Ditt ägarbolag

Det är inte alltid man äger sina tillgångar privat utan en del av förmögenheten kan förvaltas i bolag. Att förvalta tillgångar i bolagssektorn skiljer sig från att äga privat och detta är något vi kan hjälpa dig med. Att äga en värdepappersportfölj via ett bolag kan innebära fördelar, men det kräver också andra överväganden jämfört med om man äger tillgångarna privat.

Den optimala strukturen för din förmögenhet

Vi kan hjälpa dig att se över hur du äger dina tillgångar och lämna förslag på hur du möjligen kan ändra ditt ägande. I vissa fall kan det vara lämpligt att samla tillgångarna i bolagssektorn i ett holding- eller ägarbolag. Här finns både affärsmässiga och skatterättsliga överväganden som behöver göras. 

Vi diskuterar gärna vilka lösningar som finns när det gäller att överlåta tillgångar inom familjen eller kanske sälja dem externt. Önskar du att bolaget går vidare till nästa generation? Ska det ske genom gåva, arv eller försäljning? Vill du behålla kontrollen men samtidigt lämna över ägandet - och hur hanterar du situationen om någon arvinge behöver lösas ut? Detta är några av de frågor som vi kan hjälpa dig att hitta lösningar på.