Vill du veta mer om vad Private Banking kan göra för dig?

Kontakta oss

Disclaimer

Dessa artiklar är ursprungligen publicerade i kundtidningen Talk. Talk är en publikation som är avsedd för Nordea Bank Abp:s Private Banking-kunder. Publikationen ger inte en fullständig beskrivning av egenskaperna och riskerna hos olika tjänster och produkter. Uppgifterna i publikationen är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp, försäljning eller byte av finansiella instrument. Placeringsbeslut ska inte enbart grunda sig på uppgifterna i publikationen. Värdet på ett enskilt finansiellt instrument kan öka och minska till följd av marknadens utveckling och den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida utvecklingen.