Vi kan det här med hållbar kapitalförvaltning på lång sikt

Men så har vi ju också ett par hundra års erfarenhet

Nordea och Private Banking har hjälpt stiftelser, institutioner, kommuner, regioner, samfund och organisationer med kapitalförvaltning i många år. En av våra provinsbanker, Wermlandsbanken, bildades redan 1832 och både Sundsvalls Enskilda Bank och Uplands Enskilda Bank grundades 1864, för att bara nämna några. 

Idag är vi Nordens största bank. Vi jobbar fortfarande lokalt och nära våra kunder, numera med hela Nordeakoncernens stora kompetens och utbud i ryggen.   

Som kund hos oss får ni ett skräddarsytt team av experter till ert förfogande, sammansatt utifrån just era specifika behov.

Professionell förvaltning, analys och hållbarhet

I vår rådgivning utgår vi alltid från våra kunders finansiella situation och syn på förväntad avkastning och risk. 

Vår rådgivande förvaltning innebär att ni tar del av hela vårt utbud från Nordea och externa aktörer och i dialog med er rådgivare fattar beslut om vilka investeringar som ska göras. Vill ni istället att professionella förvaltare tar hand om placeringarna enligt era riktlinjer erbjuder vi diskretionär förvaltning .  

Kanske har stiftelsen eller er organisation redan en existerande placeringspolicy? I annat fall hjälper vi er gärna att ta fram en sådan och anpassar vårt erbjudande och arbetssätt efter dessa förutsättningar. 

Hållbarhet är viktigt för våra kunder. Vi har ett av Nordens största team för ESG-analys och kan göra en omfattande analys av er investeringsportfölj. Givetvis föreslår vi också hållbara placeringar i vår rådgivning. 

Genom oss får ni tillgång till aktie- och räntemäklare och för juridiska frågor finns Private Bankings affärs- och stiftelsejurister till hands. Vid behov av annan expertis står hela Nordeas kompetens till ert förfogande. Dessutom erbjuder vi heltäckande service med finansiell redovisning, löpande administration, deklaration, upprättande av årsredovisning, med mera, via Nordea Stiftelsetjänst.

Ett axplock ur vårt erbjudande:

  • Rådgivande och diskretionär kapitalförvaltning
  • Framtagande av placeringspolicy 
  • Strategisk och taktisk allokeringsrådgivning
  • Portföljanalys och rapportering
  • Rådgivning och förvaltning av pensionsstiftelser
  • Hållbara placeringsprodukter och ESG-analys
  • Aktie- och räntehandel
  • Rådgivning i juridiska frågor
  • Finansiell redovisning och löpande administration 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vår förvaltning och vad vi kan erbjuda?

Välkommen att kontakta oss!