Du som investerare

Beroende på dina önskemål erbjuder vi olika sätt att gå till väga när vi tillsammans sätter dina investeringsplaner i verket och förvaltar dina tillgångar.

Hur vill du göra?

Vilket som är det bästa sättet utifrån dina behov och din situation beror på hur mycket tid du är beredd att ägna åt att förvalta din portfölj, hur intresserad du är av finansmarknaderna och hur rutinerad du är när det gäller att fatta investeringsbeslut.

Tillsammans med din egen rådgivare och teamet av specialister börjar vi skissa på en plan för hur vi bäst ska ta hand om dina tillgångar och få dem att växa.

Många av våra kunder väljer att låta våra professionella förvaltare ta sig an en del av tillgångarna och sköta en del själva. 

Du förvaltar dina investeringar tillsammans med oss

Det här alternativet innebär att du förvaltar dina tillgångar tillsammans med oss. Vi utarbetar en finansiell plan för dina investeringar, och finns här som ditt finansiella bollplank. Du väljer det här alternativet om du själv vill fatta beslut om din investeringsportfölj efter att ha diskuterat med din rådgivare i Private Banking.

Överlåt förvaltningen till oss

Att förvalta pengar på allt mer komplexa marknader är en ständig utmaning. Genom att välja diskretionär förvaltning kan du vara lugn för att din förmögenhet tas om hand av våra experter i enlighet med dina mål och din risktolerans. Vi erbjuder olika diskretionära placeringsinriktningar, framtagna utifrån din risktolerans och syn på avkastning. Vi bygger din diskretionära portfölj utifrån ett brett urval av placeringslösningar och ger dig åtkomst till marknader och möjligheter över hela världen.

Vår rådgivning

Det handlar om tillgångsmixen