Nya perspektiv

Hur resonerar Private Bankings experter runt viktiga frågeställningar? Vad förenar våra mest framgångsrika entreprenörer och vilka är de nya trenderna? Läs några av reportagen och artiklarna ur vårt businessmagasin Talk.

Vill du veta mer om vad Private Banking kan göra för dig?

Kontakta oss

Disclaimer

Dessa artiklar är ursprungligen publicerade i kundtidningen Talk. Talk är en publikation som är avsedd för Nordea Bank Abp:s Private Banking-kunder. Publikationen ger inte en fullständig beskrivning av egenskaperna och riskerna hos olika tjänster och produkter. Uppgifterna i publikationen är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp, försäljning eller byte av finansiella instrument. Placeringsbeslut ska inte enbart grunda sig på uppgifterna i publikationen. Värdet på ett enskilt finansiellt instrument kan öka och minska till följd av marknadens utveckling och den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida utvecklingen.