Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Personkonto

Med Personkonto sköter du din ekonomi enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilka tjänster du vill koppla till ditt konto och får en lösning som passar dina behov.

Personkonto – kontot för in- och utbetalningar

Personkonto är ett betalkonto med grundläggande funktioner. Det är kontot för dina räkningar och automatiska insättningar så som lön, pension, barnbidrag, bostadsbidrag eller studiestöd. Från kontot betalar du enkelt dina räkningar, via Internetbanken eller appen.

Skräddarsy kontot efter dina behov 

Du kan enkelt lägga till tjänster som kopplas till ditt Personkonto.

  • Koppla bankkort till kontot för att betala och ta ut kontanter över hela världen.
  • Sköt dina bankärenden via Internet och telefon på de tider som passar dig bäst. 
  • Ha automatiska överföringar till andra konton
  • Ansök om en kontokredit som är kopplad till kontot. Krediten använder du när du själv vill. Utöver en fast årsavgift betalar du bara ränta för de dagar och på det belopp du utnyttjar. 

Öppna Personkonto till ditt barn

Vi erbjuder Personkonto för barn och ungdomar upp till 17 år inklusive kostnadsfri tillgång till ett bankkort, Mobilbanken (appen) och Interbanken för unga. 

Läs mer om banktjänster för barn och unga

Clearingnummer för Personkonto

För Personkonto med 11-siffrigt kontonummer är de fyra första siffrorna i kontonumret alltid clearingnumret (clnr). För Personkonto med personnumret som kontonummer, se tabellen nedan. 

SpecifikationClearingnummer
Insättning3300
Uttag via BankGirots autogiro3300
Överföring via annan banks InternettjänstAnvänd det clearingnummer som den andra banken anger i sin information

Ett betalkonto med grundläggande funktioner

Enligt lagen om betaltjänster har en konsument som är lagligen bosatt inom EES rätt till ett betalkonto med grundläggande funktioner knutna till detta konto. I Nordea är Personkonto ett sådant konto och med grundläggande funktioner avses även ett Nordea Electron kort som är knutet till detta konto samt Nordeas Internetbank med tillval betalningar (Nordea via Internet och telefon). 

Priser

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 950 000 kronor, 950 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Beställ i Internetbanken

Skaffa Personkonto

Internetbanken

Sköt dina ärenden i lugn och ro vid datorn. Logga in och skicka säker kundpost, beställ produkter, kolla saldo och betala räkningar med mera från vilken dator som helst.

Läs mer om Internetbanken

Nordeas kundprogram

Samla dina affärer hos Nordea. En fördel med att samla dina bank- och försäkringsaffärer hos oss är Nordeas kundprogram med möjlighet att ta del av en rad olika förmåner.

Läs mer om Nordeas kundprogram

Nordea Debit

Ett kort från Visa med kompletterande reseförsäkring. Kortet är kopplat till ditt konto och dina uttag och kortköp dras direkt från kontot när du använder kortet.

Läs mer om Nordea Debit