Investeringsrådgivning

Oavsett om du vill att Nordeas förvaltare ska förvalta din portfölj, eller om du själv vill spela en aktiv roll, kan vi erbjuda dig investeringsråd och investeringslösningar som motsvarar dina specifika behov och önskemål.

Du och dina investeringar

Innan vi börjar tala om din portfölj vill vi tala om dig.

 Alla våra råd börjar med dig och dina behov. För att vi ska kunna ge dig relevanta råd och rekommendationer vill vi lära känna dig och veta vad som är viktigt för dig. 

Vi kommer att diskutera frågor som rör din ekonomiska situation, hur du ser på din förmögenhet, din inställning till risk och avkastning samt hur intresserad du är av finansmarknaderna och av att fatta egna investeringsbeslut. Detta ligger till grund för den investeringsstrategi och finansiella plan som vi skapar tillsammans med dig. 

Planen för förvaltningen av dina investeringar utgör grunden för alla råd vi ger. Vi kommer kontinuerligt att följa upp, granska och vid behov föreslå hur vi kan balansera om din portfölj i enlighet med detta.

Läs mer om våra investeringstjänster och lösningar