Investeringar utanför ditt företag

Som företagare vet du hur du vill leda och investera i ditt företag. Du kanske har ackumulerat värde i ditt företag, kanske över flera generationer. Är det dags att överväga investeringar på andra områden också, för att skydda förmögenheten och få den att växa?

Det handlar om att skydda din förmögenhet och få den att växa

Att driva ett företag är något du kan. Men det kan ändå vara en god idé att bredda dina investeringar till andra områden

Det är inte alltid lätt att veta var man ska börja. Bör du satsa dina privata pengar eller företagets långfristiga tillgångar? Vilken typ av placeringar bör du välja? 

Låt oss hjälpa dig att strukturera dina tankar och välja de alternativ som passar dig bäst. Om du vill kan du välja att fokusera på din verksamhet och låta oss förvalta din portfölj. Vi kan också vara din sparringpartner och ge dig råd innan du själv fattar dina investeringsbeslut. 

Oavsett vilket får du en egen rådgivare i Private Banking, som blir din huvudsakliga kontaktperson och personliga guide när det gäller investeringar.

Investeringar är ett brett ämne

Investeringar kan betyda olika saker för olika människor

  • I de flesta fall är det bra att sprida risken genom att satsa på flera olika finansiella instrument, som räntepapper, aktier och alternativa investeringar. Vi hjälper dig att skapa den bästa kombinationen för dig, och följer kontinuerligt hur innehaven utvecklas. 
  • För en del kan det handla om fastigheter. Om du är en av dem så diskuterar vi dina idéer om syftet med din investering: om fastigheterna ska användas kommersiellt, för uthyrning, eller för att ge kapitalvinster.