Juridiska tjänster

Förmögenhetsförvaltning handlar också om att känna till juridiska frågeställningar. Som kund i Private Banking får du tillgång till välutbildade och kompetenta jurister som hjälper dig att öka din insyn i juridiska frågor.

Några exempel där vi kan hjälpa dig:

  • Gåvor till barn och barnbarn
  • Testamenten och gåvobrev
  • Äktenskapsförord och samboavtal
  • Ägarskiftesplanering för ditt företag
  • Information om skatteregler

Familjerätt

Våra familjerättsjurister hjälper dig att skydda förmögenheten för dina barn och barnbarn och se till att viktiga dokument som testamenten och äktenskapsförord eller samboavtal är i sin ordning. Om det har skett en större förändring i ditt liv är det alltid klokt att gå igenom de juridiska och finansiella aspekterna kring detta med våra experter. 

Planera för arvet

Om du har ett stort kapital finns det mycket att vinna på att planera för framtida arvsskifte.  Våra jurister inom Nordea Private Banking är redo att hjälpa dig och din familj med råd och vägledning om du vill föra över tillgångar till nästa generation eller andra närstående. Det handlar om att hitta bra lösningar och undvika potentiella konflikter i framtiden. 

Skatteinformation

Investeringsråd ger ofta upphov till frågeställningar om skattemässiga konsekvenser. Skattelagstiftningen kan vara detaljerad och komplex och det är inte alltid lätt att skapa sig en överblick och förstå vad det kan innebära för dig. Våra jurister kan informera om skattefrågor som gäller både dig och din familj, ditt företag eller din stiftelse.

Sälja eller köpa företag

Om du äger ett stort företag och planerar att sälja det kan våra rådgivare och deras nätverk av affärsjuridiska experter vägleda dig. De är specialiserade på ägarskiften och kan guida under de olika faserna i processen. Din Private Banking-rådgivare hjälper dig också när det är dags att förvalta kapitalet från försäljningen. Dags att köpa eller expandera istället?  Med hjälp av specialister inom Nordea och våra externa partners kan vi bistå med planering och vägledning för hur du kan gå tillväga. 

Generationsskifte för företaget

Har du funderat över vem som ska ta hand om ditt företag när det är dags för dig att trappa ner? Kan dina barn ta över ansvaret? Hur kan du genomföra skiftet på lämpligaste sätt för att undvika potentiella konflikter mellan syskon eller andra släktingar? Och hur ska du försörja dig i framtiden?  Det kan vara klokt att diskutera dessa och andra frågor i god tid, både med din familj och med din rådgivare i Private Banking.

Inom Private Banking har vi ett nätverk av experter

Hur kan du skydda din förmögenhet inför framtiden? Vi hanterar juridiska frågor som rör förmögenhetsförvaltning för förmögna privatpersoner, företag och stiftelser. Vi sätter dig i kontakt med bankens juridiska specialister eller vägleder dig till experter inom vårt nätverk.