Förändringar i ditt företag

Att leda ett företag handlar ofta om att hantera förändringar. Det kan röra sig om förändringar i aktiekapitalet eller bolagsstrukturen. Kanske du vill involvera dina barn eller andra partners i verksamheten. Kanske du rentav funderar på att sälja ditt företag.

Du kan få hjälp att genomföra de förändringar som ditt företag behöver

Att förändra ett företag kan ta tid, men med noggranna förberedelser ökar chansen att processen blir smidig. Varje fall är unikt och ibland komplicerat, så det kan löna sig att ta hjälp av specialister på området.

En vacker dag kanske du också börjar fundera på ditt företags framtid. Du kanske vill överföra ägandet men vet inte hur du ska gå till väga, eller när. Kanske du vill involvera dina barn eller andra partners och föra över hela eller delar av ägandet till dem. Du kanske till och med funderar på att sälja ditt företag. Oavsett hur din situation ser ut finns det många frågor att ta itu med, samtidigt som du troligen måste fokusera på att driva ditt företag.  

Beroende på hur din situation ser ut, kan din rådgivare i Private Banking sätta dig i kontakt med andra experter som kan hjälpa dig att genomföra förändringarna, och samtidigt stötta dig med råd om din personliga förmögenhet och företagets långfristiga tillgångar.