Pensionens tre delar

Pensionen är uppdelad i tre delar: allmän pension, tjänste- eller avtalspension och privat pensionssparande. Vissa delar har du stor möjlighet att påverka själv, andra är mer begränsade.

Hur stora de olika delarna av just din pension blir är helt individuellt, därför är det svårt att illustrera med en modell som passar alla. Men se det som ett glas som du fyller på från botten, där den allmänna pensionen är grunden till allt.

Pensionscylindern - allmän pension1. Allmän pension – pension från staten

Allmän pension kommer från staten och grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Den allmänna pensionen delas upp i två delar: inkomstpension och premiepension.

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. Du kan inte påverka hur den placeras, utan det sköter staten åt dig.

Premiepension är den mindre delen av den allmänna pensionen som du kan påverka själv. Den har du möjlighet att placera i ett stort urval av fonder.

Pensionscylindern - tjänstepension2. Tjänste- och avtalspension från jobbet

Tjänstepension är den del av pensionen du får av din arbetsgivare. De allra flesta får pension från jobbet, men din tjänstepension kan se lite olika ut beroende på var du jobbar. Tjänstepensionen kan bestå av kollektivavtalad pension, ofta kallad avtalspension, eller av individuell tjänstepension som kan vara skräddarsydd av din arbetsgivare. 

Du kan påverka din tjänstepension genom att välja hur den ska förvaltas. Placera den själv i fonder, eller låt försäkringsbolaget sköta förvaltningen åt dig. 

Tänk på att om du är företagare har du inte alltid samma försäkringsskydd som om du vore anställd. Med Nordea Framtidsplan får du den grund av pension, trygghet och försäkringar som alla företag behöver. Du kan dessutom välja värdefulla tillval utefter ditt företags specifika behov.

Pensionscylindern - privat pension3. Privat pensionssparande

Allmän pension och tjänstepension ger tillsammans en bra bas om du har jobbat heltid i många år. Men för att pensionen ska bli som du vill behöver de allra flesta komplettera med ett privat pensionssparande.

Det är aldrig för tidigt att starta ett privat pensionssparande. Det viktigaste är inte hur mycket du sparar varje månad, utan att du kommer igång.