Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Kundundersökning

Vi vill veta vad du tycker

I Nordea strävar vi hela tiden efter att stärka relationen med våra kunder och skapa bättre kundupplevelser. Vi tror att det bästa sättet att få veta hur kunderna upplever våra produkter och tjänster är att fråga dem direkt. 

Därför kan du bli kontaktad av Nordea efter att du varit i kontakt med oss, eller om du blir utvald för att delta i en undersökning. Om du blir kontaktad hoppas vi att du vill delta, även om du förstås inte måste göra det. 

Om du får en inbjudan så kom ihåg att:

 • vi aldrig ber dig att uppge konfidentiell information som kortuppgifter, lösenord och liknande, och du bör aldrig lämna sådana uppgifter i samband med att du besvarar en enkät
 • vi aldrig skickar dig länkar till programvaror som kräver installation på din dator, mobil eller surfplatta
 • vi normalt kontaktar dig antingen per telefon (automatisk återuppringning eller sms), meddelande i internetbanken eller e-post. Observera dock att detta kan göras av någon av Nordeas betrodda partners.
 • Möjliga avsändare – sms:
  • DK: +45 93753059
  • SE: +46 790646452
  • FI: +358 4573971097
  • NO: +47 59447035
  • ”Nordea”
 • Möjliga avsändare – e-post:
  • noreply@nordea.com 
  • researchnordea@netigate.se
  • nordeacsi@ennova.com 
  • insight@nordea.com 

Om du är osäker på om en undersökning verkligen är äkta är du välkommen att mejla till insight@nordea.com. 

Våra riktlinjer kring anonymitet 

När du besvarar enkäter eller deltar i undersökningar som utförs av Nordea eller någon av våra betrodda partners, är dina svar i de flesta fall inte anonyma. Det gör det möjligt för Nordea att

 • använda dina svar i analyser där de kan sammankopplas med andra uppgifter, till exempel hur länge du har varit kund hos Nordea
 • få bättre kunskap om våra kunders behov och önskemål, som används för att utbilda våra rådgivare och utveckla våra produkter och tjänster
 • kontakta dig direkt (antingen via telefon eller skriftligen) för att ställa följdfrågor kring dina svar.

Resultatet av dessa analyser redovisas alltid på gruppnivå, vilket innebär att vi inte röjer de enskilda deltagarnas identitet. Vi använder heller aldrig dina svar i marknadsföringssyfte. Personuppgifter som samlas in genom enkäter och som kan kopplas till en viss person sparas i högst tre år. Därefter anonymiseras alla svar från enkäterna. 

Om du ångrar att du deltagit i en enkät som inte är anonym

Om du ångrar att du deltagit i en enkät som inte är anonym kan du vända dig till Nordeas kundservice och be oss att anonymisera dina enkätsvar. 

Information om behandling av personuppgifter 

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, organisationsnummer 516406-0120 är ansvarig för alla personuppgifter som behandlas i de enkäter som Nordea har beställt. 

Ennova A/S eller andra enkätföretag kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även behandla personuppgifterna på uppdrag av Nordea Bank. 

Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om du vill veta mer om vilka personuppgifter banken har om dig och hur de behandlas kan du skriftligen begära detta hos 

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
2970 APS Customer Support
Aleksis Kivis gata 3-5, VC443
00020 Nordea
Finland

Länkar som kan förekomma i enkäter från Nordea

Följande domäner kan förekomma i länkar som Nordea skickar till dig. Dessa är legitima och nödvändiga för samarbetet med våra partners.

 • keysurvey.com 
 • surveyportal.dk 
 • confirmit.com
 • netigate.se
 • sawtoothsoftware.com
 • forms.office.com 

Automatisk återuppringning

Nordea använder automatisk återuppringning för att ställa frågor till kunder som vi haft kontakt med per telefon eller i ett möte. När du lägger på luren efter ett samtal med oss, eller efter ett avslutat möte, kan du bli utvald för en telefonenkät genom en av våra betrodda partners. Enkäten innehåller 3-5 frågor och du kan besvara dem direkt när du blir uppringd. 

Samtalet kommer från ett lokalt telefonnummer och om du väljer att delta debiteras normal samtalskostnad av din operatör. Observera att det är en robot som ställer frågorna – inte en människa.

 • Vi lämnar ditt telefonnummer till en betrodd partner som genomför enkäten på uppdrag av Nordea.
 • Ditt telefonnummer och dina svar lagras av vår partner i högst tre år, eller till dess att partnerskapet upphör.

Sms

Nordea använder en sms-lösning för att ställa frågor till kunder som vi haft kontakt med per telefon eller i ett möte. När du lägger på luren efter ett samtal med oss, eller efter ett avslutat möte, kan du bli utvald för en sms-enkät genom en av våra betrodda partners. Enkäten innehåller 3-5 frågor som du besvarar genom att svara på sms:et. 

Sms:et kommer från ett lokalt telefonnummer och om du väljer att delta debiteras normal sms-kostnad av din operatör. 

 • Vi lämnar ditt telefonnummer till en betrodd partner som genomför enkäten på uppdrag av Nordea.
 • Ditt telefonnummer och dina svar lagras krypterat hos vår partner, vilket innebär att ingen kommer att kunna läsa uppgifterna.
 • Ditt telefonnummer och dina svar lagras krypterat av vår partner i högst tre år, eller till dess att partnerskapet upphör. 
 • När Nordea hämtar svaren från vår partner krypteras de och används för analys och intern utbildning. 

• Dina svar lagras hos Nordea i högst tre år eller så länge det finns giltiga affärsskäl till det.

Webbenkäter

Nordea använder webbenkäter för att ta reda på vad kunderna tycker, vilka tjänster de behöver och hur de ställer sig till dem. Länk till enkäterna skickas per mejl eller sms. Enkäterna kan vara av olika längd, från ett par korta frågor till lite mer omfattande som kan ta ca 15 minuter att besvara.

 • Mejlinbjudningar till enkäter och undersökningar skickas från cbi@nordea.com eller insight@nordea.com