Du och ditt företag

När du äger och leder ett företag förändras dina behov i takt med att företaget förändras. Vi hjälper dig att planera och känna dig trygg med förvaltningen av din förmögenhet, och vi samarbetar även med andra delar av banken för att uppfylla ditt företags behov.

Låt oss stötta dig genom livet som företagare

Vi kan hjälpa dig att bredda dina investeringar till områden utanför ditt företag. Det är inte alltid lätt att veta var man ska börja. Bör du satsa dina privata pengar eller företagets långfristiga tillgångar? Vilken typ av placeringar bör du välja? 

Som entreprenör behöver du även ofta genomföra förändringar i ditt företag. De kan till exempel röra aktiekapitalet, bolagsstrukturen eller framtida ägarskap. Beroende på hur din situation ser ut, kan din rådgivare i Private Banking sätta dig i kontakt med andra experter som kan hjälpa dig att genomföra förändringarna på ett smidigt sätt.