Personlig rådgivning

Private Banking handlar om människor, och relationen mellan dig och din rådgivare är grunden för vårt erbjudande

Din egen Private Banker

Få tillgång till ett nätverk av experter

Som kund i Nordea Private Banking får du en egen rådgivare som har tid att verkligen lära känna dig och dina mål. Eftersom vi har ett helhetsperspektiv vill vi ta reda på hur vi kan hjälpa dig att utveckla hela potentialen hos din förmögenhet – idag och i framtiden. 

Din Private Banking-rådgivare är din primära kontakt med Nordea och din personliga guide till vårt omfattande erbjudande. Råden och tjänsterna får du utifrån Nordeas breda kompetens och stora resurser. Inom Private Banking har du dessutom tillgång till den expertis du behöver. Antingen ordnar vi ett möte med våra egna specialister eller så sätter vi dig i kontakt med experter i vårt nätverk.