Din bostad

Att göra medvetna val när det kommer till din bostad är bra både för plånboken och klimatet. Enligt Världsnaturfonden WWF kommer nästan 40 procent av den totala energiförbrukningen i Sverige från byggnader. Därför är gröna bolån en av våra satsningar för ett mer hållbart samhälle. 

Gröna bolån

Med gröna bolån vill vi uppmuntra fler personer att välja klimatsmarta boenden. Om du bor i, eller planerar att köpa ett energieffektivt boende kan du få en rabatterad bolåneränta hos oss. Ta reda på om din bostad uppfyller kraven för grönt bolån.

Läs mer om grönt bolån

Energieffektivisera huset

Om du vill göra ditt hem mer energieffektivt finns det flera bra alternativ. Alltifrån att byta fönster till att installera bergvärme eller solceller. Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen för dig.

Så kan du energieffektivisera

Ditt sparande

Genom att spara i våra fonder som fokuserar på miljö och sociala frågor kan du vara med och påverka företag i en positiv riktning och bidra till ett bättre klimat och ett mer jämlikt samhälle, samtidigt som du får en god avkastning.

Månadsspara med hållbarhetsfokus

Precis som du som konsument har makten att påverka vilka produkter din lokala butik köper in, har du även makten att påverka med ditt sparande. Vi har ett stort utbud av fonder med hållbarhetsfokus att välja mellan. Kom igång och gör ett aktivt val med dina sparpengar idag.

Börja spara hållbart

Pensionsspara ansvarsfullt

Visste du att pensionspengar äger närmare en tredjedel av världens börser? Det enorma kapitalet innebär en stor påverkanskraft. Vi erbjuder fonder och pensionsprodukter som valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Så börja spara till din pension nu och var samtidigt med och påverka.

Börja pensionsspara

Diskretionär förvaltning

Vill du investera som ett proffs men saknar tid eller kunskap? Du som är Premiumkund hos Nordea kan låta våra erfarna förvaltare ta hand om ditt kapital och sköta dina placerings- och investeringsbeslut. Vi erbjuder ett heltäckande fondutbud och fonder med hållbart fokus​.

Läs mer diskretionär förvaltning

Din bil

Lån för dig som köper elbil

Vi vill uppmuntra fler att köra miljövänligt. Därför får du som lånar till en elbil rabatt på din ränta.

Läs mer om billånet

Vad innebär ett sparande med hållbarhetsfokus?

Vi arbetar med ansvarsfulla investeringar för alla våra fonder. Men för ett sparande med hållbarhetsfokus har vi ett stort antal fonder där vi i större utsträckning, än för övriga fonder, tar hänsyn till ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Exempelvis genom att investera i företag som ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete inom sin bransch eller i företag som utvecklar lösningar som stödjer till klimatomställningen.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de placerade pengarna både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte garanterat att du får tillbaka alla pengarna du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och prospekt hittar du i fondlistan, samt på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation och ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.