om och för andra ändamål som att till exempel följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordea Liv & Pensions dataskyddspolicy eller kontakta Nordea Liv & Pension. 

Dataskyddspolicyn, som är gemensam för företag inom Nordeakoncernen, innehåller information om dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Här hittar du Nordeas dataskyddspolicyÖppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsansvarig:
Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm   

Tel: 0771-470 470 
E-post: nordealiv@nordea.com

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508

Dataskyddsombud:
E-post: nlp-dpo@nordea.com

Dataskyddsombudet övervakar att vi följer dataskyddsförordningen, och du kan vända till ombudet om du inte är nöjd med de svar du får eller har ytterligare frågor. 

Nordea Liv & Pension samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Nordea Liv & Pension kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. 

Här hittar du mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter.Öppnas i nytt fönster

Om du inte är nöjd

För oss i Nordea är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar ber vi dig att i första hand kontakta ditt kontor för att få hjälp med ditt ärende. 

Om du inte är nöjd med kontorets svar har du möjlighet att vända dig till Kundombudsmannen eller till Klagomålsansvarig hos Nordea Liv & Pension. Hanteringen av klagomål hos Nordea är kostnadsfri för dig.

Kundombudsmannen Nordea Bank Abp, svensk filial, H4501, 105 71 Stockholm. 
e-post: Öppnas i nytt fönster.

Klagomålsansvarig Nordea Liv & Pension, M4440, 105 71 Stockholm
e-post: Öppnas i nytt fönster.

Avtalspension

Avtalspension ITP
Avtalspension ITP med fondförvaltning
(nytecknas ej)

Villkor (pdf, 285 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster för entrélösning i fondförvaltning

Avtalspension ITP med premiegaranti
(nytecknas ej)

Villkor (pdf, 291 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster
Periodisk hållbarhetsrapport (pdf, 196 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension PA16 (tidigare PA03)
Avtalspension PA16  
med fondförvaltning
(nytecknas inte)
Villkor (pdf, 285 KB)Öppnas i nytt fönster 
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster för entrélösning i fondförvaltning 
Avtalspension PA 16 med premiegaranti
(nytecknas inte)

Villkor (pdf, 354 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster
Periodisk hållbarhetsrapport (pdf, 196 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension PA16 med traditionell förvaltning
(nytecknas inte)

Villkor (pdf, 255 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster
Periodisk hållbarhetsrapport (pdf, 195 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension AKAP-KR/KAP-KL
Avtalspension AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltning

Villkor (pdf, 149 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 190 KB)Öppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster för entrélösning i fondförvaltning

Avtalspension KAP-KL med traditionell förvaltning (nytecknas inte)

Villkor (pdf, 200 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster
Periodisk hållbarhetsrapport (pdf, 195 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension SAF-LO
Avtalspension SAF-LO 2014 med fondförvaltning

Villkor (pdf, 186 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 233 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster för entrélösning i fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO 2009 med premiegaranti
(nytecknas inte)
Villkor (pdf, 184 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster
Periodisk hållbarhetsrapport (pdf, 196 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO med fondförvaltning
(försäkringar tecknade före 2009, nytecknas inte)

Villkor (pdf, 174 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster för entrélösning i fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO med traditionell förvaltning
(nytecknas inte)

Villkor (pdf, 157 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster
Periodisk hållbarhetsrapport (pdf, 195 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension BTP1/BTPK
Avtalspension BTPK med fondförvaltning

Villkor (pdf, 208 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 238 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster för entrélösning i fondförvaltning

Avtalspension BTPK med garanti
Villkor (pdf, 211 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 467 KB)Öppnas i nytt fönster  
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster
Periodisk hållbarhetsrapport (pdf, 196 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP1 med Trygg förvaltning Villkor (pdf, 209 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 490 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster
Periodisk hållbarhetsrapport (pdf, 196 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP1 med fondförvaltning

Villkor (pdf, 198 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 262 KB)Öppnas i nytt fönster
Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster för entrélösning i fondförvaltning

Prisuppgifter

Prisuppgifter för Nordea Liv & Pensions sparprodukter. För mer information om avgifter för handel inom Framtidskapital och Kapitalförsäkring Private Banking hänvisar vi till prislistan för värdepappershandel (pdf, 181 KB)Öppnas i nytt fönster.

Avtalspension

PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
BTPK med fondförvaltning0 %0,20 %85 kr
BTPK med garanti
0 %0,65 %165 kr
BTP1 med fondförvaltning0 %0 %0 kr
BTP1 Trygg förvaltning0 %0,40 %85 kr
ITP med fondförvaltning0 %0 %0 kr
ITP med premiegaranti0 %0,22 %0 kr
AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltning0 %0 %65 kr
KAP-KL med traditionell förvaltning1 %0,75 %0 kr
SAF-LO 2014 med fondförvaltning0 %0 %65 kr
SAF-LO 2009 med premiegaranti0 %0,12 %65 kr
SAF-LO med fondförvaltning
(tecknad före 2009, nytecknas ej)
0 %0,65 %0 kr

SAF-LO med traditionell förvaltning
(tecknad före 2009, nytecknas ej)

1 %0,75 %0 kr
PA16 avd II med fondförvaltning0 %0 %91 kr

PA16 avd II med premiegaranti
(nytecknas ej)

0 %0,12 %91 kr
PA16 avd II med traditionell förvaltning  
(nytecknas ej)
1 %0,75 %0 kr

Kapitalförsäkringar
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
Framtidskapital0 %0 %0 kr
Framtidskapital företag0 %0,1-0,4 %0 kr
Kapitalförsäkring Placera0 %0,3-0,4 %165 kr
Kapitalförsäkring Private Banking0 %0,1-0,3 %0 kr
Kapitalpension0 %0,5-0,6 %323 kr
Stabil Pension0 %0,9 %0 kr

Privata pensionsförsäkringar
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift

Ålderspension Fond

0 %0 %0 kr

Ålderspension Fond
(tecknad före 1 april 2022)

0 %0,40 - 0,55 %165 kr
Ålderspension Garanti0 %0,75 %165 kr

Ålderspension Traditionell Förvaltning
(nytecknas ej)

1 %0,75 %0 kr

Tjänstepension
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
Tjänstepension Fond0 %0,75 %165 kr
Tjänstepension Garanti0 %0,75 %165 kr
Tjänstepension Traditionell Förvaltning1 %0,75 %0 kr