Överföra förmögenhet till familjen

Vill du föra över din förmögenhet till din maka/make, dina barn eller barnbarn, nu eller någon gång i framtiden? Om du vill veta mer om hur det går till, och kanske samtidigt se till att du kan fortsätta ha glädje av din förmögenhet ett tag till, står vi redo med goda råd.

Gåvor

Kanske dina egna behov inte är desamma som de en gång var, och kanske du vill ge bort en del av dina tillgångar till någon i din familj, för att hjälpa dem ekonomiskt, eller av andra skäl. 

Om du behöver en diskussionspartner för att reda ut hur du ska dela med dig av hela eller delar av din förmögenhet, vänd dig då till oss. Det kan finnas många faktorer att väga in, och olika sätt att gå tillväga när det gäller gåvor.  

Arv och testamente

Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till om man vill föra över tillgångar till nästa generation, till exempel hur de ska fördelas mellan familjemedlemmarna så att förmögenheten bevaras och förblir i goda händer.  

Med ett testamente kan du se till att din förmögenhet fördelas på bästa sätt efter din död. Testamentet måste skrivas enligt vissa formkrav, det vill säga på ett sätt som gör det juridiskt hållbart.

Hur kan vi hjälpa dig i dessa situationer?

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Kontakta oss