Kom igång med ditt sparande

Läs mer och börja månadsspara

Tänk på det här när du räknar

  • 2 000 kronor/månad är det genomsnittliga sparbeloppet bland våra kunder. 
  • Är du osäker på vad du ska fylla i som utveckling per år i kalkylen? Det är vanligt att räkna med en förväntad avkastning på 7 %*. 

*7 % kommer från en förväntad långsiktig BNP tillväxt på 3 % + aktieutdelningar på 2 % + inflation enligt Riksbankens mål på 2 % = 7 %

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.