Private Banking

Välkommen till Private Banking

Vi erbjuder en helhetslösning för förmögenhetsförvaltning genom personlig rådgivning till privatpersoner, familjer, företag och stiftelser.

Låt oss utveckla din förmögenhet!

Med vårt stora utbud av tjänster som omfattar alla aspekter av förmögenhetsförvaltning hittar vi möjligheter och lösningar som är anpassade efter just dina behov och hur din livssituation ser ut. 

Tillsammans med dig går vi igenom din finansiella situation och tar fram en långsiktig, hållbar plan för att bevara och utveckla din och din familjs och ditt företags framtida ekonomi. Genom oss får du hjälp med allt från vardagens bankärenden till affärer som behöver expertkompetens.  

Därför har du som kund i Nordea Private Banking tillgång till en egen rådgivare, en personlig guide som finns där för dig när du behöver ett bollplank eller någon att rådfråga. Vi tror helt enkelt på nära och personliga relationer. Det är så vi arbetar!

Formal business woman in an office smiling at you

Juridiska tjänster

Förmögenhetsförvaltning handlar också om att känna till juridiska frågeställningar. Som kund i Private Banking får du tillgång till jurister med spetskompetens som hjälper dig att öka din insyn i juridiska frågor, lösa eventuella problem och planera för framtiden.

Vill du veta mer om vad Private Banking kan göra för dig?

Kontakta oss