Personuppgifter
Gemensamt skaderegleringsregister (GSR)
Klagomål
Avtalspension
Familjepension, familjeskydd och efterlevandepension
Kapitalförsäkring Placera
Kapitalpension
Lånebetalningsskydd
Sjukförsäkring och premiebefrielse
Prisuppgifter

Nordea Liv & Pensions behandling av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Liv & Pension personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera de produkter och tjänster som vi har kommit överens om och för andra ändamål som att till exempel följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordea Liv & Pensions dataskyddspolicy eller kontakta Nordea Liv & Pension. 

Dataskyddspolicyn, som är gemensam för företag inom Nordeakoncernen, innehåller information om dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Här hittar du Nordeas dataskyddspolicyÖppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsansvarig:
Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm   

Tel: 0771-470 470 
E-post: nordealiv@nordea.com

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508

Dataskyddsombud:
E-post: nlp-dpo@nordea.com

Dataskyddsombudet övervakar att vi följer dataskyddsförordningen, och du kan vända till ombudet om du inte är nöjd med de svar du får eller har ytterligare frågor. 

Nordea Liv & Pension samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Nordea Liv & Pension kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. 

Här hittar du mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter.Öppnas i nytt fönster

Gemensamt skaderegleringsregister (GSR)

Försäkringsbranschen har upprättat ett gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) för att motverka försäkringsbedrägerier.

Nordea Liv & Pension använder sig av GSR. När du anmäler en skada till oss kan vissa uppgifter om din skadeanmälan bli registrerade i GSR. Vi får då information om vilka skadeanmälningar du gjort tidigare och som har blivit registrerade. Detta gäller även skadeanmälningar som gjorts till andra försäkringsbolag.

Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett informationsunderlag till försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk för att identifiera oklara försäkringsfall. På så sätt kan försäkringsföretagen motverka utbetalning av försäkringsersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Med hjälp av GSR kan till exempel utbetalning av ersättning för samma skada från flera försäkringsföretag förhindras. Det kan också indikera att en kund har gjort onormalt många skadeanmälningar av liknande slag. Uppgifterna även kan användas i pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Registreringen av skadeanmälningar innebär att det behandlas vissa personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för registret är Skadeanmälningsregister (GSR) AB. 

För mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret, besök gsr.seÖppnas i nytt fönster.

Om du inte är nöjd

För oss i Nordea är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar ber vi dig att i första hand kontakta ditt kontor för att få hjälp med ditt ärende. 

Om du inte är nöjd med kontorets svar har du möjlighet att vända dig till Kundombudsmannen eller till Klagomålsansvarig hos Nordea Liv & Pension. Hanteringen av klagomål hos Nordea är kostnadsfri för dig.

Kundombudsmannen Nordea Bank Abp, svensk filial, H4501, 105 71 Stockholm. 
e-post: Öppnas i nytt fönster.

Klagomålsansvarig Nordea Liv & Pension, M4440, 105 71 Stockholm
e-post: Öppnas i nytt fönster.

Avtalspension


Periodisk hållbarhetsrapportering för de sparprodukter Nordea Liv & Pension förvaltar finns här.Öppnas i nytt fönster

Avtalspension ITP

Villkor - ITP med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - ITP med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information ITP entrélösning fondförvaltningÖppnas i nytt fönster


Villkor - ITP med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - ITP med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information ITP med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

Öppnas i nytt fönster


Äldre ITP-produkter som inte nytecknas

ITP Ålderspension med premiegaranti (2007-2010) (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

ITP Ålderspension Fond + Trad (1998-2007) (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönsterAvtalspension PA16 (tidigare PA03)

PA16 med fondförvaltning (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information PA16 entrélösning fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

PA16 med premiegaranti (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information PA16 med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

PA16 med traditionell förvaltning (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information PA16 traditionell förvaltningÖppnas i nytt fönsterAvtalspension AKAP-KR/KAP-KL

Villkor - AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information AKAP-KR/KAP-KL entrélösning fondförsäkringÖppnas i nytt fönster


Äldre KAP-KL-produkter som inte nytecknas

KAP-KL med traditionell förvaltning (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information KAP-KL traditionell förvaltningÖppnas i nytt fönsterAvtalspension SAF-LO

Villkor - SAF-LO med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation SAF-LO med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information SAF-LO 2014 entrélösning fondförsäkringÖppnas i nytt fönster


Äldre SAF-LO-produkter som inte nytecknas

SAF-LO 2009 med premiegaranti (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information SAF-LO 2009 med premiegarantiÖppnas i nytt fönster

SAF-LO med fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009, nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information SAF-LO entrélösning fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

SAF-LO med traditionell förvaltning (nytecknas ej) VillkorÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information SAF-LO traditionell förvaltningÖppnas i nytt fönsterAvtalspension BTP1/BTPK

Villkor - BTPK med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - BTPK med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information BTPK entrélösning fondförsäkring<</a>Öppnas i nytt fönster


Villkor BTPK med garantiÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - BTPK med garantiÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information BTPK med garantiÖppnas i nytt fönster


Villkor - BTP1 med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - BTP1 med fondförvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information BTP1 entrélösning fondförsäkringÖppnas i nytt fönster


Villkor - BTP1 med Trygg förvaltningÖppnas i nytt fönster

Förköpsinformation - BTP1 med Trygg förvaltningÖppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information BTP1 med Trygg förvaltningÖppnas i nytt fönster

Prisuppgifter

Prisuppgifter för Nordea Liv & Pensions sparprodukter. För mer information om avgifter för handel inom Framtidskapital och Kapitalförsäkring Private Banking se prislistan för värdepappershandelÖppnas i nytt fönster.

Avtalspension

PremieavgiftKapitalavgiftFast årsavgift
BTPK med fondförvaltning0 %0,20 %85 kr
BTPK med garanti
0 %0,65 %180 kr
BTP1 med fondförvaltning0 %0 %0 kr
BTP1 Trygg förvaltning0 %0,21 %85 kr
ITP med fondförvaltning0 %0 %0 kr
ITP med premiegaranti0 %0,11 %0 kr
AKAP-KR/KAP-KL med fondförvaltning0 %0 %65 kr
KAP-KL med traditionell förvaltning1 %0,75 %0 kr
SAF-LO 2014 med fondförvaltning0 %0 %65 kr
SAF-LO 2009 med premiegaranti0 %0,12 %65 kr
SAF-LO med fondförvaltning
(tecknad före 2009, nytecknas ej)
0 %0,65 %0 kr

SAF-LO med traditionell förvaltning
(tecknad före 2009, nytecknas ej)

1 %0,75 %0 kr
PA16 avd 2 med fondförvaltning0 %0 %112 kr

PA16 avd 2 med premiegaranti
(nytecknas ej)

0 %0,12 %112 kr
PA16 avd 2 med traditionell förvaltning  
(nytecknas ej)
1 %0,75 %0 kr

Kapitalförsäkringar
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
Framtidskapital0 %0 %0 kr
Framtidskapital företag0 %0,1-0,4 %0 kr
Kapitalförsäkring Placera0 %0,3-0,4 %180 kr
Kapitalförsäkring Private Banking0 %0,1-0,3 %0 kr
Kapitalpension0 %0,5-0,6 %353 kr
Stabil Pension0 %0,9 %0 kr

Privata pensionsförsäkringar
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift

Ålderspension Fond

0 %0 %0 kr

Ålderspension Fond
(tecknad före 1 april 2022)

0 %0,40 - 0,55 %180 kr
Ålderspension Garanti0 %0,75 %180 kr

Ålderspension Traditionell Förvaltning
(nytecknas ej)

1 %0,75 %0 kr

Tjänstepension
PremieavgiftKapitalavgiftFast avgift
Tjänstepension Fond0 %0,75 %180 kr
Tjänstepension Garanti0 %0,75 %180 kr
Tjänstepension Traditionell Förvaltning1 %0,75 %0 kr