Vår mest exklusiva service

Private Banking Family Office är vår mest exklusiva service. Våra kunder är främst privatpersoner och deras familjer liksom egna företag, familjestiftelser och holdingbolag. 

Att vara kund i Private Banking Family Office innebär så mycket mer än kapitalförvaltning. Det handlar om service i alla delar av livet och naturligtvis allt som rör din totala samlade förmögenhet: värdepapper, noterade och onoterade aktier, bolagsägande, fastigheter, private equity och så vidare. Vi tar ett helhetsansvar gentemot dig som kund och din familj, liksom dina bolag och stiftelser.

Som kund i Private Banking Family Office får du en egen rådgivare och ett helt skräddarsytt team med noga utvalda kompetenser för att kunna matcha dina behov och specifika önskemål. 

Inom Private Banking har vi dessutom allt från erfarna jurister till strategiska och taktiska investeringsexperter och värdepappersmäklare med nationell och internationell kompetens. Vi använder hela Nordeas expertis och öppnar upp våra nätverk med intressanta aktörer både i Sverige och utomlands. 

Ett typiskt kundupplägg går inte att generalisera 

Vi inom Private Banking Family Office är strategiska diskussionspartners som skräddarsyr lösningar utifrån varje kunds behov. Vi gör efterforskningar, tar fram analyser och bakgrundsmaterial, ger förslag på lösningar och hjälper dig att skapa en trygg och säker situation utifrån hur ditt liv ser ut. 

Det finns egentligen ingen färdig mall, vi skräddarsyr vårt arbete för att underlätta och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Allting vi gör vilar på en långsiktig grund.

Vill du veta mer om vårt erbjudande från Private Banking Family Office?

Kontakta oss gärna