Investeringslösningar

Din förmögenhet förtjänar de bästa investeringslösningarna. Som kund hos oss får du tillgång till ett brett utbud av produkter och tjänster.

Investeringslösningar

Som kund i Private Banking kan du välja mellan en uppsjö av traditionella och alternativa investeringar, som kan kombineras för att uppfylla dina specifika behov. Nedan presenterar vi ett urval.

Hållbara investeringar

I Nordea väver vi in hållbarhet i våra placeringsprodukter, och har en noggrann screeningprocess för ansvarsfulla investeringar. Vi menar att det skapar mervärde både för dig som kund och för samhället i stort. Som ett led i denna ambition har Nordea lanserat Stars-fonderna. Till Stars-fonderna väljs företag ut som arbetar extra bra med aspekter som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Förvaltningsteamet gör detta genom en kombination av ESG-analys, dialoger med företagen, tematisk analys och fältbesök. 

Diskretionär portföljförvaltning

Vi erbjuder diskretionära lösningar som är anpassade till just dina behov när det gäller förmögenhetsförvaltning. Vi bygger din diskretionära portfölj utifrån ett brett urval av placeringslösningar och ger dig åtkomst till marknader och möjligheter över hela världen. Med diskretionär kapitalförvaltning ger du oss fullmakt att överlåta förvaltningen av dina investeringar till Nordeas experter. Förvaltningen sker alltid i överensstämmelse med bankens marknadssyn och rekommendationer, utifrån dina riskpreferenser och syftet med din investering.

Brett utbud av fonder

Vi erbjuder ett brett urval fonder från några av världens främsta kapitalförvaltare. Utöver Nordeas egna prisbelönta fonder kan vi erbjuda en lång rad fonder från handplockade internationella partners, som omfattar alla de viktigaste tillgångsslagen. Vår samarbetsmodell innebär att du kan vara säker på att de fonder vi rekommenderar är sådana som vi noggrant har valt ut och följer upp.

Här hittar du hela vårt fondutbud

Alternativa investeringar

Alternativa investeringar kan vara en möjlighet för investerare som vill ha åtkomst till marknader och investeringsstrategier som inte går att nå via traditionella aktie- och räntemarknader. Dessa investeringar beter sig på ett annat sätt än aktier, räntepapper och andra traditionella tillgångsslag, och kan därför användas till att sprida riskerna i en portfölj. I Nordea Private Banking erbjuder vi en rad olika alternativa investeringar. Vilka som kan passa i din portfölj avgörs utifrån din finansiella situation och din syn på avkastning och risk.

Aktiehandel och mäkleri

Om du föredrar att själv förvalta en portfölj med enskilda värdepapper kan du ha stor nytta av våra rekommendationer och vår stora analysdatabas. Som kund i Private Banking har du tillgång till en rad olika marknadsanalyser, nyhetsbrev och rapporter. Vi erbjuder också flera olika verktyg och online-lösningar, som kan hjälpa dig att följa din strategi. Beroende på din finansiella situation, erfarenhet och kunskap om finansiella instrument, kan vi också bistå med råd och rekommendationer av en mängd tillgångsslag. Du väljer själv om du vill handla via våra aktiehandelstjänster online eller ha en personlig mäklare.