Många fördelar med Private Banking

En personlig rådgivare

Din rådgivare i Private Banking har förmögenhetsförvaltning som yrke och är din huvudsakliga kontaktperson. Med din rådgivare diskuterar du hur din förmögenhet ska förvaltas utifrån dina behov och din finansiella situation. Han eller hon kan också sätta dig i kontakt med utvalda experter i Nordea.

Läs mer

Helhetssyn på din förmögenhet

Vi beaktar hela din förmögenhet – även bolag, krediter, pensionsavsättningar, fastigheter och så vidare – när vi strukturerar och ger råd om hur du kan få dina tillgångar att växa. Allt för att de ska utvecklas och tillgodose dina behov och önskemål, genom hela livet.

Läs mer

En långsiktig investeringsportfölj

Vår rådgivning bygger på modern portföljteori och går i korthet ut på att bygga väl avvägda portföljer för att få en bra riskspridning. Hur ser du på avkastning, vilken risknivå passar dig bäst och vilken är din placeringshorisont? Det är frågor vi kommer att diskutera innan vi går in på själva investeringsrådgivningen.

Läs mer

Råd och rekommendationer

Våra råd och lösningar för investeringar anpassas till just dina behov och preferenser. Tillsammans utarbetar vi en finansiell plan som utgör grunden för alla råd vi ger. Oavsett om du vill överlåta besluten om din investeringsportfölj till oss eller om du vill ha en mer aktiv roll själv så finns vi här för dig.

Läs mer

Ett team av experter

Planering och rådgivning kring förmögenhetsförvaltning kan också handla om frågor som har att göra med avgörande livshändelser och förändringar. Vi har många kunniga experter till hands för både dig själv, din familj och ditt företag, exempelvis familjerättsjurister, försäkringsspecialister, affärsjurister, aktiemäklare och ränteförvaltare - för att bara nämna några.

Läs mer

Marknadsnyheter och inspiration

Utöver diskussionerna med din rådgivare har du också möjlighet att delta i kundträffar, webbseminarier och evenemang. Du får även nyhetsbrev, portföljrapporter och marknadskommentarer. Dessutom får du tillgång till Private Bankings idé- och businessmagasin Talk, med spännande och tankeväckande artiklar om ekonomi, innovation och hållbarhet.

Läs mer

Bekväma banktjänster

Vi gör ditt liv lättare och mer bekvämt genom att förse dig med praktiska banktjänster som smarta betalningslösningar och exklusiva kreditkort. Om du vill låna till bostad eller något annat ändamål hjälper vi dig, såväl för din egen räkning som för ditt företags. Du når vår kundservice med ett enkelt telefonsamtal och du kan enkelt kommunicera med oss även online.

Läs mer

Hållbara investeringar

Går det att investera på ett hållbart sätt och bidra till en bättre värld – och samtidigt få bra avkastning? Vi menar att det är möjligt, och inte bara det. Varje hållbart val du gör som investerare kan få stor effekt. I synnerhet på lång sikt, som vid ett pensionssparande, eller när du planerar för nästa generation.

Läs mer

Filantropiskt bollplank

Om du vill ge tillbaka till samhället och bidra till ett gott syfte är du välkommen att diskutera filantropi med oss. Många tror att man måste satsa enorma summor för att kallas filantrop. Men det behöver inte enbart handla om pengar. Du kan även bidra med din egen tid, din kompetens och ditt nätverk.

Läs mer

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig i Private Banking?

Välkommen att kontakta oss