Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Förstå din pension

För att få den pension du vill när du blir äldre, är det viktigt att förstå hur ditt pensionssparande hänger ihop. Här kan du läsa om pensionens olika delar. Och om hur de val du gör idag kan påverka ditt liv som pensionär.

Pensionens tre delar

Pensionen är uppdelad i tre delar: allmän pension, tjänste- eller avtalspension och privat pensionssparande. Vissa delar har du stor möjlighet att påverka själv, andra är mer begränsade.

1. Allmän pension – pension från staten

Allmän pension kommer från staten och grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Den allmänna pensionen delas upp i två delar: inkomstpension och premiepension.

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. Du kan inte påverka hur den placeras, utan det sköter staten åt dig.

Premiepension är den mindre delen av den allmänna pensionen som du kan påverka själv. Den har du möjlighet att placera i ett stort urval av fonder.

2. Tjänstepension och avtalspension – pension från jobbet

Tjänstepension är den del av pensionen du får av din arbetsgivare. De allra flesta får pension från jobbet, men din tjänstepension kan se lite olika ut beroende på var du jobbar. Tjänstepensionen kan bestå av kollektivavtalad pension, ofta kallad avtalspension, eller av individuell tjänstepension som kan vara skräddarsydd av din arbetsgivare. 

Du kan påverka din tjänstepension genom att välja hur den ska förvaltas. Placera den själv i fonder, eller låt försäkringsbolaget sköta förvaltningen åt dig. 

3. Privat pensionssparande

Allmän pension och tjänstepension ger tillsammans en bra bas om du har jobbat heltid i många år och inte går i pension innan du fyller 65 år. Men för att pensionen ska bli som du vill behöver de allra flesta komplettera med ett privat pensionssparande.