Om våra kundundersökningar

Vi vill veta vad du tycker

Vi i Nordea strävar hela tiden efter att stärka relationen med dig som kund och skapa bättre kundupplevelser. Vi tror att det bästa sättet att få veta hur du upplever våra produkter och tjänster är att fråga dig direkt. 

Därför kan du bli kontaktad av Nordea efter att du varit i kontakt med oss, eller om du blir utvald för att delta i en undersökning. Om du blir kontaktad hoppas vi att du vill delta, även om du förstås inte måste göra det. 

Våra undersökningar

Nordea genomför fortlöpande olika undersökningar:

 • En kundbarometer genomförs via e-post varje kvartal. Barometern mäter hur nöjda våra kunder är och vad de tycker om Nordea.
 • Återkoppling efter telefonsamtal och möten, antingen via sms eller mejl. När du lägger på luren efter ett samtal med oss, eller efter ett avslutat möte, kan du bli utvald för en mejl- eller sms-enkät genom en av våra betrodda partners. Enkäten innehåller 2-6 frågor som du besvarar genom att klicka på länken i mejlet eller svara på sms:et.
 • Tillfälliga undersökningar kring olika ämnen, till exempel hur våra kunder ser på sparande, hur de vill ha kontakt med oss. Dessa skickas oftast via mejl.
 • Online-enkäter på Nordeas webbplats som vanligen riktas till kunder som just ansökt om något.

Hur vet du att inbjudan kommer från oss eller en betrodd partner:

 • Vi kontaktar dig normalt antingen per telefon (automatisk återuppringning eller sms), meddelande i nätbanken eller e-post. Observera dock att detta kan göras av någon av Nordeas betrodda partners.
 • Sms:et kommer från ett lokalt telefonnummer och om du väljer att delta debiteras du normal sms-kostnad av din operatör.

Kontrollera att enkäten är äkta. För enkäter som kommer från oss eller från en av våra partners gäller följande:

 • Vi ber dig aldrig att uppge konfidentiell information som kortuppgifter, lösenord och liknande, och du bör aldrig lämna sådana uppgifter i samband med att du besvarar en enkät.
 • Vi skickar dig aldrig länkar till programvaror som kräver installation på din dator, mobil eller surfplatta.

Behandling av personuppgifter

 • Vi lämnar ditt telefonnummer eller din mejladress till en betrodd partner som genomför enkäten på uppdrag av Nordea.
 • Ditt telefonnummer eller din mejladress och dina svar lagras krypterat av vår partner i högst tre år, eller till dess att partnerskapet upphör.
 • När Nordea hämtar svaren från vår partner krypteras de och används för analys och intern utbildning. 
 • Dina svar lagras hos Nordea i högst tre år eller så länge det finns giltiga affärsskäl till det.

När du besvarar enkäter och deltar i undersökningar

När du besvarar enkäter eller deltar i undersökningar som utförs av Nordea eller någon av våra betrodda partners, är dina svar i de flesta fall inte anonyma. Det gör det möjligt för Nordea att

 • använda dina svar i analyser där de kan sammankopplas med andra uppgifter, till exempel hur länge du har varit kund hos Nordea
 • få bättre kunskap om våra kunders behov och önskemål, som används för att utbilda våra rådgivare och utveckla våra produkter och tjänster
 • kontakta dig direkt (antingen via telefon eller skriftligen) för att ställa följdfrågor kring dina svar.

Resultatet av dessa analyser redovisas alltid på gruppnivå, vilket innebär att vi inte röjer de enskilda deltagarnas identitet. Vi använder heller aldrig dina svar i marknadsföringssyfte. Personuppgifter som samlas in genom enkäter och som kan kopplas till en viss person sparas i högst tre år. Därefter anonymiseras alla svar från enkäterna. 

Om du ångrar att du deltagit i en enkät som inte är anonym

Om du ångrar att du deltagit i en enkät som inte är anonym kan du vända dig till Nordeas kundservice och be oss att anonymisera dina enkätsvar. 

Mer information om behandling av personuppgifter 

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, organisationsnummer 516406-0120 är ansvarig för alla personuppgifter som behandlas i de enkäter som Nordea har beställt. Netigate eller andra enkätföretag kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även behandla personuppgifterna på uppdrag av Nordea Bank. 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifterÖppnas i nytt fönster.

Om du vill veta mer om vilka personuppgifter banken har om dig och hur de behandlas kan du skriftligen begära detta hos 

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
2970 APS Customer Support
Aleksis Kivis gata 3-5, VC443
00020 Nordea
Finland