Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Nordeas undersökningsprocess

Vi vill veta vad du tycker

Vi vill ständigt utvecklas så att Nordea blir en bättre bank och då behöver vi veta hur våra kunder och potentiella kunder uppfattar våra tjänster.

Vi kan därför komma att kontakta dig och fråga om du vill delta i våra kundundersökningar. Om du blir kontaktad hoppas vi att du vill delta, men du behöver förstås inte göra det.

Om du blir tillfrågad om att delta i en enkät kan du vara säker på att:

  • Vi frågar aldrig efter konfidentiell information som ditt kreditkortsnummer, dina kontonummer eller lösenord.
  • Vi kommer aldrig att skicka en länk till ett program som du måste installera på din dator. 

Du blir kontaktad via telefon, sms, meddelanden i nätbanken eller e-post.

Om SMS 

Det kan vara vi som skickar SMS: Då står Nordea som avsändare och att undersökningen görs av Ennova.

Om e-post:

  • Det kan vara vi som skickar e-breven: Då står insight@nordea.se eller nordeacsi@ennova.com som avsändare. Om du ingår i en av våra kundpaneler är avsändaren panel@nordea.com
  • E-post kan också skickas av externa enkätföretag som vi köper tjänster av: Ofta handlar det om Ennova A/S och då står researchnordea@ennova.com som avsändare.

Våra riktlinjer kring anonymitet:

Om du har deltagit i en enkät som inte är anonym kan Nordea:

  • kontakta dig direkt (telefon eller skriftligen) för att ställa följdfrågor kring dina enkätsvar
  • använda dina svar i dataanalyser där svaren sammankopplas med andra uppgifter, till exempel sociala och demografiska uppgifter. Analysresultaten redovisas aldrig på individnivå, utan endast tillsammans med andra svar och anonymt. Dina svar används aldrig för marknadsföring.

Länkar i förfrågningar från Nordea

Följande domäner kan förekomma i länkar som Nordea skickar till dig och som behövs för samarbetet med våra betrodda partners:

  • keysurvey.com
  • surveyportal.dk
  • confirmit.com

Om du ångrar att du deltagit i en enkät som inte är anonym:

Om du ångrar att du deltagit i en enkät som inte är anonym kan du kontakta Nordea och be oss att göra dina enkätsvar anonyma. Skriv till insight@nordea.com

Information om behandling av personuppgifter

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, organisationsnummer 516406-0120 är ansvarig för alla personuppgifter som behandlas i de enkäter som Nordea har beställt. 

Ennova A/S eller andra enkätföretag kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, kan även behandla personuppgifterna på uppdrag av Nordea Bank.

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken, kan du skriftligen begära detta hos: Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Personuppgiftsansvarig, 105 71 Stockholm. Även begäran om rättelse av felaktig eller vilseledande uppgift skickas till ovanstående adress.

Personuppgifter som samlas in genom enkäter och som kan kopplas till en viss person sparas i högst tre år. Läs mer om behandling av personuppgifter.