Vår rådgivning

Vi är med dig genom hela investeringsprocessen som en tillförlitlig partner. Tillsammans definierar vi din strategi och bygger din portfölj utifrån den.

Det handlar om tillgångsmixen

Vår investeringsrådgivning baserar sig på en solid teoretisk grund och många års erfarenhet. Din syn på risk och avkastning styr hur din portfölj kombinerar räntepapper, aktier, alternativa investeringar, kontanter och andra tillgångsslag. 

Olika tillgångsslag har olika avkastnings- och risknivåer och beter sig på olika sätt beroende på marknadsläge. Om din portfölj innehåller flera typer av tillgångar bidrar det till att minska risken och stabilisera avkastningen. Detta brukar kallas för att göra en strategisk allokering. Det gäller att nå den högsta avkastningen till den lägsta risken. Man behöver ta risker för att få avkastning, men inte onödiga risker.

Din finansiella plan

Allt börjar med utarbetandet av din finansiella plan. Den innehåller en detaljerad överblick av den investeringsstrategi du har kommit fram till i samråd med din rådgivare. Den finansiella planen är grunden för vår rådgivning och utgångspunkten när vi diskuterar nya investeringsmöjligheter eller rekommenderar förändringar i din portfölj. Om du bestämmer dig för att justera din investeringsprofil uppdateras din plan därefter, så att den speglar din nya strategi och riskvilja.

Investeringsmöjligheter baserade på vår marknadssyn

Om du föredrar ett mer aktivt sätt att arbeta med dina investeringar kan vi även erbjuda kortsiktiga taktiska rekommendationer, som kompletterar den strategiska allokeringen. Syftet är att ytterligare öka din avkastning. Våra taktiska rekommendationer grundar sig på vår syn på marknadsläget globalt samt på analyser och rekommendationer från Nordeas experter på makroekonomi, aktier, valuta och räntor.