Far løfter sønn

Personkonto – kontot för in- och utbetalningar

Personkonto är ett betalkonto med grundläggande funktioner. Det är kontot för dina räkningar och automatiska insättningar så som lön, pension, barnbidrag, bostadsbidrag eller studiestöd. Från kontot betalar du enkelt dina räkningar, via nätbanken eller appen. Nu kan du öppna ett nytt Personkonto i mobilbanken.

Skräddarsy kontot efter dina behov

Du kan enkelt lägga till tjänster som kopplas till ditt Personkonto.

  • Koppla bankkort till kontot för att betala och ta ut kontanter över hela världen.
  • Sköt dina bankärenden via Internet och telefon på de tider som passar dig bäst. 
  • Ha automatiska överföringar till andra konton.
  • Anslut kontot till Swish för att skicka och ta emot pengar med mobilen.
  • Ansök om en kontokredit som är kopplad till kontot.

Ränta på personkonto

Räntan på ett personkonto är 0,25 procent. Du får ränta på belopp upp till och med 100 000 kronor.

Vi erbjuder högre ränta på våra sparkonton.

Öppna Personkonto till ditt barn

Vi erbjuder Personkonto för barn och ungdomar upp till 17 år inklusive kostnadsfri tillgång till ett bankkort, mobilbanken (appen) och nätbanken för unga.

Läs mer om banktjänster för barn och unga

Clearingnummer för Personkonto

För Personkonto med 11-siffrigt kontonummer är de fyra första siffrorna i kontonumret alltid ditt clearingnummer (clnr). Om du har ett Personkonto med ditt personnummer som kontonummer (10 siffror) är clearingnumret alltid 3300.

Kontokredit – en kredit på ditt konto

Kontokredit är, precis som det låter, en kredit direkt på ditt konto. Den fungerar som en buffert du kan använda när du behöver låna pengar. Välj själv hur stor kredit du ansöker om – sedan lånar du bara den summa du behöver.

Läs mer om Kontokredit

Ett betalkonto med grundläggande funktioner

Enligt lagen om betaltjänster har en konsument som är lagligen bosatt inom EES rätt till ett betalkonto med grundläggande funktioner knutna till detta konto. I Nordea är Personkonto ett sådant konto och med grundläggande funktioner avses även ett Nordea Electron kort som är knutet till detta konto samt Nordeas nätbank med tillval betalningar (Nordea via Internet och telefon). 

Priser

Priser och ränta för Personkonto

Personkonto ingår i Vardagspaketet.

SpecifikationPris/avgift
Ränta på insatt belopp upp till 100 000 kr
0,25 % 
Ränta på insatt belopp över 100 001 kr 
0,00 % 
Övertrasseringsavgift*100 kronor
Övertrasseringsränta**Riksbankens referensränta + 13,50 %

*Övertrasseringsavgift: Tas ut om kontot övertrasseras med minst 101 kronor. Om övertrasseringen ökas med mer än 101 kronor tas ny avgift ut. Endast en övertrasseringsavgift tas ut per dag. 

**Övertrasseringsränta: På det övertrasserade beloppet utgår en särskild ränta, övertrasseringsränta, som uppgår till Riksbankens referensränta med ett tillägg av 13,50 %. 

Prislista privat (pdf, 80 KB)Öppnas i nytt fönster

Dokument med avgiftsinformation (FID) (pdf, 97 KB)Öppnas i nytt fönster

Ordlista över betaltjänster (pdf, 104 KB)Öppnas i nytt fönster

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Pengar avsedda för anskaffning av privatbostad ersätts till fullt belopp förutsatt att insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att pengarna kommer från försäljning av en privatbostad som varit i dennes eget bruk och att dessa pengar ska användas för anskaffning av ny privatbostad för eget bruk. Pengarna har detta särskilda skydd i sex månader efter det att insättningen från bostadsförsäljningen gjordes.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, regioner, kommuner eller statliga myndigheter. 

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Nätbanken

I nätbanken kan du göra dina bankärenden i lugn och ro vid datorn och surfplattan. Få överblick över din ekonomi och håll koll på allt från saldo och PIN-kod, till lån och sparande.

Läs mer om nätbanken

Nordeas kundprogram

Samla dina affärer hos Nordea. En fördel med att samla dina bankaffärer hos oss är Nordeas kundprogram med möjlighet att ta del av en rad olika förmåner.

Läs mer om Nordeas kundprogram

Nordea Debit

Ett kort från Visa med kompletterande reseförsäkring. Kortet är kopplat till ditt konto och dina uttag och kortköp dras direkt från kontot när du använder kortet.

Läs mer om Nordea Debit