Investeringsrådgivning

Oavsett om du vill överlåta besluten om din investeringsportfölj till oss eller om du vill ha en mer aktiv roll själv så finns vi här för att erbjuda dig råd och lösningar som är anpassade till just dina behov och önskemål.

Du och dina investeringar

Innan vi börjar diskutera dina investeringar vill vi prata om dig. All vår rådgivning börjar med dig och dina behov. För att ge dig relevanta råd och rekommendationer vill vi lära känna dig och veta vad som är viktigt för dig.

Vi vill diskutera sådant som din ekonomiska situation, hur du ser på din förmögenhet, din inställning till avkastning och risk, samt hur erfaren och intresserad du är av finansmarknaderna och av att fatta investeringsbeslut. Det här är kärnan i investeringsstrategin och den finansiella plan som vi utformar tillsammans med dig.

Den finansiella planen för dina investeringar utgör grunden för alla råd som vi ger. Vi följer upp den fortlöpande, och ser över och ombalanserar din portfölj efter behov. 

Oavsett vilken strategi du väljer för dina investeringar kan du som kund räkna med

  • En egen rådgivare i Private Banking som ser till att du känner dig trygg och väl uppdaterad 
  • Förstklassig rådgivning anpassad till dina individuella behov 
  • Transparent rapportering om hur din portfölj utvecklas
  • Information om marknadshändelser och investeringar som kan påverka din portfölj